Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Δευ, Δεκ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας μέχρι πέντε έτη, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το Νοέμβριο 2019, με έγγραφό του έκανε γνωστό ότι η προσμέτρηση του επιπλέον αυξημένου χρόνου υπηρεσίας, στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, για την αναγνώριση υπηρεσίας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μετά τη γνωστοποίηση του εγγράφου του ΕΦΚΑ, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση στις 27 Ιανουαρίου 2020.

Στη συνέχεια το Κομμουνιστικό Κόμμα επανήλθε με την ερώτηση 1963/23 Νοεμβρίου 2020, τονίζοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, διότι με τη στάση της αφαιρεί το δικαίωμα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο 4609/2019, μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον υπηρέτησαν και άσκησαν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση και να λύσει οριστικά το πρόβλημα, ξεπερνώντας τα διάφορα προσχήματα περί ειδικού ή μη ειδικού νόμου, που στόχο έχουν να αφαιρέσουν το υπόψη δικαίωμα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) διαμαρτυρήθηκε με έγγραφό της και σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης τόνισε ότι: «Εάν οποιοδήποτε εκτελεστικό όργανο της συντεταγμένης πολιτείας (ΕΦΚΑ και Υπουργείο Εργασίας) φρονεί ότι ο νομοθέτης (Βουλή των Ελλήνων), θέσπισε νόμο, που κατά την άποψή του, υπερέβη τυπικά ζητήματα οφείλει να φέρει το θέμα ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, δηλαδή τα δικαστήρια, ώστε αυτά να αποφασίσουν για τη νομιμότητα του νόμου ή όχι και όχι να κωλυσιεργεί μη εφαρμόζοντας το νόμο. Άλλωστε η εκτελεστική συντεταγμένη εξουσία απαιτεί από τον πολίτη την πλήρη εφαρμογή των νόμων, αλλά η ίδια δεν εφαρμόζει τους νόμους. Αυτό δεν είναι οξύμωρο;».

Η κυβέρνηση στην ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος απάντησε: "Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, σχετικά με την αναγνώριση σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χρόνου υπηρεσίας ως διπλάσιου ή τριπλάσιου μέχρι και πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού στις οποίες τα εν λόγω στελέχη έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους, όπως είναι γνωστό, δεν έτυχαν της επεξεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παραπάνω ρητά οριζόμενη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν δύνανται να επιφέρουν έννομα αποτελέσματα. Τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα των ασφαλισμένων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν αντικείμενο μελέτης και εξέτασης από τις υπηρεσίες του ΥπουργείουΕργασίας λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους δεδομένους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας".

Με δεδομένο λοιπόν ότι έχουν περάσει τουλάχιστον δεκαέξι(16) μήνες, η κυβέρνηση οφείλει να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της μελέτης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αναγνώριση του ως άνω χρόνου υπηρεσίας, μέχρι πέντε (5) χρόνια, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί,

  1. Αν συγκροτήθηκε και λειτούργησε η επιτροπή μελέτης για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και ποια τα συμπεράσματά της;
  2. Ποιοι συμμετείχαν στην ως άνω επιτροπή;
  3. Κλήθηκαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εν ενεργεία στρατιωτικών;
  4. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως διπλάσιου ή τριπλάσιου μέχρι πέντε (5) χρόνια, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρέτησαν σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους;

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης 

ΚΚΕ Αναγνωριση Προϋπηρεσιασ Ωσ Συνταξιμησ Εδ by ΠΟ ΕΣ on Scribd