Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

17
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μετά την ανάδειξη εξαίρεσης αριθμού στελεχών υγειονομικού του Ναυτικού Νοσκομείου Κρήτης (ΝΝΚ), από την αποζημίωσή τους για την εμπλοκή τους στο θέμα αντιμετώπισης του covid-19, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71/2021 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 03/2021 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.) και τα ερωτήματα που κατέθεσαν, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ΚΚΕ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, οι αρμόδιοι Υπουργοί απήντησαν ως εξής:

Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος: Με μέριμνα του ΓΕΝ, έχει συμπεριληφθεί στις καταστάσεις δικαιούχων χορήγησης ημερών εκτός έδρας το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού που εμπλέκεται και συνεισφέρει ενεργά στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης - χωρίς εξαιρέσεις μεταξύ των Ναυτικών Νοσοκομείων - και αναμένεται η καταβολή των αντίστοιχων οδοιπορικών εξόδων. 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης: Με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, δηλαδή από την 1-1-2016, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Επιπλέον, με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ.1 του άρθρου 65 του ν.4554/2018 (Α΄ 130), ορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση του ως άνω Π.Δ., τόσο ο τρόπος των μετακινήσεων των ως άνω στελεχών όσο και το ύψος των προαναφερομένων δαπανών θα πραγματοποιούνται με βάση όσα ίσχυαν μέχρι 31-12-2015. Ειδικότερα, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένης της ημερησίας αποζημίωσης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας) στα μετακινούμενα στο εσωτερικό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1993 (Α΄ 75), όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την κατά περίπτωση ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων ανήκει στις οικείες οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

ΚΚΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΝΚ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΚΚΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΝΚ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΙΚ by ΠΟ ΕΣ on Scribd