Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

02
Παρ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ :   Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Υγειονομικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ.   :   α.   Ν.4872/2021 (ΦΕΚ Α΄ 247, «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

                β.   Φ.812/135039/Σ.22773/13 Δεκ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

Με το άρθρο 61 του (α) σχετικού, καθορίσθηκε ότι στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και θα καταβληθεί για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

 Με το (β) σχετικό, διατέθηκε πίστωση για την αποζημίωση του προσωπικού, πλην όμως, με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι δεν συμπεριελήφθησαν οι υπηρετούντες στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, δηλαδή στους Λόχους Υγειονομικού και στους Σταθμούς Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ).

 Για ακόμη μία φορά δυστυχώς, διαπιστώνεται η δυσμενής μεταχείριση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προφανώς για λόγους οικονομίας δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος που είναι τοποθετημένα σε Μονάδες Υγείας και δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην πανδημία, παρά τις προθέσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, που σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο είχαν ταχθεί εξ αρχής υπέρ της παροχής του κοινωνικού επιδόματος σε όλα τα στελέχη υγειονομικού.

 Το παραπάνω γεγονός έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία και προβληματισμό στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις προαναφερόμενες υγειονομικές δομές, αφού μάλλον οι υπηρεσίες που προσφέρουν, κρίθηκαν ότι είναι λιγότερο σημαντικές ακόμα και από αυτές των αγροτικών ιατρείων. Η υγειονομική κάλυψη των εν ενεργεία στελεχών, των Ν/Σ οπλιτών θητείας που παρουσιάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το πλήθος των περιστατικών – νοσηλειών covid που αντιμετώπισαν, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά ώστε τα στελέχη των Λόχων Υγειονομικού και των ΣΤΕΠ να ενταχθούν στο κοινωνικό επίδομα, που πριν λίγο καιρό θεωρούνταν αυτονόητο ότι θα λάβουν.

 Τελικά η Συνταγματική αρχή της ισονομίας εφαρμόζεται επιλεκτικά:

   α.   Στις αναστολές εργασίας όσων δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.

   β.   Στην αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία.

   γ.   Στην αναγνώριση της αποζημίωσης ένεκα της υπερωριακής απασχόλησης.

   δ.   Στη δωρεάν διενέργεια rapid tests.

   ε.    Στη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα παραδείγματα. Η αίσθηση όμως που αφήνει η επιλεκτική επίκληση της Συνταγματικής ισονομίας είναι ότι αυτή γίνεται πράξη μόνο στις υποχρεώσεις και όχι στα δικαιώματα ή στις απολαβές των εν ενεργεία στελεχών.

 Ελπίζουμε ότι η εξαίρεση των στελεχών από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα αποκατασταθεί άμεσα. Το πνεύμα των Χριστουγέννων ίσως επιτρέψει να συμβεί ένα μικρό θαύμα, ώστε τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος που υπηρετούν στους Λόχους Υγειονομικού και στους ΣΤΕΠ να νιώσουν ότι δικαιώνονται για τον καθημερινό αγώνα τους και όχι μόνο κατά της πανδημίας COVID-19.

Ροδόπη1 by ΠΟ ΕΣ