Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Παρ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ  :   Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες  Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ   :    α. Φ.838/26/81230/Σ.337/18 Ιουλ 16/ΔΥΠΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο

                β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 90/2019 έγγραφό μας

                γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 160/2019 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

                δ.  Ερώτηση 616/12-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων

                ε. Φ.900α/2138/16641/26 Σεπ19/ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ

                στ. Το έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ. 111/14 Νοεμβρίου 2022

                ζ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1496/2022 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

                η. Ερώτηση 888/17-11-2022 της Βουλής των Ελλήνων

                θ. Φ.900α/3754/18699/15 Δεκ 2022/ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ

                ι. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/ 2023 έγγραφό μας

                ια. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 842/2023 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

Κατά το παρελθόν η Ένωσή μας έχει αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις (εκκαθαρίσεις) των ιατροφαρμακευτικών δαπανών από το οικείο Κ.Τ.Σ. (Κεντρικό Ταμείο Στρατού) [σχετικά (β) έως (ια)].  Παρά το γεγονός ότι το θέμα έφτασε μέχρι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δυστυχώς απάντηση δεν δόθηκε.

Επανερχόμενοι στο πρόβλημα, υπενθυμίζουμε ότι, οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του Στρατιωτικού Προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που υποβάλλονται σύμφωνα με το  (α) σχετικό καθυστερούν να εξοφληθούν κατά μέσο όρο από έξι έως εφτά μήνες.

Εν λόγω καθυστερήσεις μόνο αμελητέες δεν είναι διότι η πάγια οικονομική αιμορραγία για κάλυψη τρεχουσών αναγκών περίθαλψης, επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό σε πολλές οικογένειες στρατιωτικών, όπως σε περιπτώσεις μακροχρόνιων θεραπειών, για τις οποίες οι μηνιαίες δαπάνες αφορούν ποσά που ξεπερνούν πολλές φορές και το 1/3 του μισθού τους και οι οποίες οφείλουν να εξοφλούνται άμεσα από τα στελέχη.

Δυστυχώς ήδη έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη και το πρόβλημα όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά διαρκώς μας μεταφέρεται ότι ο χρόνος καθυστέρησης της εξόφλησης των δαπανών έχει αυξηθεί, πρόβλημα που επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της κρίσης ακρίβειας και του αυξανόμενου πληθωρισμού. Επιπλέον τούτου, σε αρκετές περιπτώσεις και επειδή το διάστημα ανάμεσα στην υποβολή των δικαιολογητικών και την εκκαθάριση της δαπάνης είναι τόσο μεγάλο που τα δικαιούχα στελέχη αδυνατούν να παρακολουθούν ποια από τις δαπάνες έχει εξοφληθεί και πόσες εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στις προτάσεις που είχαμε υποβάλλει για την επίλυση του προβλήματος με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού και της υπηρεσίας, όπως παρακάτω:  

                  α. Να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που αφορούν σε χρόνιες και δαπανηρές θεραπείες ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής των επιστρεφόμενων ποσών στους δικαιούχους .

                  β. Να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί εάν είναι δυνατόν  ξεχωριστός  ’’Δίαυλος’’ αποστολής, ελέγχου και εκκαθάρισης των εν λόγω δαπανών με την μορφή επείγουσας αλληλογραφίας προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διαβίβασης των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες .

                  γ. Να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό (το οποίο κατά κοινή ομολογία όπως μας έχουν μεταφέρει συνάδελφοι μας που ήρθαν σε επαφή  μαζί τους κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσει και να διεκπεραιώσει τον όγκο δουλειάς) το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ στο οποίο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών.        

                  δ. Να καθοριστεί εάν είναι δυνατών και μόνο για τις χρόνιες και πολύμηνες περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών μία ημέρα ανά 15νθήμερο ή το μήνα όπου οι συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται το αρμόδιο τμήμα της ΜΕ-ΡΥΠ/ΔΥΓ ώστε να γίνεται ο έλεγχος άμεσα.

 Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) στην οποία αποστέλλεται το παρόν,  παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειές της. Η κα βουλευτής Καστοριάς παρακαλείται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του θέματος.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.