Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Παρ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Παραθερισμός Τέκνων Προσωπικού σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2020

α. ΑΠ Φ.004.2/128/58339/Σ.163/3 Ιουλ 10/ΓΕΣ/ΔΟΡ/1α

β. ΑΠ Φ.004.2/37/875659/Σ.78/4 Μαρ 11/ΓΕΣ/ΔΟΡ/1α

1. Σας γνωρίζουμε ότι, υπό τις περιοριστικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού, το ΓΕΣ εξετάζει για το τρέχον έτος τη δυνατότητα και τον τρόπο λειτουργίας των συγκροτηθέντων με τα (α) και (β) σχετικά Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΘΠΚ), ή εναλλακτικά τη δυνατότητα οικονομικής επιδότησης αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις.

2. Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη, σε πρώτη φάση, η συλλογή των απαιτουμένων στοιχείων που αφορούν στις αιτήσεις παραθερισμού του ενδιαφερόμενου προσωπικού, καθώς επίσης και του προσωπικού που θα στελεχώσει τις ΘΠΚ.

3. Με βάση τα προαναφερθέντα, καθορίζονται τα εξής:

α. Παραθεριστικές περίοδοι ΘΠΚ Κεχριών και Νέας Φώκαιας, όπως στο Παράρτημα «Α».

β. Διαδικασία συμμετοχής τέκνων προσωπικού για παραθερισμό στις ΘΠΚ, όπως στο Παράρτημα «Β».

γ. Για τη στελέχωση των ΘΠΚ θα διατεθεί το απόλυτα αναγκαίο προσωπικό για κάθε περίοδο. Διαδικασία επιλογής προσωπικού, όπως στο Παράρτημα «Γ».

δ. Πίνακας χρονικών ενεργειών, όπως στο Παράρτημα «Δ».

4. Με μέριμνα των αρμοδίων φορέων να αναληφθούν ενέργειες, όπως παρακάτω:

α. ΓΕΣ/Β2-Β3

Να εκδώσουν τις απαραίτητες διαταγές για τη στελέχωση των ΘΠΚ με μόνιμα στελέχη και οπλίτες θητείας αντίστοιχα, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλ 20.

β. ΓΕΣ/Β5

(1) Να ελέγξει τις παραληφθείσες αιτήσεις παραθερισμού των εν ενεργεία και συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων (μόνιμοι και ΣΕΙΔ).

(2) Να διαβιβάσει στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ και στο Γ΄ΣΣ/Β3 μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουν 20, συγκεντρωτικές καταστάσεις μαζί με τις αιτήσεις παραθερισμού, του επιθυμούντος ανωτέρω προσωπικού, για τις ΘΠΚ Κεχριών και Νέας Φώκαιας, αντίστοιχα.

γ. ΓΕΣ/Δ3 Να εκδώσει μνημόνιο λειτουργίας των ΘΠΚ, μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλ 20.

δ. ΓΕΣ/ΔΥΓ Να διαβιβάσει στο ΓΕΣ/Β2, καταστάσεις με τα στοιχεία του προς επιλογή προσωπικού για τη στελέχωση των ΘΠΚ, μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλ 20, σύμφωνα με την Προσθήκη «4/Γ».

ε. ΜΔ – ΜΣ – Σχηματισμοί

(1) 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ – ΑΣΔΕΝ – Ι ΜΠ

Να επιλέξουν το κατάλληλο προσωπικό για τη στελέχωση των ΘΠΚ σύμφωνα με την κατανομή των Προσθηκών «1/Γ» και «2/Γ» και να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β2-Β3, μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλ 20, πρόταση με συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4/Γ».

(2) ΑΣΔΥΣ

Όπως σε 4ε(1) ανωτέρω και επιπρόσθετα:

(α) Να προβεί στον έλεγχο των αιτήσεων παραθερισμού για τη ΘΠΚ Κεχριών, στη μοριοδότηση, στην κατανομή των τέκνων κατά περίοδο και στην έκδοση διαταγής για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλ 20.

(β) Να μεριμνά για την αναπλήρωση τυχόν κενών θέσεων, από τους αναπληρωματικούς κάθε περιόδου και να εξετάζει τυχόν αιτήματα αλλαγής παραθεριστικής περιόδου, κατόπιν υποβολής ανάλογου αιτήματος.

(3) Γ΄ΣΣ

(α) Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης και ευπρεπισμού των εγκαταστάσεων, ώστε η ΘΠΚ Νέας Φώκαιας να λειτουργήσει κατά τον δυνατό καλύτερο τρόπο.

(β) Να υποβάλλει στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ τις αναφορές του προσωπικού που επιθυμεί να στελεχώσει τη ΘΠΚ Νέας Φώκαιας.

(γ) Να προβεί στον έλεγχο των αιτήσεων παραθερισμού για τη ΘΠΚ Νέας Φώκαιας, στη μοριοδότηση, στην κατανομή των τέκνων κατά περίοδο και στην έκδοση διαταγής για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλ 20.

(δ) Να μεριμνά για την αναπλήρωση τυχόν κενών θέσεων, από τους αναπληρωματικούς κάθε περιόδου και να εξετάζει τυχόν αιτήματα αλλαγής παραθεριστικής περιόδου, κατόπιν υποβολής ανάλογου αιτήματος.

(ε) Να μεριμνά ώστε κατά τη λειτουργία της ΘΠΚ Νέας Φώκαιας να λαμβάνονται όλα τα ισχύοντα μέτρα κατά της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, που θα καθορισθούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

στ. ΣΜΧ

(1) Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης και ευπρεπισμού των εγκαταστάσεων, ώστε η ΘΠΚ Κεχριών να λειτουργήσει κατά τον δυνατό καλύτερο τρόπο.

(2) Να μεριμνά ώστε κατά τη λειτουργία της ΘΠΚ Κεχριών να λαμβάνονται όλα τα ισχύοντα μέτρα κατά της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, που θα καθορισθούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

(3) Να υποβάλλει ιεραρχικά όλες τις αναφορές του προσωπικού που επιθυμεί τον παραθερισμό των τέκνων του και τις αναφορές του προσωπικού που επιθυμεί να στελεχώσει τις ΘΠΚ, ώστε αυτές να περιέλθουν έγκαιρα στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

ζ. Διευθύνσεις – Σχηματισμοί – Συγκροτήματα – Σχολές – Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες – Φρουραρχεία – Στρατιωτικά Καταστήματα Ενδιαφερόμενου Προσωπικού

Να αποστείλουν/υποβάλουν:

(1) Τις αναφορές του στρατιωτικού προσωπικού που επιθυμεί τον παραθερισμό των τέκνων του στις ΘΠΚ Κεχριών και Νέας Φώκαιας, απευθείας στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ και στο Γ΄ΣΣ/Β3 αντίστοιχα και τις αναφορές του πολιτικού προσωπικού στο ΓΕΣ/Β5.

(2) Τις αναφορές του στρατιωτικού προσωπικού που επιθυμεί να στελεχώσει τις ΘΠΚ ιεραρχικά, ώστε αυτές να περιέλθουν εγκαίρως στο ΓΕΣ/ΔΥΓ – 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ – ΑΣΔΕΝ – ΑΣΔΥΣ – Ι ΜΠ. 

η. Ενδιαφερόμενο Προσωπικό

(1) Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που δικαιούται και επιθυμεί παραθερισμό των τέκνων του να υποβάλλει στη Μονάδα – Υπηρεσία του έντυπο αίτησης μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουν 20, σύμφωνα με το υπόδειγμα Προσθήκης «1/Β».

(2) Το στρατιωτικό προσωπικό που επιθυμεί να στελεχώσει τις ΘΠΚ να υποβάλλει στη Μονάδα – Υπηρεσία του, αναφορά μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουν 20, σύμφωνα με το υπόδειγμα Προσθήκης «3/Γ».

5. Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση λήψης απόφασης για οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις, η επιλογή και η έκδοση του σχετικού εγγράφου καθορισμού των δικαιούχων θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΣ/Δ3, με βάση τη διαδικασία μοριοδότησης που ισχύει για τις ΘΠΚ. Επισημαίνεται ότι, το προσωπικό που επιθυμεί παραθερισμό των τέκνων του σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις οφείλει να το δηλώσει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση παραθερισμού, όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1/Β» (α/α 6).

6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση που λειτουργήσουν οι ΘΠΚ, θα τηρηθούν επακριβώς τα ληφθέντα μέτρα της Πολιτείας κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού στις δημόσιες και ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις. Συναφώς σημειώνεται, ότι πρώτιστο μέλημα του ΓΕΣ είναι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΙΣ ΘΠΚ, σε περίπτωση λειτουργίας τους.

7. Με μέριμνα των Δκσεων να ενημερωθεί ενυπόγραφα όλο το μόνιμο προσωπικό του ΣΞ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.449.2/1/827716/Σ.944

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής παραθερισμού στις ΘΠΚ έχουν τα τέκνα του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2004 μέχρι και 14 Ιουνίου 2014.

β. Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

γ. Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό να υπηρετεί σε Μονάδα – Υπηρεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ανάλογα της εδαφικής περιοχής στην οποία εδρεύει η Μονάδα – Υπηρεσία, υποβάλλουν αιτήσεις παραθερισμού, όπως παρακάτω:

(1) Υπηρετούντες σε Μονάδες που εδρεύουν στην ΠΕ της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, στο Γ΄ ΣΣ/Β3 για την ΘΠΚ Νέας Φώκαιας.

(2) Υπηρετούντες σε Μονάδες της ΠΕ της ΑΣΔΕΝ και της ΑΣΔΥΣ, στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ για την ΘΠΚ Κεχριών.

δ. Το εν αποστρατεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό υποβάλλει αντίστοιχα αίτηση για την ΘΠΚ η οποία βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο μόνιμης διαμονής του.

2. Οι επιθυμούντες να υποβάλουν αίτηση παραθερισμού μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουν 20 σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «1», όπως παρακάτω:

α. Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, στις Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετούν.

β. Το εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό, στην ΕΑΑΣ.

γ. Οι πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί, στο ΓΕΣ/Β5.

3. Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των τέκνων, έχουν όπως στην Προσθήκη «2».

4. Ο ακριβής αριθμός των προς επιλογή τέκνων ανά παραθεριστική περίοδο θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή, αφού ληφθούν υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα καθορισθούν από την Πολιτεία σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών κατασκηνώσεων. Οι διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς κατανέμονται ανά κατηγορία δικαιούμενου προσωπικού ως εξής:

α. Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό βαθμού από Λχία και άνω, συμπεριλαμβανομένων των μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ: 83,3%.

β. Πολιτικό προσωπικό: 6,7%.

γ. Εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό: 6,7%.

δ. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: 3,3%.

5. Καθορίζεται ανώτερο όριο κάλυψης των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40% ανά σειρά. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες προσωπικού (μονογονεϊκές και διαζευγμένες οικογένειες) παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

6. Τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση οικονομικής επιδότησης για παραθερισμό σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις.

7. Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Σχηματισμού ανά κατασκήνωση (ΑΣΔΥΣ και Γ΄ΣΣ), δύναται να πραγματοποιηθεί:

α. Αλλαγή παραθεριστικών σειρών μεταξύ των δικαιούχων, μόνο σε περίπτωση αμοιβαίας αλλαγής ιδίου φύλου και κατηγορίας ηλικίας τέκνων, κατόπιν αναφοράς των στελεχών.

β. Κάλυψη κενών θέσεων (λόγω μη προσέλευσης τέκνων εγκεκριμένων δικαιούχων), με απόλυτη σειρά προτεραιότητας – μοριοδότησης.

8. Τα τέκνα του προσωπικού που επανδρώνει τις ΘΠΚ, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις παραθερισμού, θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) από το οποίο αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.

2. Καρτέλες ΚΑΑΥ-ΘΠΚ του δικαιούχου και του/της συζύγου (εφόσον είναι στρατιωτικός).

3. Για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες υποβάλλονται επιπρόσθετα, κατά περίπτωση:

α. Διαζευγμένοι – σε Διάσταση Γονείς

(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα φαίνεται η επιμέλεια των τέκνων.

(2) Για τους μη έχοντες την επιμέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

β. Δικαιούχος με Μέλος Οικογένειας ΑΜΕΑ Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας από πρωτοβάθμια Νομαρχιακή Επιτροπή (Κ.Ε.Π.Α.) ή ΑΣΥΕ.

4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αίτησης του Σχηματισμού κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων αυτής, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων από αυτά που τηρούνται στο αρχείο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των στοιχείων με μικρά γράμματα.

2. Τα στοιχεία του/της συζύγου στην παράγραφο 3 συμπληρώνονται αυτός/ή είναι στρατιωτικός. Στην περίπτωση αυτή να επισυνάπτεται αντίγραφο καρτέλας ΚΑΑΥ-ΘΠΚ, με τους παραθερισμούς της τελευταίας πενταετίας και του/της συζύγου.

3. Ο αριθμός και οι ηλικίες των παιδιών που είναι εξαρτώμενα μέλη του δικαιούχου, λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να παραθερίσει το σύνολο των τέκνων του ή αυτά δεν έχουν δικαίωμα λόγω ηλικίας.

4. Στην παράγραφο 5 οι αριθμοί εκτός του πλαισίου αναφέρονται στις παραθεριστικές περιόδους, ενώ εντός του πλαισίου συμπληρώνεται ο αριθμός 1 ή 2 ή 3 ή 4 ανάλογα με τον αριθμό σειράς κατά προτεραιότητα επιθυμίας αντίστοιχης περιόδου παραθερισμού. Παράδειγμα: Η συμπλήρωση: 1 η 2 2 η 4 3 η 1 4 η 3 σημαίνει ότι ο δικαιούχος επιθυμεί ως 1 η επιλογή την 2 η παραθεριστική περίοδο, ως 2 η επιλογή την 4 η περίοδο, ως 3 η επιλογή την 1 η περίοδο και ως 4 η επιλογή την 3 η περίοδο.

5. Στην παράγραφο 6 συμπληρώνεται ανάλογα ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.449.2/1/827716/Σ.944

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

1. Για την επάνδρωση των ΘΠΚ Κεχριών και Νέας Φώκαιας απαιτείται η διάθεση προσωπικού (μόνιμα στελέχη και οπλίτες θητείας) για κάθε περίοδο, όπως στις Προσθήκες «1» και «2» αντίστοιχα.

2. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη, να υποβάλουν σχετική αναφορά στη Μονάδα – Υπηρεσία που υπηρετούν μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουν 20, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «3».

3. Διευκρινίζεται ότι:

α. Υφίσταται η δυνατότητα παραμονής των στελεχών έως και 2 συνεχόμενες παραθεριστικές περιόδους.

β. Τα τέκνα του προσωπικού που στελεχώνει τις ΘΠΚ, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις παραθερισμού, θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

4. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις – ΜΔ – ΜΣ και η Ι ΜΠ των Προσθηκών «1» και «2» υποβάλλουν μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουλ 20:

α. Στο ΓΕΣ/Β2, καταστάσεις προτεινόμενων στελεχών (κύριοι και εφεδρικοί), σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4». Σε περίπτωση που το σύνολο των εθελοντών κατά ειδικότητα δεν επαρκεί, να προταθούν και μη εθελοντές.

β. Στο ΓΕΣ/Β3, καταστάσεις προτεινομένων προς απόσπαση οπλιτών θητείας.

5. Το ΓΕΣ/Β2 και ΓΕΣ/Β3 εκδίδουν διαταγές διάθεσης προσωπικού, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλ 20.

6. Η παρουσίαση του επιλεγμένου προσωπικού στις ΘΠΚ να γίνεται την προηγούμενη ημέρα προ της έναρξης εκάστης παραθεριστικής περιόδου. Εξαιρείται μόνο το προσωπικό της 1ης παραθεριστικής περιόδου το οποίο να παρουσιαστεί στις ΘΠΚ τη Δευτέρα 20 Ιουλ 20, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως οι κατασκηνώσεις για την έναρξη λειτουργίας τους.

7. Στο στρατιωτικό προσωπικό που θα στελεχώσει τις ΘΠΚ, να χορηγείται τιμητική άδεια διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών για κάθε περίοδο συμμετοχής του, η οποία να λαμβάνεται υποχρεωτικά μαζί με το ΦΠ της αναχώρησής τους από την ΘΠΚ.