Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

29
Τετ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ  :   Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες  Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ   :    α Φ.838/26/81230/Σ.337/18 Ιουλ 16/ΔΥΠΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο

                β. Το έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ. 90/18 Αυγούστου  2019

γ.  Ερώτηση 616/12-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων

δ. Φ.900α/2138/16641/26 Σεπ19/ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (ΕΣΠΕΕΚΑΣ), με το (β) σχετικό, κατόπιν καταγγελιών και παραπόνων των μελών μας, είχε αναδείξει από τον Αύγουστο του 2019 τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στους υπηρετούντες στρατιωτικούς της φρουράς Καστοριάς, λόγω της καθυστερημένης εκκαθάρισης των ιατροφαρμακευτικών δαπανών από το οικείο Κ.Τ.Σ. (Κεντρικό Ταμείο Στρατού) . 

 Συγκεκριμένα, είχαμε ενημερώσει ότι, οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του Στρατιωτικού Προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που υποβάλλονται σύμφωνα με το  (α) σχετικό καθυστερούν να εξοφληθούν κατά μέσο όρο έξι με εφτά μήνες. Επίσης είχαμε τονίσει ότι το πρόβλημα δεν είναι αμελητέο καθότι, προκαλεί σημαντικό οικονομικό πρόβλημα στον οικογενειακό προγραμματισμό σε μία σημαντική μερίδα συναδέλφων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες θεραπείες που οι μηνιαίες δαπάνες αφορούν ποσά που ξεπερνούν πολλές φορές και το 1/3 του μισθού τους. Οι οφειλές ενώ καταβάλλονται άμεσα μηνιαίως τις εισπράττουν μετά από έξι με εφτά μήνες.

 Αναλυτικότερα στο έγγραφο μας, ως είθισται η Ένωση μας, υπέβαλλε προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού και της υπηρεσίας, όπως παρακάτω:   

 α. Να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που αφορούν σε χρόνιες και δαπανηρές θεραπείες ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής των επιστρεφόμενων ποσών στους δικαιούχους .

 β. Να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί εάν είναι δυνατόν  ξεχωριστός  ’’Δίαυλος’’ αποστολής, ελέγχου και εκκαθάρισης των εν λόγω δαπανών με την μορφή επείγουσας αλληλογραφίας προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διαβίβασης των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες .

γ. Να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό (το οποίο κατά κοινή ομολογία όπως μας έχουν μεταφέρει συνάδελφοι μας που ήρθαν σε επαφή  μαζί τους κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσει και να διεκπεραιώσει τον όγκο δουλειάς) το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ στο οποίο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών.        

 δ. Να καθοριστεί εάν είναι δυνατών και μόνο για τις χρόνιες και πολύμηνες περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών μία ημέρα ανά 15νθήμερο ή το μήνα όπου οι συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ ώστε να γίνεται ο έλεγχος άμεσα.

 Για το εν λόγω θέμα τον Σεπτέμβριο του 2019 με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου [(γ) σχετικό] είχε κατατεθεί σχετική ερώτηση στο ΥΠΕΘΑ. Την ίδιο μήνα ο τότε ΥΦΕΘΑ με το (δ) όμοιο απάντησε και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι :

 «Ο τεχνοοικονομικός έλεγχος των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των
στελεχών και των μελών των οικογενειών τους, πραγματοποιείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ελέγχου υγειονομικών δαπανών των Γενικών Επιτελείων σε εύλογο χρόνο
που συναρτάται από τον όγκο, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους από
τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Κλάδων σε χρόνο ο οποίος, όμως τελεί σε
συνάρτηση με την ύπαρξη των διαθέσιμων πιστώσεων.
Αναφορικά με τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών, σας γνωρίζουμε
ότι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου αλλά και του τρόπου συνταγογράφησης ώστε να μειωθεί δραστικά η
γραφειοκρατία και ο χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών.»

 Δυστυχώς μετά την παρέλευση τριών ετών το πρόβλημα παραμένει και ουδεμία βελτίωση έχει περιέλθει, τουναντίον , ο χρόνος καθυστέρησης της εξόφλησης των δαπανών έχει αυξηθεί και το πρόβλημα έχει οξυνθεί λόγω της κρίσης ακρίβειας. Επίσης σημαντικό απότοκο της παραπάνω δυσλειτουργίας είναι ότι, όταν το ΚΤΣ καταθέσει στον λογαριασμό του δικαιούχου το αναλογούν ποσό, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, της συσσώρευσης οφειλών και της ελλιπούς πληροφόρησης προς τον δικαιούχο, ο συνάδελφος δεν μπορεί να κατανοήσει τι του καταβλήθηκε και αν είναι σωστό το ποσό που έλαβε.

 Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) στην οποία αποστέλλεται το παρόν,  παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειές της. Οι κ.κ. βουλευτές Καστοριάς παρακαλούνται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του θέματος.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.