Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

06
Δευ, Φεβ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Υπηρεσίες Μ.ΓΕΑ

α. Π.Δ.88/1999, Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999 (Οργάνωση χρόνου εργασίας)

β. ΟΔΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003

γ. Π.Δ. 84/2009 (Κανονισμός Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατεύματος)

δ. ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2007 (Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας)

ε. Π.Δ. 4-8/2011 (Όργανα Υπηρεσίας Μονάδων Π.Α.)                                           

στ. Μ.Δ. 4-1/2019 (Όργανα Υπηρεσίας Μ.ΓΕΑ)

ζ. Φ.400/96/12737/Σ.2096/25 Νοε 21/ΜΓΕΑ/ΤΣΠ/ΓΡ.ΜΕΡ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Ένωση ενημερώθηκε από μέλη της, συναδέλφους που υπηρετούν στη Μοίρα ΓΕΑ, για θέματα που αφορούν την αναπροσαρμογή των υπηρεσιών ΑΚΕΦ και ΑΚΦΦ του ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ, οι οποίες συγχωνεύθηκαν δημιουργώντας πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες στους συναδέλφους Στρατιωτικούς που καλούνται να τις εκτελέσουν. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα παρακάτω:

α. Με το (ζ) σχετικό, έγινε γνωστό στους συναδέλφους ότι επήλθαν αλλαγές στις υπηρεσίες της Μ.ΓΕΑ, οι οποίες  μεταξύ άλλων καθορίζουν την ανάληψη των καθηκόντων του Αρχιφύλακα Κεντρικού Φυλακίου Φρουράς (ΑΚΦΦ) από τον Αξκό Κέντρου Ελέγχου Φρουράς (ΑΚΕΦ).

β. Με το (ε) σχετικό (Παράρτημα «ΙΓ») καθορίζονται επακριβώς τα καθήκοντα του ΑΚΕΦ, όπου ορίζεται ότι έχει υπό τον έλεγχο του όλα τα όργανα φυσικής ασφάλειας (επίγεια άμυνα-φρούρηση) και επιτήρησης. Η ανωτέρω υπηρεσία με βάση το (στ) σχετικό εκτελείται από Κατώτερους Αξκούς και Επγούς του ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ, ΥΠΕΠΑ και ΟΛΚΑ. Ομοίως στις ανωτέρω διαταγές καθορίζονται τα καθήκοντα του Αρχιφύλακα (ΑΚΦΦ) που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον συντονισμό των οδικών κινήσεων, τον έλεγχο της φρουράς και την διακίνηση-διαφύλαξη του φορητού οπλισμού και πυρομαχικών, ενώ αναπληρώνει τον ΑΚΕΦ σε περίπτωση απουσίας του. Η υπηρεσία ΑΚΦΦ  στελεχώνεται από Ανθστές και Υπαξιωματικούς.

γ. Η ανάληψη των καθηκόντων του Αρχιφύλακα (ΑΚΦΦ) από τον Αξιωματικό (ΑΚΕΦ), δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πλήρη και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του ΑΚΕΦ, καθότι:

(1) Η εκτέλεση των επιπρόσθετων καθηκόντων του Αρχιφύλακα από τον ΑΚΕΦ, πέραν όσων προβλέπονται στις σελίδες «ΙΓ-1» έως και «ΙΓ-7» του (ε) σχετικού, επιβαρύνει το έργο του Αξιωματικού ΑΚΕΦ. Η παραμονή του ΑΚΕΦ σε διαρκή εγρήγορση - επαγρύπνηση καθ’ όλο το 24ωρο εκτέλεσης της υπηρεσίας, με δεδομένο ότι υποχρεούται ανά χρονικό διάστημα 90 λεπτών να προβαίνει στην παράδοση και παραλαβή του οπλισμού, των εξαρτήσεων και του λοιπού εξοπλισμού των οπλιτών των ενόπλων τμημάτων που αναλαμβάνουν και παραδίδουν υπηρεσία, ενώ ταυτόχρονα εκτελεί ημερήσιες και νυκτερινές εφόδους, οδηγεί σε πλήρη σωματική εξουθένωση τους αναλαμβάνοντας υπηρεσία ΑΚΕΦ. 

  • Η ταυτόχρονη εκτέλεση καθηκόντων ΑΚΕΦ και ΑΚΦΦ, από τον ΑΚΕΦ δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Το ανωτέρω γεγονός εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς δεν θα είναι εφικτό ο ίδιος άνθρωπος (όργανο ασφαλείας) να παρίσταται σε δύο διαφορετικά μέρη ή να εκτελεί δύο διαφορετικά καθήκοντα ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι ο ΑΚΕΦ δεν δύναται να αναπληρωθεί όπως προβλέπεται από τον ΑΚΦΦ, σε περίπτωση απουσίας του, γεγονός που δεν έχει προβλεφθεί με την από τη Σ.Υ στο (ζ) σχετικό. 
  • Σημειώνεται ότι οι συνάδελφοι Στρατιωτικοί που εκτελούν υπηρεσία ΑΚΕΦ, επιφορτιζόμενοι και με τα καθήκοντα Αρχιφύλακα, ΑΚΦΦ, εκλαμβάνουν την ανωτέρω πρακτική, ως ανάθεση καθηκόντων που δεν τους αναλογούν σε συνάρτηση με το βαθμό που φέρουν, καθότι καλούνται να εκτελέσουν καθήκοντα που αναλαμβάνονται από υφιστάμενους συναδέλφους τους (όπως ορίζονται από τις σχετικές διαταγές), την στιγμή που όχι μόνο δεν υφίσταται έλλειψη προσωπικού άλλα και έχει αφαιρεθεί μεγάλος αριθμός υπηρεσιών από τη Μ.ΓΕΑ τις οποίες αναλαμβάνει το ΕΣ/ΓΕΕΘΑ (Αξκού Πύλης, Εποχούμενου περίπολου, Αρχιφύλακα ΤΑΕ Πύλης Ψυχικού και Βοηθού Αξκού Πύλης Μεσογείων) σύμφωνα με το (ζ) σχετικό. 
  • Τέλος υφίσταται ιδιαίτερη ανησυχία από τους συναδέλφους Αξιωματικούς που εκτελούν υπηρεσία ΑΚΕΦ-ΑΚΦΦ, για το τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η Στρατιωτική Υπηρεσία μία περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που δεν δυνηθούν να ανταποκριθούν άμεσα στη αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών, λόγω πολλαπλών και ταυτόχρονων καθηκόντων που τους ανατίθενται.

 2. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ένωση  επισημαίνει τα παρακάτω:

α. Με το άρθρο 13 του (γ) σχετικού καθορίζονται τα γενικά και ειδικά καθήκοντα των Αρχιφυλάκων, των οποίων οι ενέργειες τελούν υπό την έγκρισή του Αξκού διανυκτερεύσεως, εκτός των περιπτώσεων επίθεσης εναντίον του φυλακίου ή των εγκαταστάσεων της Περιοχής Ευθύνης του και πυρκαγιάς μέσα στην Περιοχή Ευθύνης του. Η ανάληψη των καθηκόντων του Αρχιφύλακα ΑΚΦΦ από τον Αξιωματικό ΑΚΕΦ, επιβαρύνει το έργο του, αυξάνοντας τον όγκο των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, προκαλώντας αναίτια σωματική καταπόνηση και απογοήτευση στο προσωπικό, τέλος  περιπλέκονται οι  αρμοδιότητες ΑΚΕΦ - ΑΚΦΦ σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, γεγονός που  αυξάνει τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος.

β. Με το άρθρο 1 Παρ.3 του (α) σχετικού καθορίζεται ότι για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Επιπρόσθετα με τα άρθρα 5 και 11 του (β) σχετικού καθορίζονται ότι, οι εργαζόμενοι στην Κοινότητα (περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί) πρέπει να διαθέτουν ορισμένες ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, ημερησίας, εβδομαδιαίας και ετήσιας καθώς και κατάλληλα διαλείμματα εργασίας. Ο τρόπος εργασίας μπορεί να θίξει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Στην οργάνωση της εργασίας με έναν ορισμένο ρυθμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο, ώστε να εξασφαλιστεί (άρθρο 2 Παρ.9) ότι οι εργαζόμενοι δεν θα προκαλέσουν σωματικές βλάβες στους ίδιους, σε συναδέλφους τους ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλαφθεί η υγεία τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών εργασίας.

γ. Με το (δ) σχετικό (Παρ.6.2.3.2, και Παρ. 6.2.2.4.) καθορίζεται ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία, οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα επέμβασης στον ανθρώπινο παράγοντα, για την ελαχιστοποίηση των παραγόντων ατυχημάτων. Τέτοια μέτρα είναι ο ορθός σχεδιασμός και οργάνωση της εργασίας, η ορθή κατανομή καθηκόντων και στελέχωση του προσωπικού, ο καθορισμός περιόδων ανάπαυσης εντός του 24ώρου εργασίας  καθώς και διαλειμμάτων.

3. Κατόπιν των παραπάνω και στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Στρατιωτικής Διοίκησης:

α. Να εφαρμόσει την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να δημιουργηθεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, όπου το προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων θα προστατεύεται από την αναίτια σωματική και κυρίως ψυχολογική καταπόνηση, τηρώντας τη βασική αρχή ότι η ποιότητα των συνθηκών εργασίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα και κοινωνική ευθύνη.

β. Να καταστεί η Σ.Υ. υπόδειγμα σεβασμού του ανθρώπινου δυναμικού της, με την κατανόηση των αναγκών του προσωπικού, την ενδυνάμωση του και την αποφυγή πρακτικών που το υποτιμούν και το απογοητεύουν.

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα της ενοποίησης των υπηρεσιών ΑΚΕΦ-ΑΚΦΦ προβαίνοντας στο διαχωρισμό τους, όπως προβλέπονται στα (ε) και (στ) σχετικά.

287-2021 ΕΣΠΕΕΒΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.γεα by ΠΟ ΕΣ on Scribd