Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Πολιτική Χορήγησης Ενυπόθηκων Δανείων

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 813/13.5.2020 έγγραφό μας

β. Ερώτηση 6488/14.5.2020 της Βουλής των Ελλήνων

γ. Ερώτηση 6561/18.5.2020 της Βουλής των Ελλήνων

δ. Απάντηση Φ.900α/2529/17084/04.6.2020 της Βουλής των Ελλήνων

ε. Απάντηση Φ.900α/2535/17090/04.6.2020 της Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το (α) σχετικό έγγραφό μας αναδείξαμε την άρνηση (κατά πάγια, αδιάλειπτη και ομοιόμορφη πρακτική των εκάστοτε διοικήσεων του Ταμείου, μας είπε το ίδιο το Ταμείο) για χορήγηση ενυπόθηκων δανείων, παρά τη ρητή προς τούτο νομοθετική πρόβλεψη.

Το ως άνω έγγραφό μας προκάλεσε δύο (2) ερωτήματα στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου [ιδέτε (β) και (γ) σχετικά] από τους βουλευτές του ΚΚΕ (κ.κ. Θ. Παφίλη και Ν. Παπαναστάση) και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ (κ. Α. Μυλωνάκη), που προκάλεσαν τις (δ) και (ε) σχετικές απαντήσεις σας, οι οποίες μας λυπούν ιδιαιτέρως, καθόσον είναι μεταξύ τους, αντικρουόμενες, αν και απαντούν στο ίδιο ερώτημα.

Με τη (δ) σχετική απάντησή σας, γνωρίζετε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η χορήγηση ενυπόθηκων δανείων, ενώ με την (ε) όμοια γνωρίζετε ότι, ενδεχόμενη υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής από το ΜΤΝ, πέραν της απουσίας νομικού υποβάθρου για την υλοποίησή της και της θεώρησής της ως μη ασφαλούς και διακινδυνευμένης επενδυτικής επιλογής για τα συμφέροντα του Ταμείου, θα απαιτούσε ανάλογη τεχνογνωσία και υποδομή για την υποστήριξή της. Μάλιστα, εμμέσως πλην σαφώς, επιβεβαιώνετε τους φόβους που είχαμε επισημάνει με το (α) όμοιο, ότι με την άρνηση δηλαδή του ΜΤΝ για χορήγηση δανείων, ωθούνται τα στελέχη του ΠΝ στα πιστωτικά ιδρύματα, οι τόκοι των οποίων γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι είναι ανυπόφοροι για τα ίδια στελέχη, με αποτέλεσμα να μην προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.

Με το παρόν έγγραφό μας αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε, αφ΄ ενός για να επισημάνουμε ότι το νομικό υπόβαθρο για τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων από το ΜΤΝ υπάρχει και δεν απουσιάζει, όπως ο συντάκτης της (ε) ανέγραψε και αφ΄ ετέρου για να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ότι μη ασφαλής και διακινδυνευμένη επενδυτική επιλογή δεν είναι η χορήγηση δανείων σε στελέχη – μετόχους του ίδιου του Ταμείου που χρειάζονται τα δάνεια, αλλά της λανθασμένης και στα όρια της νομικώς ελεγκτέας συμπεριφοράς του ιδίου του Ταμείου σε προγενεστέρες αποφάσεις του.

Είμαστε δε περαιτέρω αναγκασμένοι να σας ζητήσουμε να δημοσιοποιήσετε και στη συνέχεια να ασκήσετε το προσήκοντα διοικητικό, πειθαρχικό, ίσως και να ζητήσετε και τον ποινικό, έλεγχο, τυχόν απόφασης ή αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων του ΜΤΝ, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται μεγάλος αριθμός ανωτάτων αξιωματικών του ΠΝ να έλαβαν χρηματικά ποσά για διοικητική τους αποκατάσταση, μέρος των οποίων (ποσών) [το σύνολο, κατά δημοσίευμα φτάνει τα 5.000.000,00 ευρώ, από τριακόσιους (300) αξιωματικούς] τους ζητήθηκε να επιστραφεί σε μεγάλο αριθμό άτοκων δόσεων, όπως τουλάχιστον έχει διαρρεύσει σε συζητήσεις των ίδιων των στελεχών, προκαλώντας τους συναισθήματα πικρίας και αγανάκτησης, τέτοιο μάλιστα (αριθμό δόσεων) που σίγουρα οι οφειλέτες δεν θα ευρίσκονται εν ζωή, έναντι των αντιστοίχων μετοχικών ταμείων του ΣΞ και ΠΑ (ΜΤΣ και ΜΤΑ), τα οποία βεβαίωσαν τα ποσά αυτά όπως η νομοθεσία προβλέπει, δηλαδή στις οικείες ΔΟΥ των οφειλετών, με επιτόκιο και για όσες δόσεις προβλέπει η νομοθεσία.

Το ΜΤΝ, προς το οποίο αποστέλλεται το παρόν έγγραφό μας παρακαλείται όπως μας γνωρίσει:

- και μας αποστείλει κάθε απόφαση ΔΣ, από το 2014 και εντεύθεν, που αφορά στην επιστροφή χρηματικών ποσών σε διοικητικώς αποκατασταθέντες μετοχομερισματούχους του, από την/τις οποία/ες θα προκύπτει ο αριθμός των δόσεων που τους ζητήθηκε να επιστρέψουν τα ζητούμενα ποσά,

- εάν τα ως άνω ποσά ζητήθηκαν να επιστραφούν εντόκως ή ατόκως,

- το συνολικό ποσό της οφειλής τους και το συνολικό ποσό που έχει ήδη επιστραφεί μέχρι σήμερα,

- εάν έχει γίνει αποδεκτή η υπ΄ αριθμ. 388/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που το ίδιο το Ταμείο προκάλεσε με ερώτημά του,

- εάν έχουν εκδοθεί και πότε από το αρμόδιο όργανο του ΜΤΝ πράξεις, με τις οποίες προσδιορίστηκαν κατ΄ είδος και καθ΄ ύψος τα οφειλόμενα ποσά, κατά τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων,

- εάν καταχωρήθηκαν οι οφειλές στο οικείο βιβλίο του Ταμείου, κατ΄ άρθρο 5 παρ.2 του ν.δ.496/1974 και

- εάν καταρτίσθηκαν και απεστάλησαν οι οικείοι χρηματικοί κατάλογοι στις αρμόδιες ΔΟΥ, προκειμένου να προβούν στην ταμειακή βεβαίωση (βεβαίωση υπό στενή έννοια).

ΠΟΕΣ 958/2020 ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΜΤΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd