Πρόεδρος:

Τσαπρούνης Βάιος

Ανθστης (ΥΠ-Π)

Γεν. Γραμματέας:

Παγωνίδης Δημήτριος

Αλχιας (ΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Τσίμπλας Απόστολος

Υπλγος (ΔΒ)

Ταμίας:

Πανταζίδης Ιωάννης

Αλχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Μακέδος Βασίλειος

Επχίας (ΜΧ)

Μέλη

 Πουρναράκης Βασίλειος

Επχίας (ΜΧ)
   Φούντας Θωμάς

Λγος (ΦΠΖ)