Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

28
Πεμ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και Επιδόματα

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/03.1.2019 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17/26.10.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1575/29.10.2020 έγγραφό μας

ε. Ερώτηση 1211/30.10.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

στ. Απάντηση οικ.131217 ΕΞ 2020/17.11.2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΟΙΚ)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με τη (στ) απάντησή σας, επί του (ε) ομοίου ερωτήματος που κατατέθηκε από κ.κ. βουλευτές του ΚΚΕ, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αφορμή τα (β) έως και (δ) έγγραφά μας, σχετικώς με τη μη καταβολή επιδομάτων στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), μεταξύ των άλλων μας γνωρίσατε ότι με το τέταρτο εδάφιο της περ. Ε΄ του άρθρου 127 του (α) σχετικού νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ρητά ότι τα επιδόματα των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ (ήτοι: το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, το επίδομα θέσης ευθύνης, η ειδική αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης και το επίδομα παραμεθόριων περιοχών) δεν καταβάλλονται, μεταξύ άλλων και στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης και ως εκ τούτου, πέραν του βασικού μισθού του καθοριζόμενου μισθολογικού κλιμακίου 19 της κατηγορίας Γ΄ (βασικός μικτός μισθός 1.079 €) οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης δικαιούνται την καταβολή της προβλεπόμενης από την παρ. Α΄ οικογενειακής παροχής. 

Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι το εδάφιο που επικαλείστε στην απάντησή σας δεν αναφέρει ακριβώς αυτό που απαντάτε, αφαιρούνται τρείς (3) επίμαχες λέξεις και είναι το εξής: «Τα επιδόματα των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ του παρόντος δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς»).

Κατόπιν τούτων κε Υπουργέ, κάθε καλόπιστος αναγνώστης ερωτάται και παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας: 

  • Ο συντάκτης της (στ) απάντησής σας δεν γνώριζε ότι πλέον οι ΟΒΑ έχουν υπερβεί τα τρία (3) χρόνια υπηρεσίας, ήδη βαδίζουν στον τέταρτο (4ο) και μερικοί εξ αυτών που υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις πολύ παραπάνω; 
  • Εάν δεχτούμε ότι εφόσον η νομοθεσία προβλέπει τη μη καταβολή των επιδομάτων που αναφέρει (όλων δηλαδή, πλην ενός, αυτού της οικογενειακής παροχής) στους ΟΒΑ μέχρι τα τρία (3) έτη υπηρεσίας τους, τι προτίθεστε να κάνετε για τους υπηρετούντες πάνω από τα τρία (3) έτη υπηρεσίας; Θα προκαλέσετε τροποποίηση αυτής; 
  • Πώς μπορείτε να εξηγήσετε σε έναν ΟΒΑ που υπηρετεί στα στρατόπεδα και στις Υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών (οι περισσότεροι άλλωστε εκεί υπηρετούν, γι΄ αυτό προσελήφθησαν), μαζί με εκατοντάδες άλλους συναδέλφους μας εξ ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ ότι όλοι οι άλλοι παίρνουν το επίδομα παραμεθόριων περιοχών, αλλά αυτός δεν πρέπει να το πάρει. Μπορείτε να του εξηγήσετε σε τί διαφέρει;   
  • Πώς μπορείτε να εξηγήσετε σε έναν ΟΒΑ, που εργάζεται πολλές περισσότερες ώρες από όλα τα άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τη νύκτα (από την 22.00 ώρα έως τη 06.00 ώρα) ότι ενώ όλα τα άλλα στελέχη δικαιούνται αποζημίωσης για τη νυκτερινή τους αυτή απασχόληση, αλλά αυτός δεν δικαιούται; 
  • Μπορείτε να πείτε σε έναν ΟΒΑ ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας όλων των στελεχών των ΕΔ, που δικαιολογούν το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, πλην αυτού; Γνωρίζει αυτός ο ΟΒΑ κάτι διαφορετικό που δεν γνωρίζουν τα λοιπά στελέχη; Μήπως αυτός ο ΟΒΑ εργάζεται σε πολυτελέστατα γραφεία και σε συνθήκες κάλους; 
  • Τι ακριβώς θα πείτε στους υποψηφίους ΟΒΑ, που κατά δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πολύ σύντομα θα προσληφθούν στις τάξεις των ΕΔ;   

Ευελπιστώντας στις απαντήσεις σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

ΠΟΕΣ 1668/2020 ΟΒΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd