Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

17
Δευ, Ιουν

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:   Στολές

ΣΧΕΤ.:    α.   ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό

              β.   ΠαΔ 6-20/1990 «Περί Κλιμάκων Ειδών Ιματισμού Μονίμων Αξκών

                    Ανθστών, Μονίμων ΥπξκώνΣτρατού Ξηράς και Μονίμων – Εθελο-

                    ντών Μακράς Θητείας»

              γ.   ΔΚ 4-1/2015 «Διακλαδικός Κανονισμός Στολών»

              δ.   ΣΚ 111-10 «Κανονισμός Στολών Αξκών – Οπλιτών του ΣΞ

              ε.   Φ.456/3/645813/Σ.1291/17 Φεβ 23/ΓΕΣ/Β1

                   

  1. Σας αναφέρουμε ότι με το (ε) σχετικό, ενημερώθηκε το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού ότι παρά τις κατά καιρούς εκδοθείσες διαταγές, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, κατά τις οποίες το στρατιωτικό προσωπικό φέρει στολή που δεν είναι προσαρμοσμένη στα σωματομετρικά του χαρακτηριστικά, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό τα δυσμενή σχόλια και εσφαλμένες εντυπώσεις σε βάρος της πραγματικής εικόνας των Ενόπλων Δυνάμεων.Για τον λόγο αυτό οι Διοικήσεις όλων των κλιμακίων διατάχθηκαν να προβούν σε ελέγχους πληρότητας των προβλεπομένων στολών, καθώς επίσης και στην ορθή προσαρμογή τους στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του προσωπικού τους. Επιπλέον εξουσιοδοτήθηκαν (σ.σ. οι Διοικήσεις) στη λήψη μέτρων για την  εξάλειψη – αποτροπή των όποιων σχετικών παρεκκλίσεων από τα (γ) και (δ) όμοια.

 

  1. Με το (β) σχετικό, το οποίο παραδόξως παραλείπεται να αναφερθεί στην Δγή του ΓΕΣ, καθορίζονται οι κλίμακες των ειδών ιματισμού – υπόδησης που χορηγούνται στα στελέχη του Στρατού Ξηράς και των 2 φύλων . Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η χορήγηση υφασμάτων για τη στολή υπ’ αρίθμ. 8 (χειμερινή και θερινή), έπρεπε να επαναλαμβάνεται κάθε 6 χρόνια, αυτή των σκαρπινιών κάθε 2 χρόνια, ενώ των λουστρινιών κάθε 5 χρόνια. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση των υπόψη χορηγήσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΓΕΣ.

 

  1. Για τους υπηρετούντες εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, η ραφή στολής σε ιδιώτη ράφτη είναι μονόδρομος και το κόστος δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ για κάθε στολή. Τα στελέχη που έχουν δυνατότητα να μεταβούν στην έδρα του 700 ΣΕ, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν χορήγησης έτοιμης στολής με την παράδοση του υφάσματος που έχουν από την χορήγηση της υπηρεσίας.

 

  1. Είναι γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι ακόμα και στις περιόδους που δεν υπήρχαν δημοσιονομικοί περιορισμοί στον προϋπολογισμό του ΓΕΣ, οι χορηγήσεις των ειδών ιματισμού δεν λάμβαναν χώρα σύμφωνα με τον προαναφερόμενο προγραμματισμό, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού μας έχει αναφερθεί ότι δεν χορηγήθηκαν ποτέ υφάσματα για ραφή στολών. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τα μόνα είδη που χορηγούνται στα στελέχη είναι φόρμες παραλλαγής και άρβυλα.

 

  1. Κατόπιν των παραπάνω είναι ολοφάνερο ότι υφίσταται αδυναμία της Υπηρεσίας να χορηγεί τα απαιτούμενα είδη ιματισμού, στα εν ενεργεία στελέχη και η οποία έχει μετατραπεί σε υποχρέωση των ίδιων. Πλέον όμως της οικονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει, κινδυνεύουν και με τυχόν πειθαρχικές ποινές από τους προϊσταμένους τους, σε περίπτωση που η στολή δεν είναι προσαρμοσμένη στα σωματομετρικά τους στοιχεία.Το εκβιαστικό δίλλημα που τίθεται στους συναδέλφους είναι ή πρέπει να βρουν 600 – 900 ευρώ για να προμηθευτείς νέες στολές ή θα ελεγχθούν και πιθανώς θα τους επιβληθούν πειθαρχικές ποινές.

 

  1. Μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, ότι ενώ η αγοραστική δύναμη των στελεχών των ΕΔ παραμένει στα επίπεδα του έτους 1999 (με απλή μετατροπή των δραχμών σε ευρώ) και καθημερινά πέραν της αποστολής τους, καλούνται να καλύψουν κάθε ανεπάρκεια των λοιπών οργανισμών και υπηρεσιών του κράτους, σε θεομηνίες, επισκευές σχολικών κτιρίων, έκτακτες καταστάσεις (αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών) κλπ, ταυτόχρονα μια πάγια υποχρέωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, μετατρέπεται ευθέως σε ατομική, επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω τον οικογενειακό ή ατομικό προϋπολογισμό τους.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι το (ε) σχετικό πρέπει να αποσυρθεί και παράλληλα να επικαιροποιηθεί και ενισχυθεί η υφιστάμενη διαδικασία χορήγησης ειδών ιματισμού. Παράλληλα εκτιμούμε ότι :

 

              α.   Είναι εφικτό να εξεταστεί μια λύση τύπου πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ώστε τα στελέχη να προμηθεύονται τα είδη που χρειάζονται.

 

              β.   Πρέπει να θεσπιστεί σε πάγια βάση δυνατότητα αποστολής ειδών στολών με υπηρεσιακά μέσα και διαδικασίες με μέριμνα του 700 ΣΕ.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, γιαοποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

  1. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.