Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Δευ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Διάφορα Οικονομικά (Ειδική Αποζημίωση – Πτητικό Επίδομα σε Διασώστες ΠΝ και ΠΑ)

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1119, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)  

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 337/03.10.2019 έγγραφό μας

γ. Ερώτηση 316/7.11.2019 της Βουλής των Ελλήνων

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 499/12.11.2019 έγγραφό μας

ε. Απάντηση 134173 ΕΞ 2019/27.11.2019 της Βουλής των Ελλήνων

στ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 162/09.6.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το σχετικό (δ) έγγραφό μας είχαμε αναδείξει την αβλεψία και την παράλειψη συμπερίληψης στην (α) όμοια των συναδέλφων μας που εκτελούν τα καθήκοντα του διασώστη ως μέλη πληρωμάτων στα ελικόπτερα του ΠΝ, ενώ με το (β) σχετικό είχαμε επισημάνει ότι δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη απόφαση ΣΑΓΕ περί εντάξεως των ΕΠΟΠ της ΠΑ που εκτελούν τα καθήκοντα του διασώστη, στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων το οποίο δύναται να τεθεί σε πτητική ενέργεια, ενώ τούτοι (οι διασώστες) ίπτανται με τα ελικόπτερα της ΠΑ ως μέλη πληρωμάτων τους.

Το (β) μάλιστα σχετικό έγγραφό μας είχε γίνει αφορμή να κατατεθεί στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ερώτημα από τη βουλευτή Ηλείας της ΝΔ, Δρ Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου [ιδέτε (γ) σχετική], επί του οποίου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν απάντησε ποτέ, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών, δια της (ε) όμοιας, απάντησε ότι η ένταξη των ως άνω συναδέλφων μας στους δικαιούχους του πτητικού επιδόματος καθορίζεται αποκλειστικά και περιοριστικά από τις οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με αφορμή το (στ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.), το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως για ενημέρωσή σας, επανερχόμαστε στα προγενέστερα αιτήματά μας και παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους σας περί χορήγησης ειδικής αποζημίωσης/πτητικού επιδόματος στους διασώστες, μέλη πληρωμάτων των ελικοπτέρων του ΠΝ και της ΠΑ.

Η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται όπως μας γνωρίσει εάν ανέλαβε ενέργειες επί του (β) ομοίου, σε καταφατική δε απάντηση παρακαλείται όπως μας τις κοινοποιήσει (τις ενέργειες), ενώ σε αρνητική απάντηση παρακαλείται όπως μας γνωρίσει τους λόγους για τους οποίους δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους διασώστες πληρώματα ελικοπτέρων του ΠΝ.

Ο κ. Α/ΓΕΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται όπως εξετάσει τη δυνατότητα προκλήσεως απόφασης ΣΑΓΕ περί εντάξεως των ΕΠΟΠ της ΠΑ που εκτελούν τα καθήκοντα του διασώστη, στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων το οποίο δύναται να τεθεί σε πτητική ενέργεια, σε περίπτωση δε που δεν δύναται τούτο να ικανοποιηθεί παρακαλείται όπως μας γνωρίσει λόγους μη ικανοποίησης.

.................................. 

ΘΕΜΑ : Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες Πληρωμάτων Ε/Π Στελεχών ΠΝ

α. Το υπ’ αριθ, πρωτ. 174/12 Νοε 2019 έγγραφό της ΕΣΠΕΕΔΤΑ

β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 499/12 Νοε 2019 έγγραφό της ΠΟΕΣ

γ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 337/03 Οκτ 2019 έγγραφό της ΠΟΕΣ

δ. Η υπ’ αριθ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1119/2018 «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

ε. ΠΑΔ 7-2/2017 ΓΕΝ

στ. ΒΑΔ 3-3/19 ΑΣ 

ζ. ΜΔ 3-2/2007/ΔΕΝ

1. Σε συνέχεια σχετικού (α) εγγράφου μας, που αφορά αίτημα θέματος, το οποίο με σχετικό (β) υποβάλλατε αρμοδίως για υιοθέτηση, καθώς επίσης όμοιο αίτημα σας ως σχετικό (γ) που αφορά τα στελέχη της ΠΑ, επανερχόμαστε εκ νέου, μεταφέροντάς σας, την απογοήτευση και δυσαρέσκεια των στελεχών του ΠΝ, που εκτελούν το αντικείμενο αυτό, καθόσον ουδεμία έκτοτε ενέργεια και πληροφόρηση υπήρξε σχετικά.

2. Ειδικότερα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποστολές έρευνας – διάσωσης, είναι επιχειρήσεις εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, για την καθημερινότητα των πολιτών και την φυσική υπόσταση της ανθρώπινης κοινωνίας, καθώς έχουν ως θεματικό αντικείμενο το ύψιστο από ανθρωπιστικής πλευράς αγαθό, τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα και ειδικά για την Ελλάδα, έχουν μεγάλη επίδραση στην εφαρμογή της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων σε όλο το εύρος του Ελληνικού FIR, με έμφαση στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεων έρευνας – διάσωσης, που αφορούν σε αεροπορικά, ναυτικά και χερσαία περιστατικά, σε ξηρά και θάλασσα, σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του (Search and Rescue Region/SRR), η οποία με βάση τις προβλέψεις του ν. 1844/1989 (Α΄100), συμπίπτει με το FIR Αθηνών. Ειδικότερα, ο Αεροπορικός Τομέας του ΕΚΣΕΔ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αεροπορικών περιστατικών και για τη συνδρομή σε ναυτικά, προς επιβοήθηση του Ναυτικού Τομέα, όπως επίσης και για τη συνδρομή σε χερσαία, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) και των υπαγωμένων σε αυτό Διοικήσεων, συνεφέρει άμεσα όταν ζητηθεί και συμβάλλει με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, με οποιοδήποτε πλωτό ή εναέριο μέσο διατίθεται.

3. Εν προκειμένω για την επιχειρησιακή εκπαίδευση του αντικείμενου της έρευνας και της διάσωσης των στελεχών του ΠΝ, έχουν εκδοθεί και ισχύουν αντίστοιχες διαταγές, του Επιτελείου (ΓΕΝ) και αμφοτέρων των εμπλεκομένων Διοικήσεων, υπαγομένων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), συμφώνως σχετικών (ε), (στ) και (ζ), προκειμένου τα στελέχη αυτά να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να είναι διαθέσιμα όποτε απαιτηθεί να αναλάβουν αποστολή.

4. Ερχόμενοι στη σημερινή κατάσταση και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, η σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης για την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και για την προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, αποτελεί ήσσονος προτεραιότητα και πλέον αυτών υφίσταται η αναγκαιότητα συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού σε διευρυμένες αποστολές - ασκήσεις Νατοϊκού ή Εθνικού ενδιαφέροντος.

5. Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις σήμερα έχουν αυξηθεί, το προσωπικό της εν λόγω εξειδίκευσης, έχει επωμισθεί με επιπλέον καθήκοντα, πέραν της ειδικότητας τους και των ασκούμενων καθηκόντων τους στην υπηρεσία τους ή στο πλοίο τους, με αποτέλεσμα να διατίθενται κατά καιρούς σε έτερα πλοία του στόλου, που αναλαμβάνουν αποστολή, προκειμένου αυτοί να εκτελέσουν τα αντικείμενα της εξειδίκευσής τους.

6. Επίσης να τονισθεί δε, ότι η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου προσωπικού στην απόκτηση πτυχίου διασώστη είναι εθελοντική και λόγω της μη ύπαρξης κινήτρου, προμηνύεται ότι η συμμετοχή των εθελοντών σε μελλοντικά σχολεία για λήψη πτυχίου διασώστη, θα μειωθεί.

7. Τα τελευταία χρόνια πάμπολλα περιστατικά ανάληψης έρευνας και διάσωσης σε Ελληνικό θαλάσσιο-χερσαίο χώρο έχουν λάβει χώρα, που έχουν καταγραφεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ, αναδεικνύοντας έτσι το κοινωνικό έργο που προσφέρει, εν μέσω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των κίνδυνων που ενέχουν, για να ανταπεξέλθει τελικά επιτυχώς στην οποιοδήποτε αποστολή του ανατίθεται (βλέπετε εδώ) (εδώ) και (εδώ) και θεωρούμε ότι αποτελεί πρωτοτυπία να έχει προβλεφθεί Ειδική Αποζημίωση σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό που ασκεί καθήκοντα που εμπεριέχουν κινδύνους και οι συγκεκριμένοι να αποτελούν εξαίρεση. 

8. Κατόπιν των ανωτέρω και επανερχόμενοι με το παρόν, παρακαλούμαι να μεριμνήσετε αρμοδίως, για την υιοθέτηση του αιτήματός μας, ήτοι στην τροποποίηση σχετικής (δ) ΚΥΑ, με την καθιέρωση μηνιαίας αποζημίωσης, ανεξαρτήτου των ωρών πτήσης ή μη, εφ’ όσον αυτοί διέρχονται επιτυχώς τις απαιτούμενες συντηρήσεις και εκτελούν φυλακή ετοιμότητας (stand-by) σε ιπτάμενα μέσα του ΠΝ ή συμμετέχουν σε αποστολές - ασκήσεις με Π.Π. όπου η παρουσία τους κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθόσον δεν δύναται να προβλεφτεί ή να προσδιορισθεί οποιοδήποτε έκτακτο συμβάν που θα προκύψει και συγκεκριμένα στον πίνακα του άρθρου 1 σχετικού (δ) να προστεθεί νέα σειρά και να λάβει αρίθμηση, ως ακολούθως: 

9. Ειδική Αποζημίωση Διασωστών με Ε/Π Προσωπικού ΠΝ

Αξκοί – Ανθστές – Υπαξκοί

ΜΗΝΙΑΙΟ 250,00€

ΠΟΕΣ 964/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΔΤΑ 162/2020 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd