Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Συνταξιοδοτικά Θέματα Επαγγελματιών Οπλιτών

α. ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166, «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

δ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12/2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του (β) σχετικού, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 2α του άρθρου 39 του (α) σχετικού, οι Υπαξιωματικοί (καταληκτικός βαθμός των ΕΠ.ΟΠ. είναι αυτός του Αρχιλοχία) που συμπληρώνουν το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας.

Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του (γ) σχετικού, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε, καθόσον θεωρούμε δεδομένο ότι τούτο σας έχει μεταφερθεί και το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι άλλωστε, ότι υπάρχουν Επαγγελματίες Οπλίτες (θεσμός πρόσληψης στις ΕΔ από το 2001) οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους είχαν την ηλικία ακόμη και των είκοσι οκτώ (28) ετών, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το συνδυασμό των προμνησθέντων διατάξεων, στην ηλικία των πενήντα (50) ετών να κληθούν, χωρίς προηγούμενη κρίση των οικείων κατά Κλάδο συμβουλίων, να αποστρατευθούν αυτεπαγγέλτως και είτε να αναζητήσουν άλλη εργασιακή στέγη, προκειμένου να συμπληρώσουν τα συνταξιοδοτικά τους χρονικά όρια προς απόληψη συντάξεως με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα του νέου φορέα, είτε να παραμείνουν στην αποστρατεία και να λάβουν τη σύνταξη που τους αναλογεί για τα είκοσι δύο (22) χρόνια ενεργού υπηρεσίας τους, η οποία σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, προαναγγέλλεται πενιχρή:   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΩΣ 30 ΣΕΠ 19

ΑΠΟ 01 ΟΚΤ 19

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛ.(%)

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛ.(%)

ΤΕΛΙΚΟ

22,01

23

0,96%

18,69 %

0,96%

18,69 %

23,01

24

0,96%

19,65%

0,96%

19,65%

24,01

25

1,03%

20,68%

1,03%

20,68%

25,01

26

1,03%

21,71%

1,03%

21,71%

26,01

27

1,03%

22,74%

1,03%

22,74%

27,01

28

1,21%

23,95%

1,21%

23,95%

28,01

29

1,21%

25,16%

1,21%

25,16%

29,01

30

1,21%

26,37%

1,21%

26,37%

30,01

31

1,42%

27,79%

1,98%

28,35%

31,01

32

1,42%

29,21%

1,98%

30,33%

32,01

33

1,42%

30,36%

1,98%

32,31%

33,01

34

1,59%

32,22%

2,50%

34,81%

34,01

35

1,59%

33,81%

2,50%

37,31%

 Ακριβώς το ίδιο, μείζον για τους συναδέλφους μας, ζήτημα παρουσιάστηκε και για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας, οι οποίοι βρίσκονταν (ήδη δηλαδή εκδόθηκαν και υλοποιήθηκαν εγκύκλιοι αποστρατείας τους το έτος 2019) στο χρόνο κατάληψης του ορίου ηλικίας τους, το οποίο (ζήτημα), μετά από πίεση και όχληση της Ομοσπονδίας μας στον ΑΝΥΕΘΑ κ. Πάνο Ρήγα και την παρέμβασή μας κατά τη συζήτηση του (δ) σχετικού στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, επιλύθηκε, αφού ο ίδιος ο κ. ΑΝΥΕΘΑ, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής [ιδέτε άρθρο 5 του (δ) σχετικού – άρθρο 39Α του (α) ομοίου] το ρύθμισε και έθεσε τέλος στην αγωνία των στελεχών του θεσμού αυτού (ΕΜΘ), με την παραμονή στο Στράτευμα και θέση τους εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) αυτών που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλήφθηκαν και θα καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/ 1974 (Α΄ 160).

Προκειμένου να αποφύγουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, αλλά και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα Γενικά Επιτελεία να ρυθμίσουν σταδιοδρομικά θέματα που θα προκύψουν από σχετική νομοθετική ρύθμιση, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την άμεση νομοθετική παρέμβασή σας (ως επισπεύδον Υπουργείο), ώστε ανάλογη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 5 του (δ) σχετικού, που πρόσθεσε το άρθρο 39Α στο (α) όμοιο να τύχει και για τις/τους συναδέλφους μας στρατιωτικούς θεσμού ΕΠ.ΟΠ, που πρόκειται εντός της επόμενης τριετίας (3ετίας) να καταληφθούν από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους και να αποστρατευτούν άμεσα.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για θέματα μέριμνας προσωπικού, ιδίως δε για τους ανθρώπους που σε νεαρή εργασιακή ηλικία θα κληθούν να αποστρατευθούν και να οδηγηθούν στην ανεργία, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αφού οι εγκύκλιοι πρόσληψής τους ανέφεραν ότι θα παραμείνουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, χρόνος που μέσα από δαιδαλώδεις και άνευ προηγουμένου νομοθετικές τροποποιήσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος άλλαξε προς το δυσμενέστερο, είμαστε σίγουροι ότι θα δείτε το όλο θέμα με προσοχή και θα δώσετε άμεσα λύση.

ΠΟΕΣ 975/2020 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠ by ΠΟ ΕΣ on Scribd