Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Δευ, Δεκ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Ειδικοί Λογαριασμοί Πρόνοιας

ΣΧΕΤ.:   α.   ΝΔ 2997/1954 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Περί συστάσεως ΤΠΝ»)

              β.   Φ. 954.1/03/3863/Σ.102633/25-Νοε-13/ΓΕΝ/Ε3

              γ.   Ν. 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25, «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»)

              δ.   Φ. 841.6/29/1265081/Σ.3159/26-Ιουν-23/ΓΕΣ/ΔΟΙ

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/2023 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.

        Κύριε Υπουργέ.

 Με τα άρθρα 3 έως 14 του (γ) σχετικού συστήθηκαν οι ειδικοί λογαριασμοί Πρόνοιας για το ΣΞ και την ΠΑ αντίστοιχα, στα πρότυπα του (α) σχετικού που αφορούσε το ΠΝ και λειτουργεί με ευεργετικά αποτελέσματα επί περίπου επτά (7) δεκαετίες.

Ωστόσο, όπως αναδεικνύει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΕΣΠΕΕΡΟΔ) με το (ε) σχετικό έγγραφό της οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, με αφορμή την έναρξη των κρατήσεων (αναδρομικά από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους) έχουν προκύψει κάποια σοβαρά ζητήματα τα οποία, εκτιμούμε ότι μπορούν να επιλυθούν εύκολα με μια απλή παρέμβαση και χορήγηση διευκρινίσεων.

      Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Το πλέον ουσιώδες αφορά την απόλυτη έλλειψη ενημέρωσης του προσωπικού (ιδίως του ΣΞ) αναφορικά με τις διευκολύνσεις και τα ευεργετήματα εν λόγω λογαριασμών πρόνοιας (πέραν των γενικοτήτων που αναφέρει ο νόμος), με αποτέλεσμα το στρατιωτικό προσωπικό να θεωρεί, όχι αδίκως, πως πρόκειται για μια ακόμα κράτηση που θα πάει σε ένα βαρέλι δίχως πάτο με αδιαφανείς όρους και διαδικασίες.
  • Έχουν δημιουργηθεί εύλογες ανησυχίες λόγω της πρόσφατης αντικατάστασης του ΠΔ 432/1983 (Α΄ 162) με το πρόσφατο ΠΔ 62/2023, ως προς τυχόν αναντιστοιχίες και συνακόλουθα δημιουργία εξαιρέσεων σε παροχές.
  • Πρόβλημα έχει δημιουργήσει και ο τρόπος με τον οποίον ξεκίνησαν οι κρατήσεις, και συγκεκριμένα αναδρομικά από τον Απρίλιο, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατ’ αρχάς για την έναρξη παρακράτησης επελέγη ένα πολύ άσχημο χρονικό σημείο (εν όψει μεταθέσεων), δίχως προηγούμενη ενημέρωση των στελεχών. Το γεγονός ότι η έναρξη λειτουργίας των εν λόγω λογαριασμών έχει ορισθεί για τον Ιανουάριο 2026, προφανώς, για να έχει δημιουργηθεί έως τότε κατάλληλο αποθεματικό, είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί τα στελέχη. Το αποθεματικό θα μπορούσε να δημιουργηθεί από υφιστάμενους πόρους του ΜΤΣ. Επίσης, η παρακράτηση θα μπορούσε να ξεκινήσει έγκαιρα (πχ με τη μισθοδοσία μηνός Μαΐου) και να μην απαιτηθεί αναδρομικότητα. Σε κάθε περίπτωση, αφού έγινε έτσι, η αναδρομικότητα θα μπορούσε να γίνει σε βάθος χρόνου για να είναι ήπια.
  • Ένα πρόσθετο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και θέτει η ανωτέρω Ένωση όπως αυτό προκύπτει από το (δ) σχετικό, αφορά το καθεστώς των κρατήσεων σε αποζημιώσεις εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται σαφές ότι απαιτείται έκδοση ΚΥΑ. Τι ακριβώς πρόνοια θα υπάρξει για τα θιγόμενα στελέχη, τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά αναδρομικά;
  • Αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης ΥΑ για την Οργάνωση, Λειτουργία και Διαχείριση των εν λόγω ειδικών λογαριασμών [άρθρο 95, παρα. 1 και 6 (γ) σχετικού], εκτιμούμε ότι εν λόγω ενέργειες οφείλουν να επισπευθούν, διότι, δυστυχώς, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να προκύπτουν σοβαρές καθυστερήσεις όταν πρόκειται για τα δικαιώματα του στρατιωτικού προσωπικού.

 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε για:

 α.   Τη, μέσω ΓΕΣ-ΓΕΑ, έκδοση διευκρινιστικών εγγράφων αντιστοίχων του (β) σχετικού που αφορά αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό πρόνοιας του ΠΝ, για την πλήρη ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού ΣΞ, ΠΑ και ΚΣ.

 β.   Την επίσπευση ενεργειών έκδοσης όλων των αναγκαίων ΥΑ προκειμένου να ενεργοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν οι εν λόγω ειδικοί λογαριασμοί.

 γ.   Την έκδοση πρόσθετων διευκρινίσεων όπου απαιτείται, προκειμένου να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία και, πάνω απ’ όλα να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των στρατιωτικών.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.