Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Αποστρατείες Αξιωματικών σε Κατάσταση ΕΟΘ

ΣΧΕΤ.:   α.   Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45, «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»)

              β.   Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

              γ.    Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2476/18-1-2022 Ερώτηση της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

              δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 903/2022 έγγραφό ΠΟΕΣ

              ε.    Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5341/23-5-2022 Ερώτηση της ΒτΕ (ΚΚΕ)

              στ.  Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6768/6-7-2022 Ερώτηση της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

              ζ.    Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6490/19-7-2022 Ερώτηση της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

              η.   Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7221/8-9-2022 Ερώτηση της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα πλήθος αποκαλύψεων στο δημοσιογραφικό ιστότοπο www.militaire.gr που αφορούν σειρά από αδιανόητες (το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί) παρατυπίες που φέρονται να έχουν γίνει σε διοικητικές διαδικασίες μείζονος σημασίας για τους εμπλεκόμενους, κάποιοι εκ των οποίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με την Ένωσή μας εκφράζοντας την απογοήτευση και αγανάκτησή τους.

Αναφερόμαστε στις αποστρατείες Αξιωματικών ΕΟΘ του ΠΝ και της ΠΑ, οι οποίες εφόσον αληθεύουν, έρχονται να προστεθούν στις περιπτώσεις διοικητικής αυθαιρεσίας που γνωστοποιήθηκαν πρόσφατα και έχουν απλώσει τη βαριά σκιά τους πάνω από την έννοια της διοίκησης στις ΕΔ και μάλιστα στο πλέον υψηλό επίπεδο.

Εάν οι αποκαλύψεις που έχουν δει τη φως της δημοσιότητας αληθεύουν, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχουν ήδη προκαλέσει την αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα διότι σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανές ότι καταρρέει το διοικητικό οικοδόμημα των ΕΔ το οποίο θα έχει απωλέσει κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, όπως τα σχετικά (α) και (β) προβλέπουν και η οποία πρέπει να προστατευθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας δεν επιτρέπει την έλλειψη αμεροληψίας και αντικειμενικότητας σε οιονδήποτε βαθμό διοικήσεως. Η χρηστή διοίκηση οφείλει να προστατεύει την Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, υποχρέωση που εδράζεται στο άρθρο 25 του Συντάγματος περί το Κράτος Δικαίου. Υπό αυτή την έννοια, παραλείψεις (οι οποίες νοούνται ως ενέργειες κατά το άρθρο 28 του Ποινικού Κώδικα), εσφαλμένες εκτιμήσεις και σκοπιμότητες ούτε προβλέπονται, ούτε μπορούν να αιτιολογηθούν.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και που, προς μεγάλη μας απογοήτευση, μέχρι σήμερα δεν έχουν διαψευστεί, έχει γίνει λόγος για:

  • κατά παραγγελία αποστρατείες Αξιωματικών (άρθρα της 19 και 22/8/22),
  • μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών (άρθρο της 22/8/22),
  • επίκληση συνεδριάσεων ανωτάτων διοικητικών οργάνων (ΑΝΣ) που δεν είναι βέβαιο ότι έλαβαν χώρα (άρθρο της 22/8/22),
  • παράβλεψη των κριτηρίων που προβλέπει το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο (άρθρο της 19/8/22) και,
  • πολλές άλλες περίεργες αποκαλύψεις που έχουν δει το φως το τελευταίο διάστημα, όπως κομματικές παρεμβάσεις (άρθρο της 10/5/22).

Εντούτοις, η μη απάντηση τεσσάρων (4) ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου [ως σχετικά (ε) έως (η)] οι οποίες κάνουν λόγω έως και για παράβαση καθήκοντος, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει σχετική βούληση, γεγονός που μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο.

Η Ένωσή μας έχει κρούσει κατ’ επανάληψιν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι η διοικητική αυθαιρεσία στις ΕΔ έχει λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις, που ωθεί το προσωπικό των ΕΔ να χάνει την πίστη του στη Διοίκηση με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς. Αυτό αποδεικνύεται από πλήθος καταγγελιών που έρχονται στη δημοσιότητα με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων και μέσω επικοινωνίας με την Ένωσή μας.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε Διοίκηση οφείλει να ελέγχεται και λογοδοτεί για τις ενέργειες και της παραλείψεις της, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η χρηστή διοίκηση, όσο και η προστασία του διοικούμενου. Ωστόσο, όταν οι θιγόμενοι προσφεύγουν στα Δικαστήρια και δικαιώνονται, τότε αποδεικνύεται ότι η Διοίκηση ούτε αξιολόγησε σωστά την υπόθεση, ούτε αιτιολόγησε τεκμηριωμένα ως όφειλε τις ενέργειές της (ιδέτε ενδεικτικό άρθρο ιδίας ιστοσελίδας της 10/6/20 με τίτλο «Δικαστήρια κατηγορούν Γενικά Επιτελεία για όργια κατά προσωπικού και ζητούν νομιμότητα»). Αντίστοιχα, έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν ήδη δικαιωθεί Αξιωματικοί ΕΟΘ του ΠΝ που προσέφυγαν τα περασμένα έτη.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην υπάρχουν σκιές που δημιουργούν ανασφάλεια και ανησυχία στο προσωπικό του ΠΝ, τίθενται σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους προς τη Διοίκηση:

      α.   Αληθεύει ότι κατά τις πρόσφατες αποστρατείες Αξιωματικών ΕΟΘ δεν ελήφθη υπόψιν το σύνολο των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα αρκετές εξ αυτών να βασίζονται σε διοικητικές αυθαιρεσίες;

      β.   Αληθεύει ότι προκειμένου να αιτιολογηθούν αποστρατείες ΕΟΘ στο ΠΝ «εφευρέθηκε» σύγκληση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) που δεν έλαβε ποτέ χώρα;

      γ.   Αληθεύει ότι προκειμένου να αποστρατευθούν οι προαναφερθέντες Αξιωματικοί ΕΟΘ του ΠΝ, δεν τηρήθηκαν ούτε καν οι προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα η αποστρατεία τους να στερείται νομιμότητας και για τυπικούς λόγους;

      δ.   Αληθεύει ότι υφίσταται χειρόγραφο σημείωμα προερχόμενο από υψηλά κλιμάκια της Ιεραρχίας, το οποίο απαιτεί την αποστρατεία συγκεκριμένων Αξιωματικών ΕΟΘ του ΠΝ;

      ε.   Αληθεύει ότι ήδη έχουν υπάρξει αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων που έχουν δικαιώσει ΕΟΘ Αξιωματικούς του ΠΝ που αποστρατεύθηκαν με παρόμοιο τρόπο πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος και η Ηγεσία των ΕΔ φέρεται να μην το έχει λάβει υπόψιν;

      στ.  Πως είναι δυνατόν, το προσωπικό του ΠΝ, και κατ’ επέκταση των ΕΔ, να συνεχίσει να έχει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς μια Διοίκηση που παραβλέπει το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο και παραπέμπει το προσωπικό σε κοστοβόρες, ψυχοφθόρες και χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες;

Την ίδιαν στιγμή, ένα ακόμα ιδιαίτερα σοβαρό ερώτημα που έχει τεθεί αναφορικά με το αν υπηρετεί στο ΣΓ ΥΕΘΑ Αξιωματικός καταδικασμένος αμετάκλητα για κλοπή [ως σχετικό γ)], επίσης, εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο δημιουργώντας πρόσθετες σκιές που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν αποφευχθεί, δημιουργεί στα στελέχη σοβαρά και εύλογα ερωτήματα ως προς τα κριτήρια που, τελικώς, λαμβάνονται ανά περίπτωση υπόψιν προκειμένου για να παραμείνει ένα στέλεχος στις ΕΔ.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η Διοίκηση οφείλει να αποκαταστήσει το κύρος της στα μάτια των διοικούμενων. Η αρχή μπορεί να γίνει με την παραδοχή του όποιου σφάλματος και τη συνακόλουθη διόρθωσή του, κάτι που μπορεί να γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.