Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Δευ, Δεκ

ΠΟΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ). Στις ΕΔ η ΥΑΕ εφαρμόζεται από το 2007 μέσω του Συστήματος Υγιεινής και Ασφαέλιας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ 2007), ενώ με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3850/2010 οι διατάξεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) εφαρμόζονται και στο προσωπικό των ΕΔ. Το ερώτημα είναι, εφαρμόζονται;

- Η ικανοποίηση του προσωπικού από τις συνθήκες εργασίας αποτελεί δείκτη ατυχήματος. Καταγράφεται από την Ηγεσία και τις Διοικήσεις;

- Η μη αναγνώριση (θεσμοθέτηση) ψυχοκοινωνικών κινδύνων όπως το εργασιακό στρες και συναφή σύνδρομα. Γιατί η Πολιτεία αρνείται ακόμα και να δει το πρόβλημα;

- Ο ιματισμός και ο εξοπλισμός εργασίας που χορηγείται στο προσωπικό διαθέτει σχετικές προδιαγραφές σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά υπενθυμίζεται η χορήγηση άρβυλων στα στελέχη του ΣΞ). Δεν αφορούν οι προδιαγραφές τα στελέχη των ΕΔ;

- Οι τεχνικοί ασφαλείας και οι ιατροί εργασίας που οφείλουν να απασχολούνται στις ΕΔ έχει απαντηθεί αρμοδίως κατά το παρελθόν ότι δεν επαρκούν. Έχει γίνει κάποια σχετική ενέργεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;

- Διαρκώς μας καταφθάνουν παράπονα ότι δεν τηρούνται βασικές θεσμικές πρόνοιες (όπως η παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση ατομικών ιατρικών φακέλων). Για ποιον λόγο;

- Ολοένα και περισσότερα παράπονα καταφθάνουν σχετικά με τις αμοιβές του προσωπικού, τη μη συμμόρφωση της Διοικήσεως (πχ σε θέματα μηνιαίου αριθμού φυλακών), ακόμα χειρότερο και για το παράδειγμα που δίνει η ίδια η Πολιτεία διά της μη εφαρμογής των νόμων που η ίδια έχει ψηφίσει (βλ. καταβολή αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας). Γιατί η Πολιτεία ζητάει από τους στρατιωτικούς να συμμορφώνονται όταν η ίδια δεν το πράττει;

Το προσωπικό των ΕΔ έχει καταντήσει a la carte: χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ανάγκη άνευ όρων, όχι μόνο στο πλαίσιο της αποστολής των ΕΔ. Αυτό συχνά γίνεται δίχως (ή έστω με πλημμελή) εκπαίδευση (που είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ΥΑΕ), δίχως (ή έστω με πλημμελή ή ακατάλληλο) εξοπλισμό, υπό δυσμενείς συνθήκες και με ελάχιστη υποστήριξη.

Διερωτώμεθα λοιπόν, όπως η Ηγεσία έχει την απαίτηση εφαρμογής του ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ 2007 και του ν.3850/2010 από τις Διοικήσεις και τα στελέχη των ΕΔ, δεν θα έπρεπε να ελέγχει και τη δική της συμμόρφωση με τα ισχύοντα;

Δεν έχει περιέλθει εις γνώση μας ότι η παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία τηρείται στις ΕΔ, έστω και υπό μορφή μερικών τυπικών σεμιναρίων επαύξησης της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και αυτό λίγο μας απασχολεί. Το γεγονός ότι διαρκώς περιέρχεται εις γνώση μας η συνειδητή μη τήρηση των προβλέψεων του σχετικού κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου όμως, μας ανησυχεί.

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες και τα νοσήματα που καταλήγουν σε άσχημα αποτελέσματα για τα στελέχη των ΕΔ. Αυτά όλα υποδηλώνουν κάτι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πέραν των λόγων κενών περιεχομένου, έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος. Το υπενθυμίζουμε με αφορμή τη σημερινή ημέρα και πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις.