Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

19
Δευ, Οκτ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί, Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης)

α. Φ.758/78/476966/Σ.355/28 Μαϊ 20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο

β. ν.4704/14.07.2020 (133Α΄)

γ. ΠΝΠ 157Α΄/10.08.2020

1. Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια (α) σχετικού και κατόπιν (β) ομοίου νόμου, άρθρου 13, ότι η άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και τα μέλη ασφαλισμένα ΥΠΕΘΑ είναι διαδικασία σε ισχύ που λειτουργεί και διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

α. Οι ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ δύναται να συνδέονται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνουν ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση. Υποχρεωτικά επίσης δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνουν τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email) που θα δηλώσουν. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν ενημέρωση για την έκδοση της συνταγής που περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που συνταγογραφήθηκε (barcode) και το χρονικό διάστημα ισχύος της.

β. Κατά την εκτέλεση της συνταγής ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της ή τον ΑΜΚΑ του ασθενή.

γ. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο ασφαλισμένος λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής τους.

δ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούν την φυσική εξέταση του ασθενούς, που είναι στην κρίση του θεράποντος ιατρού.

2. Σε συνέχεια (γ) σχετικού ορίζονται οι κάτωθι οδηγίες συνταγογράφησης αντιβιοτικών φαρμάκων και έχουν τεθεί σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου 2020:

α. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής και το λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας.

β. Η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

γ. Κάθε παράβαση της παρ.1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

δ. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ΄ γενεάς από του στόματος είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή επί διετία.

3. Συναφώς επισημαίνεται εκ νέου η αναγκαιότητα απαρέγκλιτης τήρησης των θεσμικών κειμένων που διέπουν την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών, πδ.432/1983 (Α΄162/09,11,1983) και πδ.136/2014 (Α΄224/08.10.2014), προς αποφυγή δυσχερειών που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών. Υπενθυμίζονται οι περιορισμοί που διέπουν τα σημεία όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όπως ακολούθως και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας:

α. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι στρατιωτικές μονάδες που διαθέτουν ιατρείο με πιστοποιημένο ιατρό.

β. Τα τμήματα επειγόντων κρατικών νοσοκομείων για αντιμετώπιση κατάστασης απειλητικής για τη ζωή του ασφαλισμένου.

γ. Οι κρατικές ή ιδιωτικές δομές υγείας ή ιδιώτες ιατροί όπου επιτρέπεται με τη συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας και μόνο με την προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό στρατιωτικής μονάδας ή στρατιωτικού νοσοκομείου που βεβαιώνει αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης. Επισημαίνεται ότι αυτοί οι περιορισμοί εφαρμόζονται και στο νομό Αττικής στην περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο έτερου Κλάδου. Όσον αφορά στη συνταγογράφηση στα έμμεσα μέλη ασφαλισμένα ΥΠ.ΕΘ.Α., αυτή εξαιρείται από τους παραπάνω κανόνες.

4. Παρακαλούνται οι ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι και μη, όπως δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των παραπάνω περιορισμών που εμφανίζονται και ως προειδοποίηση στο ΣΗΣ σε περίπτωση συνταγογράφησης εν ενεργεία στρατιωτικών.

5. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως ενημερώσει τα στελέχη υπαγωγής του ΥΠΕΘΑ.

6. Τα ΓΕ/ΕΓΑ όπως προβούν σε ενημέρωση όλου του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού.