Πρόεδρος:

Γεωργιάδης Σταύρος

Αλχίας (ΠΖ)

Γεν. Γραμματέας:

Μάρκου Ιωάννης

Αλχίας (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Τζέλιος Ιωάννης

Λγος (ΦΠΖ)

Ταμίας:

Σιδηρόπουλος Νικόλαος

Επχίας (ΠΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Περχανίδης Γεώργιος

Λχίας (ΠΖ)

Μέλη

 Χατζηευθυμίου Μαρία

Ανθστής (ΥΓ)
   Δάρλας Απόστολος

Αλχίας (ΠΖ)