Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Τετ, Οκτ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:     Οικονομικά (Αποζημίωση Εκτέλεσης Υπηρεσίας)

 

ΣΧΕΤ. :     α.   ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»)

                β.   Φ.845/8/99/Σ.1404/24-3-1999/ΓΕΝ/Ε4-Ι

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες καταφθάνουν διαρκώς στην Ένωσή μας παράπονα, τόσο από στελέχη που υπηρετούν τόσο σε Πολεμικά Πλοία, όσο Υπηρεσίες υποστήριξης, σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

 1. Είναι γεγονός ότι, τόσο η αποζημίωση του προσωπικού που υπηρετεί στον Στόλο, όσο και η αντίστοιχη του τεχνικού προσωπικού, πλέον, μόνο ως φιλοδώρημα μπορεί να εκληφθεί. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό και, ως απόρροια των τρεχουσών συνθηκών διαβίωσης, βιοποριστικό, αλλά και ηθικό.

 

 1. Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω αποζημίωση, εφόσον πληρούνται οι καθοριζόμενες ανά περίπτωση προϋποθέσεις, ανέρχεται (μικτά) σύμφωνα με τα ισχύοντα [σχετικά (α) και (β)] σε:

              α.   Δεκαεννιά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (19,57 €) τη μέρα, για το προσωπικό που υπηρετεί σε Πολεμικά Πλοία (πλεύσιμη).

              β.   Είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) τη μέρα, για το τεχνικό προσωπικό του ΠΝ.

 

 1. Ωστόσο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να θυμηθούμε πως προκύπτουν αυτά τα ποσά:

              α.   Το 1999 η αποζημίωση της πλεύσιμης ημέρας αναπροσαρμόστηκε σε έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι δραχμές (6.666 δρχ) μικτά.

              β.   Αντίστοιχα, η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση αναπροσαρμόστηκε με βάση το ίδιο πλαίσιο σε δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000 δρχ) μικτά.

              γ.   Το 2002 με την είσοδο της χώρας μας στο ευρώ (ισοτιμία 1 € = 340,75 δρχ), η μεν πρώτη αποζημίωση μετετράπη σε 19,57 €, η δε δεύτερη 29,35 €, δηλαδή αμφότερες έλαβαν το ύψος που ισχύει μέχρι σήμερα.

         

 1. Από τα παραπάνω προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι, εν έτει 2022 η αξία της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλεται στα στελέχη του ΠΝ αντιστοιχεί στο κόστος ζωής του έτους 1999 επί δραχμών. Θεωρούμε περιττό να υπενθυμίσουμε τη δραματική αύξηση του κόστους ζωής, όχι μόνο κατά το τελευταίο διάστημα αλλά από το 1999 συνολικά, μιας και αυτή αποτελεί κύριο θέμα της καθημερινότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της ημερήσιας ειδησεογραφίας.

 

 1. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται εδώ: στην περίπτωση των ανακλήσεων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να μην αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επιστροφής στην εργασία και αναχώρησης από αυτήν) ως υπερωριακή εργασία άρα και να μην αποζημιώνεται.

 

 1. Κατ’ επανάληψη έχει απαιτηθεί το προσωπικό του ΠΝ να επιστρέψει στις Υπηρεσίες του εκτάκτως (ανάκληση), για να αποπλεύσει ή να μετακινηθεί εκτός έδρας για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και το προσωπικό απέδειξε σε όλες τις περιπτώσεις το υψηλό επίπεδο και του επαγγελματισμού και της ετοιμότητάς του. Ως επίσης πάντα, τηρώντας με υπερηφάνεια τις παραδόσεις του ΠΝ, έφερε εις πέρας και τις πιο δύσκολες αποστολές. Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να εμπαίζεται και την ίδια στιγμή να βλέπει ότι ο διαρκώς συρρικνούμενος ελεύθερος χρόνος του γίνεται αντικείμενο προς εκμετάλλευση για κάλυψη άλλων αναγκών της Πολιτείας (βλ. δασικές περιπολίες).

 

 1. Επικουρικά με τα προαναφερθέντα, ως απόρροια της οικονομικής δυσχέρειας στην οποίαν περιέρχονται ολοένα και περισσότερο τα στελέχη του ΠΝ και προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, αναφέρουμε την, αναπόφευκτη πλέον, σύγκριση με τις απολαβές των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού, όπου ένας μισθός, πχ ενός καπετάνιου εμπορικού πλοίου ισοδυναμεί με πολλούς μισθούς κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου με αντίστοιχο πλεύσιμο χρόνο. Παρομοίως, φυσικά, ισχύει και για το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης. Κι αν η «ψαλίδα» είναι τόσο μεγάλη σε επίπεδο Κυβερνήτη, τι μπορεί να συμβαίνει κατεβαίνοντας στην ιεραρχία;

 

 1. Υπενθυμίζουμε ότι (μεταξύ άλλων) έναντι του προσωπικού του ΠΝ (και κατ’ επέκταση των ΕΔ) υφίστανται μία σειρά από σοβαρές αδικίες, προς την αποκατάσταση των οποίων η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει προκειμένου να δείξει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα στρατιωτικό. Ενδεικτικά:

                α.   Η επί πέντε (5) έτη μη καταβολή των δεδουλευμένων της νυκτερινής αποζημίωσης, αντί της οποίας έχει διακοπεί η καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (για το ίδιο χρονικό διάστημα).

                β.   Η επί τρία (3) έτη μη καταβολή της σωστής μισθοδοσίας στους Σημαιοφόρους προελεύσεως ΕΜΘ, οι οποίοι πληρώνονται ακόμα ως Ανθυπασπιστές.

                γ.   Η μη αυτοματοποιημένη καταβολή αποζημίωσης για τις δασικές περιπολίες, την οποίαν τα στελέχη πρέπει να αιτηθούν εγγράφως και «εντός εύλογου χρόνου». Επί τούτου επισημαίνουμε ότι για έτερες περιπτώσεις (πχ εκχιονισμό Αττικής Οδού) δεν έχει διαπιστωθεί εάν υφίσταται αντίστοιχη πρόνοια αποζημίωσης.

                δ.   Η συστηματική μη αναγνώριση των υπερωριών, καθώς και του χρόνου ετοιμότητας προς εργασία (stand by).

                ε.   Η έμμεση υπέρβαση του θεσμοθετημένου 40ωρου διά του μη συνυπολογισμού του χρόνου εκτέλεσης 24ωρης Υπηρεσίας (συνολικά) και, φυσικά, της μη αποζημιώσεως αυτής (πέραν της νυκτερινής αποζημίωσης).

                στ.  Η μη αποζημίωση των 24ωρων υπηρεσιών κατά τις αργίες.

                ζ.   Η, κατά πάγια τακτική, έμμεση παραπομπή των στρατιωτικών στη διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους διά της δικαστικής οδού, διαδικασίας άδικης, χρονοβόρας και γραφειοκρατικής που δημιουργεί απογοήτευση στα στελέχη.

 

 1. Το προσωπικό του ΠΝ έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, τόσο το υψηλό επίπεδο ετοιμότητάς του, όσο και τον ανυπέρβλητο επαγγελματισμό του. Θεωρούμε δε, ότι η απαίτηση να ανταμείβεται με βάση όσα προσφέρει και η αποζημίωση να είναι ρεαλιστική ως προς το κόστος ζωής, είναι η πλέον αυτονόητη. Δεν είναι δυνατόν, αυτή να παραμένει στα προ ευρώ ύψη, ούτε φυσικά να συμπιεστεί προς τα κάτω, όπως προβλέπει σαν δαμόκλειος σπάθη ο ν.4336/2015 περιορίζοντας τους δικαιούχους, αυστηροποιώντας τις προϋποθέσεις και, τελικώς, μειώνοντας το καταβαλλόμενο ύψος της αποζημίωσης.

 

 1. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι:

              α.   Η ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας, τόσο για τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων, όσο και για το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης ή όποιο άλλο προσωπικό μετακινείται αντιστοίχως, πρέπει να αναπροσαρμοστεί άμεσα προς τα πάνω το συντομότερο δυνατόν, με τρόπο που να αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου και να συμβαδίζει με το τρέχον κόστος ζωής.

              β.   Η υπερωριακή απασχόληση, ειδικά από την στιγμή που οι υπηρεσιακές ανάγκες παρουσιάζονται πάντοτε ως ανελαστικές, πρέπει να ανταμείβεται αντιστοίχως.

              γ.   Η εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών πρέπει να αναγνωρίζεται ως χρόνος εργασίας πέραν του θεσμοθετημένου ωραρίου και να ανταμείβεται αντιστοίχως.

              δ.   Οι ανακλήσεις του προσωπικού πρέπει να αναγνωριστούν ως υπερωριακή εργασία και να ανταμείβονται αντιστοίχως. ενώ παράλληλα να αναγνωρίζει την υπερωριακή εργασία και να την αποζημιώνει.

              ε.   Οι, κατ’ επανάληψη παραπεμφθείσες στις δημοσιονομικές καλένδες, εκκρεμότητες (νυκτερινή αποζημίωση, μισθολογικό κλιμάκιο Σημαιοφόρων προελεύσεως ΕΜΘ) πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν.

              στ.  Να υπάρχει μέριμνα αποζημίωσης για όλες τις απασχολήσεις του προσωπικού του ΠΝ και αυτές να αποζημιώνονται με απορρόφηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών από την Υπηρεσία.

 

    12.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.