Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Δευ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22/2021 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.), σχετικώς με την ύπαρξη αμιάντου στα στρατόπεδα της Χίου και το ερώτημα που κατέθεσε για το θέμα, στη ΒτΕ δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απήντησε ως εξής:

Το ΓΕΣ, όπως και τα λοιπά Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), έχει καταγράψει το σύνολο των επιφανειών με επικάλυψη από αμίαντο στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του, για την απομάκρυνση των οποίων απαιτείται πίστωση ύψους 44.000.000€ περίπου, εκ των οποίων τα 24.000.000€ αφορούν σε χώρους όπου διαβιεί, εργάζεται ή εκπαιδεύεται το προσωπικό, ενώ τα υπόλοιπα 20.000.000€ σε λοιπές εγκαταστάσεις του όπως στέγες αποθηκών, όρχων οχημάτων, κ.λπ.

Κατόπιν προπαρασκευαστικών ενεργειών αλλά και επικοινωνιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) εξασφαλίστηκε αρχικά η προφορική δέσμευση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την έκδοση αντίστοιχης Πρόσκλησης, έως του ποσού των 10.000.000,00€.

Στη συνέχεια καθορίστηκε ο προϋπολογισμός (Π/Υ) ανά ΓΕ ως εξής:

(1) ΓΕΣ: 4.500.000,00€

(2) ΓΕΝ: 3.000.000,00€

(3) ΓΕΑ: 2.500.000,00€

Συγκεκριμένα, για την απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΑΣΔΕΝ, διατέθηκε επιμέρους Π/Υ 3.007.734,92€. Ειδικότερα, στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ προβλέπεται να αντικατασταθούν επιφάνειες καλυμμένες από αμίαντο συνολικού εμβαδού 3.244 τετραγωνικών μέτρων στα στρατόπεδα «ΓΚΙΑΛΑ», «ΠΙΠΙΔΗ», «ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ», «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ», «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», ΧΑΛΚΙΑ ΕΦ «Μ/Δ», Ε/Φ «ΝΑΓΟΥ», ΓΙΑΚΟΥΜΗ, ΕΦ «ΧΡΙΣΤΟΥ», ΕΦ «Β2» και ΣΑΛΑΛΕ.

Για όλα τα παραπάνω έργα στην 96 ΑΔΤΕ έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ένταξης. Παράλληλα, κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας Δ.Α. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μορφή και το περιεχόμενο των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για τον επακόλουθο έλεγχο νομιμότητάς τους. Στην παρούσα φάση τελούμε σε αναμονή της εν λόγω γνωμοδότησης της ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου εν συνεχεία να ληφθεί και η αντίστοιχη θετική γνώμη της Δ.Α., ώστε να εκκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες έπονται διαδικαστικά, για να λάβει χώρα, με ευθύνη του ΓΕΣ, η απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, για την ενημέρωση του προσωπικού των στρατιωτικών Μονάδων για τυχόν κινδύνους και ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης το ΓΕΣ, από το Δεκέμβριο του 2019, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης του προσωπικού επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, εξέδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες, που αφορούν:

  • Στην ποιότητα ζωής και εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού στο εργασιακό περιβάλλον του Στρατού Ξηράς (ΣΞ).
  • Στις ατομικές συμπεριφορές και στάσεις, που προλαμβάνουν τους κινδύνους και προστατεύουν την υγεία και το περιβάλλον.
  • Στον τρόπο χειρισμού - αποκομιδής υλικών αμιάντου, μέσω αρμόδιων φορέων και διαδικασιών, εναρμονισμένων στις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Περαιτέρω, στη νήσο Χίο υφίστανται Ναυτικές Υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των οποίων δεν υπάρχουν σκεπές με στοιχεία αμιάντου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκειται σε περιοδικό υγειονομικό έλεγχο, ενώ δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ΓΕΣ περιστατικά απωλειών υγείας ή σχετικές νοσηλείες ασθενών, δυνάμεως της 96 ΑΔΤΕ, ο οποίες προκλήθηκαν από αμιαντούχα υλικά.

ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd