Πρόεδρος:

Μπουρδανιώτης Ελευθέριος

Ανθστης (ΕΟΧΟΜ)

Γεν. Γραμματέας:

Μητρούλιας Παναγιώτης

Επγος (ΜΗ)

Αντιπρόεδρος:

Χουντουλέσης Γεώργιος

Σγος (ΤΜΑ)

Ταμίας:

Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης

Σγος (ΤΗΓ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Τσαρουχάς Κωνσταντίνος

Σγος (ΤΟΠ)

Μέλος:  Παπαγεωργόπουλος Θεόδωρος Εσμιας (ΟΤΕΤΗ) 
Μέλος:  Ζυγούρης Χρήστος Ασμχος (Ε)