Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πενταετίας στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 115/05.8.2019 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 121/22.1.2020 έγγραφό μας

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 148/28.1.2020 έγγραφό μας

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 992/19.6.2020 έγγραφό μας

στ. Ερώτηση 4508/24.2.2021 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

ζ. Απάντηση 362/12.3.2021 της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΕΚΥ)

η. Απάντηση Φ.900α/2982/17625/23.3.2021 της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΕΘΑ)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Διαχρονικά η Ομοσπονδία μας έχει αποδείξει ότι δεν κουράζεται στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει στην επικαιρότητα προκειμένου να επιλυθούν, αναδεικνύοντας την εσφαλμένη αντιμετώπισή τους από θεσμικούς φορείς.    

Ένα από τα κλασικά παραδείγματα αυτής της εσφαλμένης αντιμετώπισης είναι η μη εφαρμογή του (α) σχετικού ισχύοντος νόμου, που έχει να κάνει με την αναγνώριση, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλάσιου χρόνου έως πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

Με τα (β) έως και (ε) σχετικά έγγραφά μας έχουμε αναδείξει την άρνηση του Δημοσίου να εφαρμόσει τον νόμο, ενώ έχει ασκηθεί και κοινοβουλευτικός έλεγχος για το ίδιο θέμα, με απαντήσεις που ομολογουμένως ξεπερνούν κάθε καλή πίστη, αφού τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΘΑ και ΥΠΕΚΥ) πετούν το μπαλάκι από το ένα στο άλλο, επαναλαμβάνοντας την ίδια τακτική, προφανώς λόγω άρνησης αναγνώρισης του ως άνω χρόνου. Και τι εννοούμε.

Με τη (ζ) σχετική απάντησή του, τη 12.3.2021, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Π. Τσακλόγλου, εμμένει στη θέση του ΥΠΕΚΥ, ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4609/2019 σχετικά με την ανωτέρω αναγνώριση δεν έτυχαν της επεξεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος διαδικασία και ως εκ τούτου δεν δύνανται να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα. Βέβαια το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Εφόσον το ΥΠΕΚΥ δεν διαφωνεί επί της ουσίας με το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, γιατί δεν ακύρωσε το νόμο και γιατί δεν προκάλεσε νέα ρύθμιση, με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, σε ένα από τα νομοσχέδια που έφερε προς ψήφιση στο κοινοβούλιο; Τελικά θέλει ή δεν θέλει;

Μόλις δεκατρείς (13) ημέρες μετά, την 23.2.2021, με την (η) απάντησή του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλος, κινείται σε εντελώς άλλο μήκος κύματος και γνωρίζει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ότι μετά τη μη απάντηση από το ΥΠΕΚΥ σε έγγραφο που συντάχθηκε από το ΥΠΕΘΑ το Σεπτέμβριο του 2019, για το εν θέματι αντικείμενο, το ΥΠΕΘΑ διαβίβασε εκ νέου έγγραφο αίτημα, τον Φεβρουάριο του 2021, με συγκεκριμένες προτάσεις και έκτοτε τελεί (το ΥΠΕΘΑ) σε αναμονή γνωστοποίησης των θέσεων του ΥΠΕΚΥ. Και εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Επειδή ακριβώς η ίδια διαδικασία (ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ) εξελίσσεται και για τη μισθολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών Εξ ΕΜΘ) ο κ. ΥΕΘΑ, ως μέλος της ίδιας κυβέρνησης, συμφωνεί ή όχι με την άποψη του ΥΠΕΚΥ ότι η διαδικασία δεν έτυχε της νόμιμης τυπικής επεξεργασίας; Ναι ή όχι; Γιατί αυτή η παρατεταμένη ανταλλαγή εγγράφων; Επειδή το τελευταίο διάστημα δημοσιοποιήθηκαν, επιλεκτικώς, έγγραφα που δημιούργησαν «σύγχυση» στους ΕΜΘ συναδέλφους μας, αναφορικά με τη μισθολογική τους αποκατάσταση, γιατί ο κ. ΥΕΘΑ δεν δημοσιοποιεί τα έγγραφα που επικαλείται στην (η) σχετική απάντησή του και τυχόν αλληλογραφία με το ΥΠΕΚΥ; Εφόσον αυτά δεν είναι (και δεν μπορούσε να είναι) διαβαθμισμένα έγγραφα, γιατί δεν δημοσιοποιούνται;

Και βέβαια θα θέλαμε ο κ. ΥΕΘΑ να απαντήσει και στα έτερα ερωτήματα που τέθηκαν με τη (στ) σχετική ερώτηση, τα οποία προφανώς διέλαθαν της προσοχής του συντάκτη της (η) όμοιας, ήτοι: 

  • Συγκροτήθηκε και λειτούργησε επιτροπή μελέτης για την εν θέματι αναγνώριση και ποια τα αποτελέσματά της; 
  • Ποιοι συμμετείχαν στην ως άνω επιτροπή; 
  • Κλήθηκαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εν ενεργεία στρατιωτικών;

ΠΟΕΣ 428/2021 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ by ΠΟ ΕΣ on Scribd