Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ : Αποζημιώσεις Εξεταστικών Επιτροπών Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.)

α. Φ.840/49/40295/Σ.8628 (ΦΕΚ Β' 1959/01-06-2018) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ.ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.»
β. Υπ’ αριθμ. 298/12 Ιουλ 21 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α.
γ. Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Σ. της 14ης Ιουλ 21
δ. Φ.900/ΕΠ.1972/Σ.314/22 Οκτ 21/ΓΕΑ/ΟΛΚΑ
ε. Φ.849.4/ΑΔ.12864/Σ.2281/11 Νοε 21/ΓΕΑ/Δ6/1α

1. Σε συνέχεια (β) και (γ) σχετικών και στο πλαίσιο εφαρμογής του (α) ομοίου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

α. Η Ένωσή μας κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιλογής ΕΠ.ΟΠ. στις Ε.Δ. και αναμένονταν αντιστοίχως εκείνες για τις εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων στις Παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ., απέστειλε στην Π.Ο.Ε.Σ. το (β) σχετικό με θέμα: «Αποζημιώσεις Εξεταστικών Επιτροπών».

β. Ακολούθως, η Ομοσπονδία μας εξέδωσε τη (γ) σχετική ανακοίνωση (https://www.poes.gr/index.php/2019-11-13-13-11-11/2094-p-o-e-s-anakoinosi-apozimiosi-melon-eksetastikon-epitropon) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι συνάδελφοι που μετείχαν στις εν λόγω Επιτροπές, ώστε να ενεργήσουν κατάλληλα προκειμένου να αποζημιωθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο [(α) όμοιο].

γ. Σημειώνεται, ότι η υφιστάμενη (α) σχετική ΚΥΑ αντικατέστησε προγενέστερη και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 2/2871/0022/29-01-2007/Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ.ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 42/07-02-2007) που σημαίνει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την αποζημίωση των συμμετεχόντων στις υπόψη Επιτροπές υφίστατο από το 2007.

δ. Κατόπιν σχετικών αναφορών από το δικαιούμενο προσωπικό της Π.Α., που περιείχαν συνημμένα όλα τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ δικαιολογητικά, το Οικονομικό & Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΟΛΚΑ) εξέδωσε τη (δ) σχετική και η Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΑ (Δ6) την (ε) όμοια με θέμα: «Αποζημιώσεις Εξεταστικών Επιτροπών μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)», όπου καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συμμετεχόντων στις Εξεταστικές Επιτροπές Επιλογής Προσωπικού των συναδέλφων της Π.Α.

ε. Ωστόσο, η εφαρμογή της παρ. 7 (Καταβολή Αναδρομικών) της (ε) σχετικής καθίσταται απολύτως δυσεφάρμοστη, εάν όχι ανέφικτη, για τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις υπόψιν Επιτροπές κατά το παρελθόν (από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως σήμερα) και δεν έχουν φυσικά αποζημιωθεί. Ειδικότερα, ένεκα του γεγονότος ότι η θητεία των εν λόγω Επιτροπών έχει λήξει με το πέρας των καθηκόντων τους και την επιστροφή τόσο των Προέδρων, όσο και των Μελών αυτών στις Μονάδες/Υπηρεσίες τους, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της (ε) σχετικής, πλέον από αυτούς τους δικαιούμενους.

στ. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε το ΓΕΑ και ειδικότερα την αρμόδια Διεύθυνση (Δ6), όπως επανεξετάσει το θέμα και εκδώσει σχετική διαταγή, με την αποδοχή των αναφορών και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά το παρελθόν από το δικαιούμενο προσωπικό [και τους επιστράφηκαν έπειτα από τέσσερις (4) μήνες], όπως ακριβώς ορίζεται στην (α) σχετική ΚΥΑ, ήτοι «Aντίγραφο της Διαταγής Διορισμού» και «Βεβαίωση από τον Προέδρου της Οικείας Επιτροπής» με την υποβολή επιπλέον της «Υπεύθυνης Δήλωσης Μέλους Επιτροπής» που αναφέρεται στην υποπαρ. 1γ. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» και αποτελεί την ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» της (ε) ομοίας.

2. Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, η Ένωσή μας εκφράζει την ικανοποίησή της, διότι κατόπιν της σχετικής ανάδειξης του θέματος, την παροχή οδηγιών και υποβολής αναφορών από μέλη μας και μη, καθώς και την έκδοση εν τέλει των ανωτέρω διαταγών από το ΓΕΑ, θα αποζημιώνονται εφεξής και οι συνάδελφοι της Π.Α. που συμμετέχουν στις Επιτροπές αντικειμένου θέματος.

3. Ιδιαίτερα μάλιστα έπειτα και των ανακοινώσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών σχετικώς με την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» για πρόσληψη επιπλέον 1.600 ΕΠ.ΟΠ. και 1.000 O.B.A., καθώς και τη διατήρηση του αυξημένου επιπέδου των 1.335 εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές για το τρέχον έτος (https://www.mod.mil.gr/omilia-yetha-k-nikolaoy-panagiotopoyloy-stin-olomeleia-tis-voylis-ti/) το έργο των υπόψη Επιτροπών προβλέπεται να είναι αυξημένο και βαρυσήμαντο.

ΕΣΠΕΕΚΤΑ 8/2022 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ by Anestis Tsoukarakis on Scribd