Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

25
Σαβ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ  : Ειδική Αποζημίωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων για Απασχόληση Κατά τις Νυχτερινές Ώρες.

 

ΣΧΕΤ :  α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και

                  τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονο-

                  μικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργα-

                  σιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

                  2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

              β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 761/2018 έγγραφό μας.

              γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 699/2019 έγγραφό μας.

              δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1450/2020 έγγραφό μας.

              ε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 747/2021 έγγραφό μας.

              στ. Φ.811/137683/Σ.23253/19 Δεκ 21/ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΠ

          

         Κύριε Υπουργέ.

      Με ιδιαίτερη απογοήτευση διαπιστώσαμε για μια ακόμα φορά ότι η μέριμνα για το προσωπικό στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για το έτος 2022 [ως (στ) σχετικό] μετουσιώνεται σε (ολογράφως) μηδέν ευρώ. Τόσο αξιολόγησε η Ηγεσία μας την εργασία του «πολλαπλασιαστή ισχύος», μηδέν.

         Οι Έλληνες στρατιωτικοί, στους οποίους:

       α. Δεν καταβάλλεται η θεσμοθετημένη νυκτερινή αποζημίωση ήδη για πέντε (5) έτη, ενώ παράλληλα έχει διακοπεί για το ίδιο διάστημα η καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως το (α) σχετικό προβλέπει και για το οποίο επανερχόμαστε κάθε έτος [ενδεικτικά ως σχετικά (β) έως (ε)].

       β. Για  να λάβουν την επιστροφή  των αναδρομικών απαιτήθηκαν σχεδόν έξι (6) έτη, δικαστική δικαίωση αλλά και πολιτική βούληση, κατόπιν πολυετών ενεργειών της Ομοσπονδίας μας.

       γ. Δεν αναγνωρίζεται υπερωριακή εργασία αν και αποδεδειγμένα την παρέχουμε.

       δ. Δεν  καταβάλλεται   αποζημίωση  για  τη  συμμετοχή τους σε πλήθος  εξωϋπηρεσιακών απασχολήσεων, μόνο και μόνο επειδή διατασσόμαστε, προκειμένου να καλύψουμε τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού.

      ε. Η Πολιτεία κλείνει, έμμεσα, το μάτι να προσφεύγουν διαρκώς στη Δικαιοσύνη για να κατοχυρώσουν τα δεδουλευμένα τους, καταστρατηγώντας με αυτό τον τρόπο κάθε έννοια κοινωνικής Δικαιοσύνης.

        Πρόσφατα εκδικάστηκε η προσφυγή μας στο ΣτΕ για τη μη καταβολή της νυκτερινής αποζημίωσης μετά από δέκα (10) αναβολές. Αν μη τι άλλο θεωρούσαμε ότι αυτό, αν μη τι άλλο, επαρκούσε για να υπάρξει, έστω, μια πρόβλεψη των οικονομικών αναγκών για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.

       Αντ’ αυτού, με πικρία διαπιστώνουμε τον απόλυτο εμπαιγμό, στο πλαίσιο του οποίου, είμαστε βέβαιοι ότι, πάλι θα γίνουμε κοινωνοί και για το 2022, περί του ποιος φταίει που δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που να ρυθμίζει το ζήτημα.

Πλέον αγανακτησμένοι γνωρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μας απασχολεί το ποιος φταίει που δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ, αλλά το ότι δεν τηρείται ένας ακόμα νόμος του ελληνικού κράτους, διότι απλά δεν εξυπηρετεί.

       Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται καμία πρόθεση από την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να μας καταβληθούν τα δεδουλευμένα μας. Ωστόσο, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η έκδοση της ΚΥΑ είναι νομική υποχρέωση και όχι διακριτική ευχέρεια. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν.

     Συναφώς τούτου, θεωρούμε ότι αξίζουμε μια απάντηση στο ερώτημα, για ποιον λόγο στην Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2022, δεν προβλέπεται η ειδική αποζημίωση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των τριών κλάδων για την απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες.

        Το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως μας γνωστοποιήσει εάν υπήρξε αίτημα από το ΥΠΕΘΑ για την κάλυψη της δαπάνης του λογαριασμού υπ’ αριθμ. 2120205 του (στ) σχετικού, αναφορικά με την υποχρέωση έναντι του στρατιωτικού προσωπικού.

        Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

     Οι  κ.κ. βουλευτές  της Βουλής  των Ελλήνων,  προς τις/τους  οποίες/ους κοινοποιείται  το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη των προβληματισμών μας και την αναζήτηση των λύσεών τους, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

 

Μαρινέλης Χρήστος

Ανθυπασπιστής (ΠΖ)

6944857472

Αντιπρόεδρος

(Για τον απουσιάζοντα Πρόεδρο)

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)

6983503514