Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Παρ, Ιουν

ΘΕΜΑ:   Διενέργεια Εξετάσεων εξ Αποστάσεως στο ΕΑΠ

ΣΧΕΤ. :   α.   Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57, «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»)

              β.   ΥΑ αριθμ. 1813/Ζ1/2023 (ΦΕΚ Β΄ 1079, «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).»)

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 617/2023 έγγραφο ΠΟΕΣ

 

  1. Όπως γνωστοποιήθηκε προσφάτως από τον κ. Πρωθυπουργό, πρόκειται να προκηρυχθούν εθνικές εκλογές για την Κυριακή 21 Μαΐου 2023. Εντούτοις, για τους λόγους που η συνολική αρθρογραφία της επικαιρότητας αναλύει, θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η διενέργεια επαναληπτικών εκλογών σε χρονικό διάστημα άγνωστο, αλλά σε κάθε περίπτωση σε χρονικό διάστημα που ενδέχεται να συμπέσει με το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του (α) σχετικού στην περίπτωση προκήρυξης εκλογών οι άδειες που χορηγήθηκαν πριν την προκήρυξη εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, ενώ μετά την προκήρυξη χορηγούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και για απολύτως αναγκαίους λόγους και μόνο κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου Υπουργού.

 

  1. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, όπως γνωρίζουμε και από παλαιότερες εκλογές που έχουν διενεργηθεί σε παρεμφερή χρονικά διαστήματα, αφενός υφίσταται μεγάλη δυσχέρεια χορήγησης αδειών κατά το διάστημα που σχετίζεται με τις εκλογές, αφετέρου η υποβοήθηση των φοιτητών στα θέματα των σπουδών τους είθισται να μην αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Υπηρεσίας (διοικητική αδράνεια), λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος και της προτεραιότητας του κράτους έναντι της διασφάλισης της «Εθνικής Ασφάλειας».

 

  1. Κατόπιν τούτων, σε συνέχεια του (γ) σχετικού σας και με δεδομένο ότι:

              α.   συμφώνως εσωτερικών υπηρεσιακών θεσμικών κειμένων, προβλέπεται από την διάλυση της ΒτΕ να ισχύσει και απαγόρευση μετακίνησης των στελεχών των Ε.Δ. εκτός περιφεριακής ενότητας της έδρας της Μονάδας ή Σχηματισμού ή της Υπηρεσίας τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου και μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης,

 

              β. με τη (β) σχετική ΥΑ παρέχονται επαρκείς οδηγίες αναφορικά με το νομικό πλαίσιο για τη διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεων, διαδικασία μη απαγορευτική,

 

              γ.   ο ρόλος του Πανεπιστημίου οφείλει να είναι υποστηρικτικός προς τις προσπάθειες που καταβάλουν οι φοιτήτριες και φοιτητές,

 

σας παρακαλούμε όπως επανέλθετε επειγόντως στο θέμα με τη θετική εξέταση του αιτήματος για διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων της εαρινής περιόδου 2023, εν τω συνόλω των Θ.Ε., διότι στην περίπτωση που οι εξετάσεις διενεργηθούν και διά ζώσης σε ορισμένες Θ.Ε. όπως αρμοδίως έχει ανακοινωθεί προς τους σπουδαστές τους, συμφώνως των αποφάσεων των καθηγητών ΣΕΠ (συντονιστών και μελών τους) ανά θεματική ενότητα, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος μεγάλο μέρος των φοιτητών στο ΕΑΠ που είναι στελέχη των ΕΔ. αλλά και των Σ.Α. και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών, να μην μπορέσουν να εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τις Υπηρεσίες τους (καθώς οι άδειες όπως αναφέρθηκε στην εν λόγω περίπτωση εγκρίνονται όχι από αυτές, αλλά από τον ίδιο τον κ. υπουργό, γεγονός που δεν δύναται εκ των πραγμάτων να πραγματοποιηθεί), με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τις εν θέματι εξετάσεις.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Περισσότερα Άρθρα...