Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μαρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων

α. Υπ΄ αριθμ. Φ. 411/1/294483/Σ.797/2018 απόφαση κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 απόφαση κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 5700, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων»)

Κε Υπουργέ.

Με τη (β) σχετική απόφασή σας καταργήσατε την (α) όμοια. Στελέχη του Στρατού Ξηράς από όλη την Επικράτεια που επικοινώνησαν με την Ομοσπονδία μας μάς μετέφεραν την πικρία τους και την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά η μέριμνα για τα ίδια και τις οικογένειές τους αποδεικνύεται ότι δεν είναι πρώτο μέλημα στην ατζέντα σας, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στην απόφασή σας αυτή. Οι μεταθέσεις του προσωπικού, εξαρτώμενες, φαινομενικά τουλάχιστον, από τα μόρια ενός εκάστου, επηρεάζουν όχι μόνο τις ανάγκες τις Υπηρεσίας, αλλά και τα ίδια τα στελέχη και τις οικογένειές τους.

Κάποια από τα σημεία της (β) σχετικής απόφασής σας, που επεσήμαναν τα ίδια τα στελέχη, είναι τα εξής:    

- Τα διαζευγμένα στελέχη δεν λαμβάνουν μοριοδότηση για τα τέκνα τους, για τα οποία δεν έχουν την επιμέλεια, γεγονός που μεταφράζεται από τα ίδια τα στελέχη ως κατάφορη αδικία εις βάρος τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιμέλεια τέκνου ή τέκνων σε διαζευγμένα ζευγάρια διδόταν μέχρι και προσφάτως κατά κανόνα στη μητέρα. Ωστόσο, μετά από πιέσεις ενός κινήματος που αναπτύχθηκε από διαζευγμένους πατεράδες, αλλά και την ίδια την κοινωνική ανάγκη για την υγιέστερη ανάπτυξη των τέκνων διαζευγμένων γονέων τους, πλέον μπορεί να δοθεί η συνεπιμέλεια του τέκνου ή των τέκνων και στους δύο (2) γονείς. Περαιτέρω, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι στρατιωτικοί, που μπορεί να μην τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ή η συνεπιμέλεια του/των τέκνου/ων τους εξακολουθούν να το/τα έχουν ασφαλισμένο/α για την ιατροφαρμακευτική του/τους περίθαλψη, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες προβλεπόμενες κρατήσεις, όπως επίσης εξακολουθούν να εισφέρουν στο ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) που θα λάβει/ουν το/τα τέκνο/α του/τους, αλλά και να καταβάλλουν διατροφή. Λόγω της ελλιπούς μοριοδότησης τα στελέχη πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθούν με μετάθεση από την έδρα που διαβιεί/ούν το/τα τέκνο/α τους με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον γονέα αλλά και τα ίδια το/τα τέκνο/α.

- Στις φρουρές της Ευβοίας, ορθά προστέθηκε η Κύμη Ευβοίας στις Φρουρές Κατηγορίας «ΙΙ» και τα στελέχη με τη νέα μοριοδότηση λαμβάνουν τρία (3) μόρια το μήνα, υπήρξε όμως αλλαγή κατηγορίας για τις λοιπές Φρουρές της με την μεταφορά τους από την Κατηγορία «ΙΙΙ» (όπου λάμβαναν 2,5 μόρια το μήνα) στην Κατηγορία «ΙV» (όπου λαμβάνουν 0,5 μόρια το μήνα) με αποτέλεσμα τα στελέχη που υπηρετούν στην Φρουρά της νήσου Σκύρου να λαμβάνουν 0,5 μόρια το μήνα.

- Τα στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» για τρίτο έτος με την νέα υπουργική απόφασης «τιμωρούνται» με μείωση μορίων (από 6 το μήνα σε 0,25), καθώς δε λαμβάνεται υπόψη ότι, αφενός η πλειοψηφία των στελεχών που υπηρετούν στις εν λόγω δεν είναι τόπος καταγωγής τους και αφετέρου τον Σεπτέμβριο του 2021 κατά τη διαδικασία υποβολής των φρουρών προτιμήσεως είχαν επιλέξει να παραμείνουν, λαμβάνοντας υπόψη την (α) σχετική προγενέστερη υπουργική απόφαση. Επομένως η όποια επιλογή τους να υπηρετήσουν εκεί για ένα (1) επιπλέον έτος, επηρεάστηκε σημαντικά από την τότε μοριοδότηση της Φρουράς.

- Για τα στελέχη που είναι συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής Ιθαγένειας γίνεται σημαντική αρνητική ρύθμιση στη (β) σχετική απόφασή σας. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η δυνατότητα που διδόταν με την (α) όμοια, ώστε στελέχη που είναι συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη μόνιμη κατοικία της/του στην Κύπρο, να μπορούν κατόπιν αναφοράς τους, να μετατίθενται ή να παραμένουν, χωρίς να λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα αλλοδαπής, στην Κύπρο έως τέσσερα  (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αρρυθμίες και αδικίες που δημιουργήθηκαν με τη (β) σχετική, προτείνεται:

- Ίδιος αριθμός μορίων για όλους τους διαζευγμένους στρατιωτικούς γονείς χωρίς καμία διάκριση.

- Ένταξη της Νήσου Σκύρου στις Φρουρές της Κατηγορίας «ΙΙ» από την Κατηγορία «ΙV», καθώς η Νήσος Σκύρος καθιστά δυσμενή τη διαβίωση  των στελεχών και των οικογενειών τους λόγω του μικρού αριθμού κατοίκων, των μειωμένων δρομολογίων και μέσων μεταφοράς σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της, τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες (ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες).

- Για όλα τα στελέχη που ήδη υπηρετούν κατόπιν επιθυμίας τους για τρίτο (3ο) έτος στις Φρουρές Κατηγορίας «Ι» να λάβουν και για το τρέχον έτος τα μόρια/μήνα που προέβλεπε η (α) σχετική απόφαση, με βάση την οποία άλλωστε ζήτησαν την παραμονή τους, χωρίς αιφνιδιασμό.

- Η επαναφορά της δυνατότητας που διδόταν με την (α) σχετική, ώστε στελέχη που είναι συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη μόνιμη κατοικία της/του στην Κύπρο, να μπορούν κατόπιν αναφοράς τους, να μετατίθενται ή να παραμένουν, χωρίς να λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα αλλοδαπής, στην Κύπρο έως τέσσερα  (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών.

Κύριε Υπουργέ.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων των μεταθέσεων αφορά την πορεία των ζωών  του συνόλου του προσωπικού και των οικογενειών τους γι΄ αυτό, με σεβασμό, δικαιοσύνη και διαφάνεια, στο πλαίσιο της ισονομίας, του αισθήματος δικαίου, της μέριμνας για το προσωπικό θα πρέπει να εξεταστούν αμερόληπτα τα παραπάνω ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις και αρρυθμίες προκύπτουν.

ΠΟΕΣ 335/2022 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

5700 Β 2021 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

468 Β 2018 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd