Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ  :   Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών

ΣΧΕΤ   :   α.   ΠΔ 430/1983 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Κύρωση του Στρατιωτικού Κανονισμού 80-11 «ΠΡΟΚΑΛΥΨΗ»)

               β.   Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ Α΄ 170, «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.»)

               γ.   Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των                δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

               δ.   ΑΠ Φ.841.2/2/235370/Σ.30/24.7.2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο

               ε.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 06/26.02.2020 έγγραφο μας

             στ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 390/05.3.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

               ζ.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/30.04.2020 έγγραφο μας

               η.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 771/05.5.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

               θ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1067/08.7.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

               ι.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 03/03.02.2021 έγγραφο μας

              ια.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 101/17.01.2022 έγγραφο μας

 

  1. Η Ένωσή μας, επανέρχεται στο άλυτο θέμα της μη καταβολής του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών και της αδικίας που υφίσταται πολλά στελέχη που υπηρετούν στην περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι οποίοι πλήρως απογοητευμένοι διαπιστώνουν τη διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας στο δίκαιο αίτημα τους [σχετικά (δ) έως (ια)].

 

  1. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του (β) σχετικού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Π.Ε. Καστοριάς λογίζεται ως παραμεθόριος περιοχή. Ωστόσο, το (γ) σχετικό με την παρα.5 του άρθρου 127 ορίζει ότι το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται «….στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στην νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας…».

 

  1. Όσον αφορά τις Μονάδες προκαλύψεως ορίζονται στο (α) σχετικό και περιλαμβάνουν μόνο Συντάγματα και Τάγματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ωστόσο η αδικία δεν δημιουργείται από το εσωτερικό έγγραφο του ΓΕΣ αλλά από το (γ) σχετικό που δημιουργεί μια ατεκμηρίωτη αδικία, δημιουργώντας εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω η Ένωσή μας, επανέρχεται στο πάγιο αίτημά της για διευθέτηση του θέματος με την αναγκαία τροποποίηση του άρθρου 127 του (γ) σχετικού και επικαιροποίηση όλων των οικείων κειμένων του ΓΕΣ.

 

  1. Η Π.Ο.Ε.Σ. στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την ανάδειξη του θέματος, την προώθηση του στους αρμόδιους φορείς και για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειές της.

 

  1. Η κα Βουλευτής Καστοριάς παρακαλείται για την εκ νέου ανάδειξη του θέματος στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.