Πρόεδρος:

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Σμηναγός (ΤΜΑ)

Γεν. Γραμματέας:

Λεμονιάς Απόστολος

Ανθυποσμηναγός (ΤΣΕ)

Αντιπρόεδρος:

Χουλιάρας Κωνσταντίνος

Υποσμηναγός (ΥΜΕ)

Ταμίας:

Λίτου Ζωή

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ Η/Υ)

 

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Παιταρίδης Αλέξανδρος

Σμηνίας (ΟΧΜΣ)

 Μέλη:

Νάσης Μάριος

Σμηνίας (ΟΕΓΚ)

 

Χονδρογιάννης Βασίλειος

Επισμηνίας (ΕΤΕΤΗ)

холдинг Рекламный

харьков альбом

лобановский александр