Πρόεδρος:

Μακρής Αθανάσιος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Καρτσωνάκης Αντώνιος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Τζουβελέκας Μιλτιάδης

Επγος

Ταμίας:

Γκουρτζιούμης Ιωάννης

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Αντωνόπουλος Νικόλαος

ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ)

 Μέλη:

Σιούτας Λάμπρος

Υπλγος (ΠΖ)

 

Χολίδης Ιωάννης

Ανθλγος (ΤΘ)