Πρόεδρος:

Καρδαμήλας Μιχαήλ

Υπλγος (ΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Βαντσιούρης Δημήτριος

ΕΜΘ Επχιας (ΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Κιτσαράς Φίλιππος

Υπλγος (ΔΒ)

Ταμίας:

Κουτής Ιωάννης

Υπλγος (ΔΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Αλεξούδης Μιχαήλ

Υπλγος (ΠΖ)

 Μέλη:

Τσακπίνης Νικόλαος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΔΒ)

 

Κούκος Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ)