Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ :  Ασφάλεια Oδικών Συγκοινωνιών (Προστασία Ζωής)

ΣΧΕΤ.:    Κ.Ο.Κ (Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007)

                   

  1. Σας γνωρίζουμε ότι μέλη της Ένωσή μας που κινούνται σε δρομολόγια εκτός φρουράς ( Εθνική οδό – Εγνατία οδό),για υπηρεσιακούς λόγους, εκφράζουν πλέον σε καθημερινή βάση το φόβο και το άγχος τους, λόγω της κατάστασης της πλειονότητας των οχημάτων που χρησιμοποιεί, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν την ηλικία των 20 ετών.

 

  1. Τα κυριότερα θέματα που μας έχουν αναφέρει είναι τα κάτωθι:

 

      α.   Παλαιότητα ελαστικών των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάνε ακόμα και τα 20 έτη, όντας φθαρμένα, με ρωγμές – σκασίματα λόγω πολυκαιρισμού.

 

      β.   Συστήματα διεύθυνσης οχημάτων, χωρίς ευθυγράμμιση και ελαστικά χωρίς ζυγοστάθμιση, τα καθιστούν επικίνδυνα στις στροφές, ενώ ταυτόχρονα εγείρουν εύλογες απορίες για ειδικές  περιπτώσεις, όπως η έκτακτη αλλαγή πορείας.

 

      γ.   Συστήματα πέδησης αμφίβολης αποτελεσματικότητας λόγω περικοπών στα υλικά που απαιτούνται για τα προγράμματα τριμηνιαίας προληπτικής συντήρησης, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ασφάλειας.

 

      δ.   Έκθεση υψηλού κινδύνου και μη συμμόρφωση με το άρθρο 12, παράγραφος 5 του Κ.Ο.Κ., για προσωπικό το οποίο επιβαίνει στο πίσω μέρος οχημάτων γενικής χρήσης, από τα οποία απουσιάζουν οι ζώνες ασφαλείας στο πήγμα, για τον κάθε επιβαίνοντα ξεχωριστά. Συναφώς σας αναφέρουμε πως το προσωπικό που επιβαίνει στα πήγματα προστατεύεται σε περίπτωση σύγκρουσης, ανατροπής η εκτροπής του οχήματος από τη πορεία του, με τον ίδιο ιμάντα ασφαλείας που ασφαλίζονται τα μεταφερόμενα υλικά.

 

      ε.   Τέλος μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και οι συνθήκες οδήγησης, καθώς μεγάλος αριθμός εν λόγω οχημάτων έχει χαλασμένα συστήματα ψύξης/θέρμανσης, ενώ σε άλλα  δεν υπάρχουν λειτουργικοί μοχλοί ελέγχου παραθύρων.

 

  1. Επιπλέον των προαναφερομένων, το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες υπερτερούν της ασφάλειας του προσωπικού. Ενδεικτικά μέλη της Ένωσής μας έχουν αναφέρει τα κάτωθι:

 

      α.   Ως γνωστόν οι μονάδες διαθέτουν διμοιρίες συντηρήσεως και τα οχήματα ελέγχονται πάντα από τεχνίτες πριν κινηθούν. Ωστόσο, πολλές φορές υπό την πίεση των προϊσταμένων τους οι τεχνικοί αναγκάζονται να υπογράφουν το απαιτούμενο έντυπο κινήσεως και να επιτρέπουν οχήματα να κινηθούν εκτός στρατοπέδου παρόλο που εμφανώς δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, φοβούμενοι δυσμενείς κρίσεις, χαμηλές βαθμολογίες και εργασιακό bulling από τους Δκτές τους. Η πίεση που αισθάνονται είναι τέτοια που όχι μόνο υποκύπτουν σε αυτή, αλλά πολλές φορές δεν τολμούν καν να την αναφέρουν.

 

      β.   Περιπτώσεις όπου, ενώ ο ελεγκτής εκτιμά ότι κάποιο όχημα είναι ακατάλληλο για κίνηση εκτός στρατοπέδου, επιδιώκεται η εξεύρεση άλλου, ο οποίος θα υποκύψει ή είναι πιο «συζητήσιμος» στην κρίση του. 

 

      γ.   Οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία, εκτιμούμε ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στους δρόμους κινούμενα σε φάλαγγες (ανεξαρτήτως λόγου κίνησης, όπως η άσκηση ή η Δγης από ανώτερο κλιμάκιο) κινούνται κανονικά, ευρισκόμενα ανάμεσα σε άλλα οχήματα της φάλαγγας που τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για κίνηση εκτός στρατοπέδου. 

 

  1. Συνολικά από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα σοβαρά εύλογα ερωτήματα:

              α.   Τα υπηρεσιακά οχήματα του ΣΞ πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του επιβαίνοντος προσωπικού;

 

              β.   Για ποιον λόγο τα οχήματα του ΣΞ δεν ελέγχονται από αρμόδια ΚΤΕΟ ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία πιστοποίηση για την ασφάλεια των οδικών συγκοινωνιών;

 

              γ.   Εξασφαλίζονται τα αναγκαία κονδύλια για τη συντήρηση των οχημάτων, ή η γενικότερη οικονομική δυσπραγία την οποίαν όλοι αντιλαμβάνονται αλλά ουδείς ομολογεί ότι μετακυλύεται (μεταξύ άλλων) στα οχήματα εις βάρος της ασφάλειας των επιβατών;

 

        δ.   Έχει γίνει έλεγχος εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη συντήρηση και κίνηση των οχημάτων (πχ τήρηση μητρώων, έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων προμηθειών υλικών, παρατηρήσεις τεχνικού προσωπικού κλπ);

 

        ε.    Εφόσον η κατάσταση των οχημάτων είναι γνωστή σε όλα τα κλιμάκια Διοικήσεως, σε περίπτωση ατυχήματος, πως διασφαλίζεται ο εκάστοτε τεχνικός που αναγκάζεται να υπογράψει κατόπιν πιέσεων για την ασφάλεια, αν όχι ακατάλληλων, το λιγότερο επισφαλών οχημάτων;

 

  1. Ως Ένωση, αφουγκραζόμενη τις αγωνίες των στελεχών, κρούουμε το καμπανάκι του κινδύνου πριν συμβεί σοβαρό ατύχημα και θρηνήσουμε θύματα, ψάχνοντας κατόπιν εορτής για το ποιος φταίει, ως είθισται να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν έχει σημασία αν φταίει κάποιος. Πρέπει να δράσουμε άμεσα πριν είναι αργά. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη μεσολάβησή σας προς την ανάδειξη του θέματος.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
  2. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.