Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

ΣΧΕΤ  :   α.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007

              β.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

  1. Πρόσφατα περιήλθε στην Ένωσή μας τεκμηριωμένη καταγγελία που αφορά σοβαρό συμβάν τραυματισμού συναδέλφου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης σε όλα τα πιθανά επίπεδα.

 

  1. Πιο συγκεκριμένα, μας γνωστοποιήθηκε ο τραυματισμός συναδέλφου που υπηρετεί στο στρατόπεδο Λοχαγού (ΠΖ) ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 24ωρης ένοπλης υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτό που προξενεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το τραυματισμός:      

              α.   Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποιήθηκαν, ο εν λόγω συνάδελφος εξετάστηκε την  01/11/22 στο ΣΤΕΠ της περιοχής και έλαβε χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση που ανέφερε ότι έχει υποστεί  ρήξη εμπρόσθιου χιαστού και μηνίσκου αριστερού ποδιού

              β.   Σύμφωνα με τις οδηγίες που χορηγήθηκαν εγγράφως με τη γνωμάτευση, συνίστατο να παραμείνει «Ελεύθερος ορθοστασίας, ελεύθερος ασκήσεων, ελεύθερος αθλητικών δοκιμασιών και άρσης βάρους για δυο (2) μήνες».

              γ.   Επισημαίνεται ότι, ήδη προ του νέου τραυματισμού, ο συνάδελφος είχε προγραμματίσει χειρουργική επέμβαση, για την οποία βρίσκεται σε αναμονή.

  1. Τα ανωτέρω βρίσκονταν σε επίγνωση της Διοικήσεώς του. Εντούτοις το πρόβλημα υγείας προφανώς δεν ελήφθη υπόψιν από τη Διοίκηση, η οποία τον ενέταξε στο ημερήσιο πρόγραμμα εσωτερικής Υπηρεσίας, δίχως προηγουμένως να συμβουλευτεί Ιατρό Εργασίας όπως το άρθρο 18 του ΚΝΥΑΕ [(α) σχετικό] ρητώς ορίζει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το στέλεχος ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που σκόπευε να του αναθέσει η Διοίκησή του, μεταξύ των οποίων και οι 24ωρες ένοπλες υπηρεσίες. Επί τούτου δε, ο συνάδελφος μας έχει δηλώσει ότι δεν θυμάται να του προσκομίστηκε το προβλεπόμενο από το (α) σχετικό έντυπο Ατομικού Φακέλου Υγείας, στο πλαίσιο άρθρων 42 και 43 του (β) ομοίου.

 

  1. Παρά το γεγονός ότι ο συνάδελφος προσπάθησε να συνδυάσει κατά το δυνατόν τις ιατρικές οδηγίες με την εκτέλεση των Υπηρεσιών, τελικώς τη 12η Δεκεμβρίου 2022 αυτό κατέστη αδύνατον, όπως θεωρούμε ότι αποδεικνύεται και από τον τραυματισμό του. Πιο συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας προκλήθηκε απώλεια ισορροπίας που πιθανώς να δύναται να αποδοθεί στην αστάθεια και ατροφία του αριστερού ποδιού λόγω του υφιστάμενου τραυματισμού.

 

  1. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ο εκ νέου τραυματισμός του συναδέλφου, που προκάλεσε την παραπομπή του στο Γ.Ν. Μυτιλήνης ΄΄ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ΄΄ για περαιτέρω εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εκεί, γνωματεύθηκε με συνδεσμική κάκωση αριστερού γόνατος λόγω προηγούμενου ιστορικού πρόσθιου χιαστού και έξω μηνίσκου και συστήθηκε αποφυγή ασκήσεων και υπηρεσιών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ήμερες παγοθεραπεία για δέκα (10) λεπτά τέσσερις (4) φόρες την ημέρα και βάδιση με βακτηρίες.

 

  1. Κατόπιν, θεωρούμε ότι πρέπει να απαντηθούν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα:

              α.   Το υπηρετούν προσωπικό στη συγκεκριμένη Μονάδα και κατ’ επέκταση σε όλες τις Μονάδες του νησιού, ελέγχεται από Ιατρό Εργασίας όπως ο νόμος ορίζει;

              β.   Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού  ελέγχονται από Τεχνικό Ασφαλείας όπως ο νόμος ορίζει;

              γ.   Το προσωπικό έχει επικαιροποιημένους Ατομικούς Ιατρικούς Φακέλους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (α) ομοίου; Εκδίδονται βεβαιώσεις προς εργασία για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως το άρθρο άρθρο 18 του (β) ομοίου, απαιτεί;

              δ.   Για ποιον λόγο ήταν τόσο σημαντική η συμμετοχή του εν λόγω συναδέλφου στην εσωτερική Υπηρεσία της Μονάδος; Δεν επαρκεί το προσωπικό; Κι αν κάτι τέτοιο ισχύει, πόσες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν;

              ε.    Με ποια κριτήρια, και προπάντος, ποια αρμοδιότητα ο Διοικητής του στελέχους έκρινε ότι δεν απαιτείται να ληφθεί υπόψιν η ιατρική γνωμάτευση;