Πρόεδρος:

Ντίγκος Νικόλαος

Αντχος (Ε) ΠΝ

Γεν. Γραμματέας:

Κυριακόπουλος Κυριάκος

Πχης (Ε) ΠΝ

Αντιπρόεδρος:

Σγουρός Αλέξανδρος

Σμρος (Ε) ΠΝ

Ταμίας:

Δημάκης Κωνσταντίνος

Ακστης (ΗΝ/ΔΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Μυλωνάς Πρόδρομος

Ανθστης (ΜΗΧ) ΠΝ

Μέλη

 Μήτσιος Πέτρος

Πχης (Ε) ΠΝ
   Διπλαρίδης Ηλίας

Κστης (ΜΗΧ)