Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

28
Πεμ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό σε ειδικές κατασκηνώσεις, των τέκνων ΑμεΑ του προσωπικού του ΣΞ.

2. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι

α. Η επιδότηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, ανέρχεται στο ποσό των 52 € ημερησίως για παραθερισμό έως και 15 ημερών.

β. Δικαιούχοι επιδότησης είναι όλο το ε.ε. στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΣΞ, με τέκνο/α ΑμεΑ.

3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έγκριση Δικαιούχων

α. Ενδιαφερόμενο Προσωπικό

Να υποβάλλουν στη Διεύθυνση – Σχηματισμό – Μονάδα – Ανεξάρτητη Υπομονάδα – Υπηρεσία – Στρατιωτικό Κατάστημα που υπηρετούν μέχρι την 29 Ιουν 20, μη υπηρεσιακή αναφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των τέκνων ως ΑμεΑ.

Ειδικότερα στην αναφορά να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Ονοματεπώνυμο γονέα.

(2) Ονοματεπώνυμο τέκνου.

(3) Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος και ΚΤΣ - ΚΤΕΘ υπαγωγής της.

(4) Ονομασία της ειδικής κατασκήνωσης επιθυμίας.

β. Διευθύνσεις – Σχηματισμοί – Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες – Υπηρεσίες – Στρατιωτικά Καταστήματα

Να ελέγξουν τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο χαρακτηρισμός των τέκνων ως ΑμεΑ και να υποβάλλουν τις αναφορές απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2, μέχρι την 06 Ιουλ 20.

γ. ΓΕΣ/Δ3 Να προβεί στον τελικό έλεγχο των υποβαλλόμενων αναφορών και να εκδώσει διαταγή με τους δικαιούχους, μέχρι τη 15 Ιουλ 20.

4. Διαδικασία Καταβολής Επιδότησης α. Διευθύνσεις – Σχηματισμοί – Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες – Υπηρεσίες – Στρατιωτικά Καταστήματα Δικαιούχων

(1) Μετά τη συμμετοχή των εγκεκριμένων τέκνων στις κατασκηνώσεις, να υποβάλλουν απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2 και ανυπερθέτως μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπ 20, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) Φ/Α τιμολογίου της ειδικής κατασκήνωσης ή εξοφλητική απόδειξη αυτής σε περίπτωση έκδοσης επί πιστώσει τιμολογίου.

(β) Φ/Α βεβαίωσης από την ειδική κατασκήνωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της, το ονοματεπώνυμο του/ων τέκνου/ων που παραθέρισε/αν, καθώς και τη χρονική διάρκεια του παραθερισμού του/τους.

(γ) Φ/Α Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου, το/τα τέκνο/α του οποίου παραθέρισε/αν, στην οποία να βεβαιώνεται το ονοματεπώνυμο του/ων τέκνου/ων, η ονομασία της κατασκήνωσης, καθώς και η διάρκεια παραθερισμού του/ς.

(2) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε συμμετοχή εγκεκριμένου τέκνου σε κατασκήνωση να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία να βεβαιώνεται η μη συμμετοχή.

β. ΓΕΣ/Δ3 Να ελέγξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προβεί σε συνεργασία με το ΓΕΣ/ΔΟΙ σε ενέργειες για την έκδοση διαταγής διάθεσης πιστώσεων και πληρωμή των δικαιούχων μέσω των αρμόδιων ΚΤΣ, μέχρι την Παρασκευή 25 Οκτ 20.