Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Υπέρβαση Ορίων Μηνιαίου Αριθμού Υπηρεσιών)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΑΠ.Φ. 074/97/17700/Σ.75/09 Νοε 16/ΓΕΠΣ/ΔΕΠ

              β.   ΠαΔ 4-49/2019 «Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού»

              γ.   Φ. 691/21/49193/Σ.2173/30 Ιουλ 19/9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ

              δ.   Φ. 690/92/123446/Σ.1073/09 Αυγ 19/15ο ΣΠ/4ο ΕΓ

              ε.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/2024 έγγραφό μας

              στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

              ζ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 116/2024 έγγραφό μας

              η.  Υπ΄αριθμ. πρωτ. 126/2024 έγγραφο μας

               ι.   Υπ΄αριθμ. πρωτ. 163/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

              ιβ.  Υπ΄αριθμ. πρωτ. 169/2024 έγγραφο μας

              ιγ.   Υπ΄αριθμ. πρωτ. 363/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

       

  1. Σας γνωρίζουμε, προς πολύ μεγάλη μας απογοήτευση, ότι για πρώτη φορά στα έτη λειτουργίας της Ένωσής μας, διαπιστώνουμε την πλήρη αδιαφορία της Υπηρεσίας έναντι των σοβαρών και τεκμηριωμένων προβλημάτων των στρατιωτικών. Αναφερόμαστε, βεβαίως, στο μείζον πρόβλημα της συστηματικής (πλέον) υπέρβασης των ανωτάτων ορίων μηνιαίου αριθμού υπηρεσιών ανά έτη υπηρεσίας και βαθμό που έχουμε αναδείξει με πλήθος εγγράφων το τελευταίο διάστημα [σχετικά (ε) έως (ιγ)].

 

  1. Ενώ, ως έχουμε αποδείξει, το πρόβλημα μπορούσε να έχει επιλυθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων, η Διοίκηση επιλέγει, όχι μόνο την απαξίωση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία για τους στρατιωτικούς της περιοχής μας, οι οποίοι διαπιστώνουν τη σταδιακή επιδείνωση των εργασιακών τους συνθηκών, αλλά ούτε καν την τήρηση των εγγράφων που βρίσκονται εν ισχύ. Υπενθυμίζουμε ότι:

 

              α. Έχει αυξηθεί ο  αριθμός  στελεχών που συμπεριελήφθη στις εν λόγω υπηρεσίες αν και η εξαίρεσή τους από αυτές προβλέπεται συμφώνως (α) σχετικού,.

 

              β. Προσωπικό συγκεκριμένων κρίσιμων ειδικοτήτων συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται στις εν λόγω υπηρεσίες σε αντίθεση με τα οριζόμενα στα σχετικά (γ) και (δ).

 

              γ.   Στελέχη που ανήκουν σε Μονάδες της περιοχής, συνεχίζουν να διατίθενται με διαρκώς ανανεούμενες διαθέσεις (κάτι που παρατηρείται σχεδόν επί μία διετία), σε Μονάδες εκτός ΠΕ Καστοριάς, όταν την ίδια στιγμή το προσωπικό της περιοχής μας χρειάζεται στήριξη.

 

  1. Θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι, η καταπόνηση που έχει δημιουργηθεί στο προσωπικό της περιοχής δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς. Προς τούτη την κατεύθυνση συντείνουν οι πληροφορίες μας, ότι δεν τηρούνται Ατομικοί Ιατρικοί Φάκελοι για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να εξετάζονται από Ιατρό Εργασίας στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου. Εκτιμούμε ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε το μέσο όρο της ηλικίας των στρατιωτικών της περιοχής, με όσα μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

 

  1. Διερωτώμαστε δε, ποιο ακριβώς είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ανωτέρω τακτικής;

 

              α.   Μήπως, να εξωθηθούν τα όρια αντοχής του στρατιωτικού προσωπικού στα όρια του ατυχήματος;

 

              β.   Μήπως να διαπιστωθούν τα όρια των ψυχικών ανοχών του προσωπικού;

 

              γ.   Μήπως να εντοπιστεί το ακριβές όριο, μετά το οποίο θα είναι γεγονός η επέκταση της επιδημίας των παραιτήσεων και στον ΣΞ;

 

              δ.   Πότε θα αντιληφθεί η Υπηρεσία ότι το προσωπικό εδώ και μήνες φωνάζει δικαίως, «όχι άλλη μέριμνα»;

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε την άμεση αλλαγή των υπηρεσιών μηνός Απριλίου και εφεξής τον εξορθολογισμό του πλαισίου των εκτελούμενων υπηρεσιών με τον τρόπο που περιγράψαμε. Η λύση δεν είναι η αποδοχή, πολλώ δε μάλλον η υποστήριξη της υποστελέχωσης, αλλά η εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων. Η Ένωση μας δεν θα σταματήσει να τις αναδεικνύει και να τις προασπίζεται.

 

  1. Η ΠΟΕΣ στην οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειές της.
  2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.