Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Παρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 1170/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας,  σχετικά με την αύξηση του επιδόματος πυροτεχνουργών στο Στρατό Ξηράς και  την αναγνώριση της ειδικότητας του πυροτεχνουργού-οπλουργού ως επικίνδυνης, το ΚΚΕ με ερώτησή του δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, φέρνει το θέμα στη ΒτΕ, ως εξής:

                                                               ΕΡΩΤΗΣΗ

     Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Για την αύξηση του επιδόματος πυροτεχνουργών στο Στρατό Ξηράς και για την αναγνώριση της ειδικότητας του πυροτεχνουργού-οπλουργού ως επικίνδυνης

Η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.) και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με έγγραφά τους αναφέρονται στα καθήκοντα των πυροτεχνουργών του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ). Ενδεικτικά μερικά εξ αυτών είναι η  τακτική και έκτακτη επιθεώρηση, η συντήρηση, η ανασκευή των πυρομαχικών καθώς και η καταστροφή των άχρηστων και επικίνδυνων αποθεμάτων, καθήκοντα που αντικειμενικά αναδεικνύουν την επικινδυνότητα της ειδικότητας του πυροτεχνουργού στο Στρατό Ξηράς.

Τα ως άνω συνδικαλιστικά σωματεία τονίζουν ότι παρά το επικίνδυνο της ειδικότητας του πυροτεχνουργού δεν υπάρχει η αντίστοιχη καταβολή της ειδικής αποζημίωσης επικίνδυνης εργασίας.

Επιπλέον επισημαίνουν ότι η  οικονομική αποζημίωση της επικινδυνότητας των εργασιών καταστροφής των πυρομαχικών, η οποία  θεσμοθετήθηκε πριν τέσσερα (4) χρόνια, είναι καθηλωμένη στα δεκαπέντε (15) ευρώ ημερησίως, τη στιγμή που αντίστοιχες εργασίες καταστροφής εγκατεσπαρμένων πυρομαχικών, αποζημιώνονται με το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ, εφόσον εκτελούνται από προσωπικό με εξειδίκευση EOD (Explosive Ordnance Disposal) σε χαρακτηρισμένους ύποπτους χώρους. Σύμφωνα μάλιστα με τη νομοθεσία, στο στρατιωτικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης Νατοϊκής χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εργασίες αντιμετώπισης περιστατικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών-Πυρομαχικών (ΕΕΜ/Μ-Π) καταβάλλεται αποζημίωση ύψους ενενήντα (90) ευρώ, για κάθε ημέρα εργασίας σε ύποπτο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ευρημάτων.

Επίσης, οι συνδικαλιστικές ενώσεις Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ. και Π.Ο.Ε.Σ. στα έγγραφά τους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι τα «πεδία βολής» και «πεδία ασκήσεων», παρ’ όλη την επικινδυνότητά τους λόγω ύπαρξης πληθώρας διάσπαρτων μη εκραγέντων βλημάτων, δε θεωρούνται αυτοδικαίως ύποπτοι χώροι, παρά του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της συνθήκης  του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.Δ 1033/1971. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εργασίες καταστροφής πυρομαχικών εντός αυτών απ’ τους πυροτεχνουργούς, να θεωρούνται εργασίες σε μη ύποπτο χώρο, γεγονός που διαφοροποιεί την κατηγορία αποζημίωσης.  

Επισημαίνουν τέλος ότι στους πυροτεχνουργούς ή οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού, που εκτελούν εργασίες επιθεώρησης πυρομαχικών είτε για να διαπιστωθεί η ποιοτική τους κατάσταση πριν την εκτέλεση βολών ή τη φόρτωσή τους σε μέσο (πχ άρμα μάχης, πλοίο, αεροπλάνο) είτε για τη συντήρηση και ανασκευή τους σε εξεταστήρια πυρομαχικών, δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος κινδύνου, παρ’ όλο που εγγυώμενοι την καλή λειτουργία αυτών, θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.) και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) προτείνουν προς την κυβέρνηση την τροποποίηση των κειμένων που ισχύουν σχετικά με την ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών ή οπλουργών ως εξής:

  1. Επί του άρθρου 9 της υπ΄ αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1119, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»), να τροποποιηθεί η παράγραφος 2, ως εξής: “Ειδικά στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας πυροτεχνουργού ή οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού να καταβάλλεται ποσό σαράντα πέντε (45) ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας ή επέμβασης για καταστροφή βλημάτων σε πεδία βολής, άχρηστων και επικίνδυνων πυρομαχικών εκτός ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων και ανεξαρτήτως του αριθμού των βλημάτων ή πυρομαχικών που καταστρέφονται, έναντι των δεκαπέντε (15) ευρώ που ισχύει σήμερα” και να προστεθεί παράγραφος 3, ως εξής: Στους πυροτεχνουργούς ή οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που απασχολούνται σε εργασίες επιθεώρησης ή συντήρησης ή ανασκευής πυρομαχικών, καταβάλλεται για κάθε ώρα εργασίας, ειδική αποζημίωση ύψους πέντε (5) ευρώ”.
  2. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 41 του Π.Δ 169/2007 να προστεθεί παράγραφος 10 ως εξής: “Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται και για το στρατιωτικό προσωπικό της ειδικότητας του πυροτεχνουργού ή του οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που εντέλλεται να εκτελέσει εργασίες επιθεώρησης, ανασκευής/ανακατασκευής, εξουδετέρωσης, καταστροφής ή αποστρατικοποίησης, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνει σωρευτικά εξήντα (60) ώρες εργασίας. Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας”.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

  1. Την αναγνώριση της ειδικότητας του πυροτεχνουργού-οπλουργού των στρατιωτικών ως επικίνδυνης;
  2. Την αύξηση της καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους πυροτεχνουργούς-οπλουργούς στρατιωτικούς; 

 

                                                                                         Οι Βουλευτές

                                                                                      Παπαναστάσης Νίκος

                                                                                         Παφίλης Θανάσης