Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:   Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Υπέρβαση Ορίων Μηνιαίου Αριθμού Υπηρεσιών)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΑΠ.Φ. 074/97/17700/Σ.75/09 Νοε 16/ΓΕΠΣ/ΔΕΠ

              β.   ΠαΔ 4-49/2019 «Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού»

              γ.   Φ. 691/21/49193/Σ.2173/30 Ιουλ 19/9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ

              δ.   Φ. 690/92/123446/Σ.1073/09 Αυγ 19/15ο ΣΠ/4ο ΕΓ

              ε.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/2024 έγγραφό μας

              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

              ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 116/2024 έγγραφό μας

       

  1. Το τελευταίο διάστημα η Ένωσή μας γίνεται αποδέκτης πολύ σοβαρών και τεκμηριωμένων παραπόνων από στρατιωτικούς που υπηρετούν σε μονάδες της Π.Ε. Καστοριάς αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και τις υπερβάσεις στα ανώτατα όρια μηνιαίου αριθμού υπηρεσιών, κάτι που έχουμε αναδείξει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία [ως σχετικά (ε) έως (ζ)]

 

  1. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι αποδείξαμε ότι η όλη κατάσταση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί και μάλιστα με τήρηση των προβλεπόμενων, η κοινοποίηση των υπηρεσιών μηνός Φεβρουαρίου προκάλεσε νέο κύμα αγανακτισμένων διαμαρτυριών προς την Ένωσή μας και μάλιστα με αυξημένη ένταση. Πιο συγκεκριμένα:

 

              α.   Με το (α) σχετικό [παρ. 17(5)], καθορίζονται τα στελέχη που εξαιρούνται των εν λόγω υπηρεσιών στα Επιτηρητικά Φυλάκια της Π.Ε.. Παρά ταύτα, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός εν λόγω στελεχών συμπεριελήφθη στις υπηρεσίες.

 

              β.   Με το (γ) σχετικό (παρ. 3δ) ο προϊστάμενος Σχηματισμός παραγγέλλει την εξαίρεση όλων των τεχνιτών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Φρουράς Άργους Ορεστικού από τις εν λόγω υπηρεσίες.

 

              γ.   Ακολούθως, το 15ο ΣΠ με το (δ) σχετικό [παρ.2α(3)] όρισε ότι προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων (ΤΤΟ και ΗΤΕΟ) δε θα εκτελεί υπηρεσίες στα ΕΦ της ΠΕ/15 ΣΠ.

 

  1. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, από τις υπηρεσίες μηνός Φεβρουαρίου διαπιστώνεται ο ορισμός της πλειοψηφίας του υπό καθεστώς εξαίρεσης προσωπικού, παράλληλα με την υπέρβαση των ανώτατων ορίων μηνιαίων υπηρεσιών για σημαντικό αριθμό του προσωπικού.

 

  1. Πέραν των ανωτέρω, τα στελέχη που υπηρετούν σε φυλάκια ευθύνης του Τάγματος Προκαλύψεως της περιοχής, διαπιστώνουν ότι οι προαναφερθείσες υπερβάσεις πλέον παγιώνονται. Ακόμα σοβαρότερα, μας μεταφέρθηκε ότι εκφράστηκε η τοποθέτηση ότι «τα στελέχη θα πρέπει είναι ικανοποιημένα διότι γλίτωσαν την περαιτέρω επιβάρυνση», άποψη που, αν όντως ειπώθηκε, θα προτιμήσουμε να μην σχολιάσουμε καν.

 

  1. Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση μας με το (ζ) σχετικό τεκμηρίωσε ότι η επαναφορά στο παλαιότερο καθεστώς διακοπής εκτέλεσης υπηρεσιών κατά τους χειμερινούς μήνες σε συγκεκριμένα Φυλάκια, είναι ρεαλιστική, εφικτή και, κυρίως, προβλεπόμενη. Παράλληλα, η εφαρμογή της θα φέρει επιπλέον σοβαρά οφέλη, όπως την πιστοποίηση του έμπρακτου ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας σε επίπεδα μέριμνας στα μάτια του ιδιαίτερα καταπονημένου προσωπικού και την προστασία της Υγείας του διά της αποφυγής έκθεσής του σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες υπό δυσμενείς όρους. Την ίδια στιγμή, θεωρείται δεδομένο ότι θα εκτιμηθεί δεόντως από το προσωπικό, που ούτως ή άλως έχει κουραστεί να βάζει πλάτη σε κάθε υπηρεσιακή ανάγκη. Τα όρια αντοχής του έχουν ξεπεραστεί προ πολλού και αυτό το αναφέρουμε μετά λόγου γνώσεως.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε την άμεση αλλαγή των υπηρεσιών μηνός Φεβρουαρίου και τον εφεξής εξορθολογισμό του πλαισίου των εκτελούμενων υπηρεσιών με τον τρόπο που περιγράψαμε. Η λύση δεν είναι η αποδοχή της υποστελέχωσης αλλά η εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων και η Ένωση μας θα συνεχίσει να τις αναδεικνύει και προασπίζεται.

 

  1. Η ΠΟΕΣ στην οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειές της.
  2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.