Πρόεδρος:

Ρεντζούλας Γεώργιος

Υπλγος (ΥΠ-Π)

Γεν. Γραμματέας:

Σαντοριναίος Παναγιώτης

Υπλγος (ΦΔΒ)

Αντιπρόεδρος:

Ουζουνάκης Χρήστος

Ανχης (ΠΖ)

Ταμίας:

Αρβανιτούδης Δημήτριος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΔΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Λιακούδης Ιωάννης

Επχιας (ΔΒ)

 Μέλη

 Νικολαΐδης Χαράλαμπος

Ανχης (ΠΒ) 
   Κωστίδης Κωνσταντίνος

Ανθστης (ΠΖ)