Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

07
Πεμ, Δεκ

ΠΟΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι. 

Με αφορμή την ανακοίνωσή μας ότι, μετά το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), αρχίζει να καταβάλλει και το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιαφερομένων, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, τους τόκους που προκύπτουν από την καθυστέρηση επιστροφής των οφειλομένων αναδρομικών μας, μετά τις δύο (2) κερδοφόρες από την Π.Ο.Ε.Σ. για όλες και όλους τις/τους στρατιωτικούς αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπήρξε καταιγισμός ερωτημάτων προς την Ομοσπονδία μας, επί των οποίων διευκρινίζονται τα εξής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι αφορούν οι τόκοι που αποδίδονται στους λογαριασμούς των συναδέλφων μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι τόκοι που αποδίδονται στους λογαριασμούς των συναδέλφων μας, αφορούν σε, μετά από δικαστική απόφαση, αναγνώριση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει σε καθεμία και σε καθένα από τις/τους ενάγουσες/οντες το ποσό του οφειλόμενου τόκου επί του ειδικότερα καταβληθέντος σε καθεμία και καθένα από αυτές/ούς κεφάλαιο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιούς κατατίθενται τα ποσά των τόκων και πώς; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε όσες και όσους είχαν ασκήσει αγωγές εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, μετά τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ (έτη 2012 και 2014, με τις οποίες ελήφθησαν τα αναδρομικά, τμηματικά από το 2015 έως το 2018 και εφάπαξ τον Δεκέμβριο του 2018), μέχρι και την 31.12.2016, καθόσον από την 01.1.2017 και εντεύθεν εφαρμόζεται το νέο πλέον ειδικό μισθολόγιο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι ποσό αφορούν οι τόκοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ποσά που αποδίδονται σε κάθε συνάδελφο, εξαρτώνται από έξι κύριους παράγοντες: 

α. Την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής.

β. Την περίοδο που αφορούσε η αγωγή.

γ. Τα διεκδικούμενα ποσά της αγωγής.

δ. Τα δεδικασμένα ποσά της αγωγής.

ε. Την ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής.

στ. Την ημερομηνία απόδοσης των ποσών των τόκων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο το ποσό των τόκων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι οφειλόμενοι νόμιμοι τόκοι υπολογίζονται επί του καταβληθέντος σε καθεμία και καθένα ενάγουσα/οντα καταβληθέν κεφάλαιο (μικτό), υπολογιζομένων (των τόκων) με επιτόκιο 6%, από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την 30.4.2019, κατά το άρθρο 21 του από 26.6/10.7.1944 β.δ. και με επιτόκιο 3% από την 01.5.2019 μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ.1 του ν.4607/2019. 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοι που θα πάρουν διακόσια πενήντα (250), πεντακόσια (500) ή οκτακόσια (800) ευρώ, όπως υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ήδη πάρει χίλια επτακόσια (1.700) – δύο χιλιάδες (2000) ευρώ τόκους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έλαβα μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο από δικηγορικό γραφείο, σύμφωνα με το οποίο με καλεί στην καταβολή της αποζημίωσής του, καθώς εκδικάστηκαν οι τόκοι μου. Υποχρεούμαι στην καταβολή τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξαρτάται από το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψε η καθεμία και ο καθένας ενάγουσα/γων. 

Όσον αφορά στην Π.Ο.Ε.Σ. και στο νομικό της παραστάτη, σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωσή μας γνωρίζεται ότι: 

 • Τα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της ΠΟΕΣ και μόνο αυτά  δεν θα καταβάλλουν τα ποσοστά που αναλογούν στην αμοιβή του. Δηλαδή για παράδειγμα: εάν υποθέσουμε ότι τα μικτά που κάποια ή κάποιος έλαβε (τόσο από το 50% όσο και την 14η.12.2018) ήταν της τάξεως των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, η συμφωνηθείσα αμοιβή του δικηγόρου είναι περίπου (θα πρέπει να δούμε όλοι μας τα συμφωνητικά μας) διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Αυτά λοιπόν τα 250 ευρώ, τα μέλη μας δεν θα τα καταβάλλουν στο νομικό μας παραστάτη. 
 • Για όσες και όσους τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονται στις αποφάσεις και δεν είναι μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Σ. θα υπάρξει ενημέρωση από το ίδιο το δικηγορικό γραφείο. 
 • Τα μέλη μας και εφόσον τα ίδια το επιθυμούν και πιστεύουν ότι η Ομοσπονδία μας προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει έργο προς όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους, θα μπορούν να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί σε Τράπεζα ποσό ως εξής: 
 1. ​​​​​Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) έως 2.000 ευρώ το ποσό των 10 ευρώ.
 2. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 2.001 ευρώ έως και 3.000 ευρώ το ποσό των 15 ευρώ.
 3. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 3.001 ευρώ έως 4.000 ευρώ το ποσό των 20 ευρώ.
 4. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 4.001 ευρώ έως και 5.000 ευρώ το ποσό των 25 ευρώ.
 5. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 5.001 ευρώ έως και 6.000 ευρώ το ποσό των 30 ευρώ.
 6. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 6.001 ευρώ έως και 7.000 ευρώ το ποσό των 35 ευρώ.
 7. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 7.000 ευρώ έως και 8.000 ευρώ το ποσό των 40 ευρώ.
 8. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 8.000 ευρώ έως και 9.000 ευρώ το ποσό των 45 ευρώ.
 9. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) από 9.001 ευρώ έως και 10.000 ευρώ το ποσό των 50 ευρώ.
 10. Για μικτά ποσά (σύνολο αναδρομικών) πάνω από 10.001 ευρώ το ποσό των 80 ευρώ.

Ο αριθμός λογαριασμού της ΠΟΕΣ είναι: EUROBANK, IBAN: GR45 0260 2480 0001 7020 0869 677. 

με την αιτιολογία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΚΟΙ (και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ)» 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως μπορώ να γνωρίζω αν είχα ασκήσει αγωγή την περίοδο 2014 – 2016; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον εκείνη την περίοδο είχατε καταθέσει τα δικαιολογητικά της αγωγής στο νομικό παραστάτη της Π.Ο.Ε.Σ., μέσω των Ενώσεων αυτής, θα ενημερωθείτε – αν δεν έχετε ήδη ενημερωθεί - από την Ένωσή σας για την συμπερίληψή σας σε κάποια από τις αποφάσεις που εκδίδονται, παρέχοντάς σας λεπτομέρειες και οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν είχατε ασκήσει αγωγή μέσω των Ενώσεων ή είχατε ασκήσει μέσω αυτών, αλλά δεν είστε πλέον εγγεγραμμένη/ος σε κάποια από αυτές, συνεπεία διαγραφής σας, πρέπει να απευθύνεστε στο δικηγορικό γραφείο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί  λαμβάνουν τους τόκους μόνο  όσοι έκαναν αγωγή και όχι όλοι όπως όλοι πήραμε τα αναδρομικά τον Δεκέμβριο του 2018; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απόδοση των αναδρομικών τον Δεκέμβριο του 2018 οφείλονταν στο αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούσε η Π.Ο.Ε.Σ. στην προηγούμενη Κυβέρνηση, με όπλο τις δύο κερδισμένες δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ και τις ενδιάμεσες του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης αυτού, σύμφωνα με τις οποίες τα νέα μισθολόγια μετέπεσαν σε αντισυνταγματικά και η Κυβέρνηση όφειλε να επιστρέψει στα στελέχη των ΕΔ τη διαφορά των οικονομικών τους αποδοχών. 

Η απόδοση των τόκων - για όσο διάστημα το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμορφωνόταν στις αποφάσεις - δεν είναι υποχρέωση αυτής (Κυβέρνησης) οπότε και η καταβολή των τόκων εναπόκειται στη βούληση των άμεσων δικαιούχων (στελέχη των ΕΔ) να τη διεκδικήσουν προσωπικά. Επομένως, η πίστωση των ποσών των τόκων στους λογαριασμούς ορισμένων συναδέλφων μας, αφορούν σε αποτέλεσμα δικαστικής πράξης φυσικού προσώπου που έχει άμεσο έννομο συμφέρον. Συνεπώς, αποτελεί προϊόν προσωπικής διεκδίκησης, η οποία δεν είναι δυνατό να μετασχηματιστεί σε συνολική, ώστε να γίνει εργαλείο νομικής εκμετάλλευσης του συνόλου, άρα και αυτών που δεν είχαν ασκήσει αγωγή. Η εφεξής διεκδίκηση των τόκων είναι νομικά αδύνατη, καθόσον έχει επέλθει παραγραφή των αξιώσεων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί  δεν άσκησε αγωγές η ΠΟΕΣ ή οι Ενώσεις της για όλους μας, αφού αντιπροσωπεύουν και διεκδικούν τα συμφέροντά μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η άσκηση αγωγής αφορά σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν αποδεδειγμένα θίγονται τα συμφέροντά του. Το καθήκον της ΠΟΕΣ και των Ενώσεών της, ήταν να αποδείξουν ότι τα νέα μισθολόγια (2012 – 2016), έθιγαν τα συμφέροντα των στρατιωτικών, κάτι που κατάφερε μέσα από τους νικηφόρους αγώνες που έδωσε στην αίθουσα του ΣτΕ. Η εφεξής άσκηση αγωγών για την καθεμία και καθέναν από τις/τους συναδέλφους μας από την Π.Ο.Ε.Σ. και τις Ενώσεις της, είναι νομικά αδύνατη, καθώς αφορά σε προσωπική δικαστική πράξη και όχι σε συλλογική. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έκανε η ΠΟΕΣ και οι Ενώσεις της εκείνη την περίοδο για να ενημερώσει το σύνολο των στρατιωτικών, ώστε να προσφύγουν σε ατομικές αγωγές; Γιατί δεν επισκέπτονταν τα Στρατόπεδα για να μας ενημερώσουν; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Π.Ο.Ε.Σ. και οι Ενώσεις της, σε κάθε ευκαιρία και με κάθε μέσο ενημέρωναν τους συναδέλφους και τους προέτρεπαν στην άσκηση αγωγών. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και οι Πρόεδροι των Ενώσεων, με τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες εμφανίσεις ενημέρωναν για τις εξελίξεις. Το δε στρατιωτικό ρεπορτάζ το είχε ως καθημερινό θέμα. Σε όλη την Επικράτεια, όπου τουλάχιστον υπήρχαν Ενώσεις Στρατιωτικών, οργανώνονταν ενημερωτικές συναντήσεις, παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.Ε.Σ.. Πέραν τούτων, η ευθύνη της ενημέρωσης των συναδέλφων, ανήκει αποκλειστικά στις/στους ίδιες/ους. 

Όσο αφορά στην επίσκεψη στα Στρατόπεδα, υπενθυμίζουμε ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε νομοθετηθεί η συλλογική προσπάθεια της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της και ως εκ τούτου δεν προβλεπόταν, ούτε επιτρεπόταν η είσοδός μας, ως εκπρόσωποι των στρατιωτικών, στα Στρατόπεδα και τις Μονάδες για παροχή ενημέρωσης στο προσωπικό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα, ώστε να μη χάσω μελλοντικές διεκδικήσεις και χρηματικά ποσά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σήμερα κιόλας να εγγραφείτε στην Ένωση Στρατιωτικών της περιοχής σας και να ενημερώνεστε τακτικά για όλες τις διεκδικήσεις που έρχονται. Η συνεχής επικοινωνία με τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων θα σας βοηθήσει να μη μένετε πίσω στις εξελίξεις και να διεκδικείτε μαζί μας τα δικαιώματά σας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί πρέπει να διεκδικούμε πάντα δικαστικά τα δικαιώματά μας και στο τέλος να αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε σε ατομικές αγωγές, δαπανώντας χρήματα από τις οικογένειές μας; Γιατί δεν προσφεύγουμε σε άλλου είδους κινητοποιήσεων, όπως οι λοιποί κλάδοι εργαζομένων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπαγόμαστε σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς πολιτικού βίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται στρατιωτικός, αποστερώντας μας σημαντικές ελευθερίες έκφρασης και ενεργειών, ο οποίος συνταγματικά, περιορίζει κατά πολύ τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιταχθούμε στις συνεχόμενες εργασιακές αδικίες που αγόγγυστα υπομένουμε. Η αδυναμία μας αυτή, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, αντιμετωπίζοντάς μας, σε πολλές των περιπτώσεων, ως εργαζόμενους που με σκυμμένο το κεφάλι θα προσφέρουν πάμφθηνα τις υπηρεσίες τους, ακόμα και σε πάρεργα.   

Οι άλλου είδους κινητοποιήσεις στους οποίους προσφεύγουν οι λοιποί κλάδοι εργαζομένων, όπως η στάση εργασίας, η απεργία και η δημόσια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, μπορεί μεν να παρέχει άμεσα αποτελέσματα, αποτελώντας άριστα εργαλεία αντίταξης στην καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, για εμάς όμως αποτελούν παράνομες και αντισυνταγματικές πρακτικές που τιμωρούνται βαρύτατα, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο.

Ακόμα και το νόμιμο δικαίωμά μας, στο διάλογο, δηλαδή, των νόμιμων και θεσμικών αντιπροσώπων των στελεχών των ΕΔ με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, καταπατείται, καθώς μέχρι και σήμερα η νυν πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ δεν έχει αποδεχθεί το αίτημά μας για συνάντηση. Ίσως διότι γνωρίζει ότι σκοπός της συνάντησής μας δεν είναι η φωτογράφιση και οι χειραψίες, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος που θα οδηγήσει σε κοινές συνισταμένες λύσεων για τα προβλήματα των συναδέλφων μας.

Οπότε, δυστυχώς, μοναδική διέξοδός μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και αποδείχθηκε πολλάκις στο παρελθόν, είναι η δικαστική διεκδίκηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ή ο «δικαστικός ακτιβισμός», όπως προ διετίας μας προσάφθηκε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί δεν επαναλαμβάνουμε, όπως και στο παρελθόν, ένστολη πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας την νυκτερινή αποζημίωση και την αποζημίωση της υπερεργασίας μας και των υπερωριών μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Π.Ο.Ε.Σ. ουδέποτε απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και αυτή την περίοδο είμαστε πιο κοντά από ποτέ να το οργανώσουμε, βλέποντας την απαξίωση και τον εμπαιγμό στα πρόσωπά μας, μετά και από την 7η αναβολή που δόθηκε στην εκδίκαση της διεκδίκησής μας για την απλήρωτη νυκτερινή μας εργασία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρόκειται να διεκδικήσει η Π.Ο.Ε.Σ. την μη αναγνώριση υπερωριακής απασχόλησης, οπότε και την μη αποζημίωση αυτής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Π.Ο.Ε.Σ. έχει ήδη σχεδιάσει τις επόμενες μεγάλες διεκδικήσεις, μια εκ των οποίων είναι και η αποζημίωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. 

Ζητούμε τη στήριξή σας και την ενδυνάμωση της Ομοσπονδίας μας, μέσα από την εγγραφή σας στις Ενώσεις της.