Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

11
Δευ, Δεκ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Συνθήκες Εργασίας και Ωράριο στο ΠΝ και τις ΕΔ

ΣΧΕΤ.:   α.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/2022 έγγραφό μας

              β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 060/2022 έγγραφό ΕΣΠΕΕΝΠΑ

              γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1554/2022 έγγραφό μας

              δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 651/2023 έγγραφό μας              

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 040/2023 έγγραφό ΕΣΠΕΕΝΠΑ

              Κύριε Υπουργέ.

 Με πρόσφατό έγγραφό της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (ΕΣΠΕΕΝΠΑ), το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως [(ε) σχετικό], περιγράφει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας για τα στελέχη του ΠΝ, τόσο για τις Υπηρεσίες Ξηράς, όσο και για το Στόλο.

 Σύμφωνα με τα αποστομωτικά στοιχεία που παρατίθενται, ανάλογα με τον αριθμό των εκτελούμενων 24ωρων υπηρεσιών ανά μήνα, οι ώρες υπερεργασίας για το προσωπικό μπορούν κατ’ έτος να ξεκινούν (κατ ελάχιστο) από είκοσι τέσσερις (24) και να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500)! Ακόμα σοβαρότερα, στα ανωτέρω νούμερα δεν συνυπολογίζονται ελαστικοποιήσεις (υπερβάσεις) ωραρίου, εκπαιδεύσεις, απασχολήσεις στο πλαίσιο συνεργασιών με έτερους φορείς (τύπου Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης) κλπ.

 Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται μια σταδιακή επιδείνωση των συνθηκών ως προς την τήρηση των υφιστάμενων κανονιστικών και θεσμικών κειμένων. Η, δυστυχώς, παγιωμένη υπέρβαση των ανωτάτων μηνιαίων αριθμών υπηρεσιών ανά έτη υπηρεσίας και βαθμό, έχει δημιουργήσει αυξανόμενα παράπονα στο στρατιωτικό προσωπικό, υπερβάσεις που προστίθενται σε ανακλήσεις, stand by (γνήσια ετοιμότητα προς εργασία) κλπ και όλα αυτά με την αιτιολόγηση ότι, δήθεν, προβλέπεται να εργάζεται «χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού».

Ωστόσο, το υφιστάμενο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο περί θεσμοθέτησης του 8ώρου δεν μπορεί να καταργηθεί ούτε έμμεσα, ούτε ευθέως. Είναι διαφορετική περίπτωση η ελαστικοποίηση των ωρών εργασίας με βάση το 8ώρο (δηλαδή τήρηση αλλά όχι από 07.00΄ εως 15.00΄) και άλλη περίπτωση η ελαστικοποίηση εις βάρος του 8ώρου (με υπέρβαση αυτού).

Αναφορικά με την ανταμοιβή του προσωπικού του ΠΝ, ως αναφέρει η Ένωση, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Από οικονομικής απόψεως η αγοραστική δύναμη παραμένει (αριθμητικά) σε επίπεδα 1999 με τον πληθωρισμό να κατατρώει το εισόδημα των στρατιωτικών ολοένα και περισσότερο [ιδέτε (α) σχετικό], ενώ θεσμοθετούνται διαρκώς μειώσεις (ιδέτε ΚΥΑ αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας) ή εξαιρέσεις (ιδέτε ΚΥΑ προσαύξησης επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών).

Όλα αυτά την στιγμή που η υπερεργασία (διά της υπέρβασης του θεσμοθετημένου 8ωρου) αποτελεί συνηθισμένη πρακτική και δεν αναγνωρίζεται, ούτε αποζημιώνεται φυσικά και το προσωπικό εξαιρείται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις με επίσημη δικαιολογία από την Πολιτεία ότι δεν εκτελεί τα καθήκοντα που αποτελούν εκ των πραγμάτων την αποστολή του (φύλαξη συνόρων και εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών) [ιδέτε (γ) σχετικό].

 Ακόμα σοβαρότερα, σα να μην αρκούσαν τα προαναφερθέντα, μέρος των ωρών υπερεργασία που αποδεδειγμένα παρέχει το προσωπικό και η Πολιτεία την αναγνωρίζει (διότι έστω και μερικώς και υπό όρους ελεημοσύνης) την αποζημιώνει, δεν αναγνωρίζεται ούτε ως πραγματικός χρόνος εργασίας, ούτε ως ασφαλιστικός, με αποτέλεσμα να ζητούνται από αναπληρώσεις ωραρίου στο πλαίσιο διευκολύνσεων, έως υποχρέωση αναγνώρισης πραγματικών ετών ως «πλασματικά», κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

 Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις ολοένα επιδεινούμενες συνθήκες της καθημερινότητας των στρατιωτικών στο ΠΝ και ιδίως στο Στόλο, έχουν δημιουργήσει αυξημένη απογοήτευση στο στρατιωτικό προσωπικό [ιδέτε σχετικά (β) και (δ)], το οποίο αναμένει κάτι πολύ περισσότερο από διαρκείς υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις ότι θα διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Πόσο μάλλον, όταν οι «διορθώσεις» γίνονται διαρκώς προς το δυσμενέστερο.

 Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι τα προαναφερθέντα αφορούν το σύνολο των στελεχών στις ΕΔ, τίθενται τα κάτωθι ερωτήματα:

        α.   Θα θεσμοθετηθεί η αναγνώριση των πραγματικών εργάσιμων ωρών (υπερεργασίας) και η αποζημίωσή τους δίχως περικοπές και εξαιρέσεις ή θα συνεχίσει να γίνεται επίκληση μιας δήθεν σύννομης υπέρβασης του ωραρίου που δεν προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας;

        β.   Θα αναγνωριστεί ασφαλιστικά ο αποδεδειγμένος χρόνος υπερεργασίας ως «διπλάσιος» και πραγματικός χρόνος εργασίας αντί να ζητείται από το προσωπικό η υποχρεωτική αναγνώριση δήθεν πλασματικών ετών, όρος που παραποιεί την πραγματικότητα;

        γ.   Θα γνωστοποιηθεί (σε κάθε περίπτωση πριν τις εκλογές) το προσχέδιο του νέου μισθολογίου (όπως έχει αποκαλυφθεί από ρεπορτάζ ότι υφίσταται) προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση και να πληροφορηθεί έγκαιρα το προσωπικό του ΠΝ (και των ΕΔ γενικότερα) τι είδους «αυξήσεις» του επιφυλάσσει το μέλλον;

        δ.   Με δεδομένη την «καλή πρόθεση» της Πολιτείας για αυξήσεις λόγω ευημερίας των δημοσιονομικών, μήπως ήρθε η ώρα να επανέλθουν τα δώρα εορτών και αδείας, έστω για αρχή με τη μορφή των επιδομάτων που είχαν κατά την κατάργησή τους και να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης;

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.