Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Κυρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Διάθεση Προσωπικού και Παραμετροποίηση Κριτηρίων

α. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Υπουργική Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων αι λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. ΠαΔ 4-3/2019 «Περί Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων Αξκών – Ανθστών - Υπξκών (Μονίμων – Εθελοντών – ΕΜΘ - Μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ) Εσωτερικού και Εξωτερικού

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 910/29.5.2020 έγγραφό μας

δ. Ερώτηση 7009/02.6.2020 της Βουλής των Ελλήνων

ε. Απάντηση Φ.900α/2566/17123/25.6.2020 της Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το παρόν έγγραφό μας επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, αφ΄ ενός γιατί μέχρι και σήμερα, αν και παρήλθε ένα (1) έτος από την ανάληψη των καθηκόντων σας, δεν έχετε ορίσει τόπο και ημεροχρονολογία προκειμένου να λάβει χώρα συνάντηση αντιπροσωπείας μας μαζί σας, απαξιώνοντας έτσι την αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία των εν ενεργεία στρατιωτικών και αφ΄ ετέρου γιατί οι συντάκτες των απαντήσεών σας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου συνεχίζουν να απαντούν, αλλά να μην απαντούν, σε ερωτήματά μας (μέσω ερωτήσεων κ.κ. βουλευτών).

Μας προξενεί έντονη εντύπωση ότι στις απαντήσεις σας (όπως τούτες συντάσσονται από τους συντάκτες τους), αντί να μας γνωρίσετε εάν προτίθεστε να θεραπεύσετε τυχόν προβλήματα και να ακούσετε τους προβληματισμούς μας, παραθέτετε νομικές – κανονιστικές διατάξεις, που ούτως ή άλλως τις γνωρίζουμε. 

Αφορμή αυτής της αντίδρασής μας είναι η (ε) σχετική απάντησή σας, επί του (δ) όμοιου ερωτήματος κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ, μετά το (γ) σχετικό έγγραφό μας, αναφορικά με τις διαθέσεις στελεχών του Στρατού Ξηράς, τις υποχρεώσεις της διοίκησης που απορρέουν από τη (β) σχετική και τον αποκλεισμό τους (των στελεχών) από τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις της (α) όμοιας.

Συγκεκριμένα, ενώ σας γνωρίζουμε ότι: 

  • οι διαθέσεις του προσωπικού δεν καταχωρούνται στο Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (ΕΣΕΠ), παρά τις οδηγίες/κατευθύνσεις της (β) σχετικής, εσείς μας απαντάτε ότι προβλέπεται να καταχωρούνται, μας απαντάτε δηλαδή με το δεδομένο που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε. Σας γνωρίζουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι δεν καταχωρούνται και σας ζητάμε να αναζητήσετε και να αποδώσετε τυχόν ευθύνες,
  • οι διατιθέμενοι δεν μοριοδοτούνται (είτε θετικά, είτε αρνητικά), εσείς δεν απαντάτε και τέλος 
  • δεν λογίζεται ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας ο χρόνος διαθέσεως των διατιθέμενων στελεχών, εσείς μας απαντάτε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την (α) σχετική, ενώ δεν μας γνωρίζετε εάν προτίθεστε να το θεσμοθετήσετε να προβλέπεται, εκτός εάν δεν το θέλετε.

 Κατόπιν των ανωτέρω, καθόσον το υπόψη εν θέματι ζήτημα αποτελεί για εμάς ζήτημα ηθικής τάξης, παρακαλούμε όπως ενσκύψετε στους προβληματισμούς μας και αποδώσετε τη δέουσα και όχι επιδερμική προσοχή και εφόσον, αφού τουλάχιστον τούτο συνάγεται ως συμπέρασμα από την (ε) σχετική απάντησή σας, αποδέχεστε την αδικία αφ΄ ενός της μη μοριοδότησης (θετικής ή αρνητικής) και του μη υπολογισμού ως χρόνου διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας, προχωρήστε σήμερα κιόλας στη γενναία πράξη τροποποίησης της (α) σχετικής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να αποδώσετε και εγγράφως την επιβεβαίωσή σας και βούλησή σας.

Αναμένοντας με ενδιαφέρον τις ενέργειές σας παρακαλούμε εκ νέου σε μια συνάντηση μαζί σας, καλώντας σας να παύσει από μεριάς σας η απαξίωση της αντιπροσωπευτικότερης Ομοσπονδίας των εν ενεργεία στρατιωτικών.    

Οι κ.κ. βουλευτές Παφίλης Θ. και Παπαναστάσης Ν., που κατέθεσαν τη (δ) σχετική ερώτηση, παρακαλούνται όπως επανέλθουν και «πιέσουν» την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, προκειμένου τροποποιηθεί η (α) όμοια υπουργική απόφαση, αφού και ο ίδιος ο κ. ΥΕΘΑ εμμέσως πλην σαφώς το αποδέχεται, προκειμένου τα στελέχη να αισθανθούν ότι η διάθεσή τους από την οργανική τους Μονάδα/Υπηρεσία σε έτερη, δεν αποτελεί χάρη η ποινή, αλλά πράγματι κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και μαχητικής ικανότητας των στρατιωτικών Μονάδων.

ΠΟΕΣ 1027/2020 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd