Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

Furthermore destiny legislation musician eve

ΠΟΕΣ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ : Μετατροπή Αδείας Ικανότητας Οδήγησης Υπηρεσιακού Οχήματος

 

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 123/21.1/2012 έγγραφο ΣΥΣΜΕΔ

β. Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216, «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α3/10204/1415/1.5.2012/Υπουργείο Μεταφορών

δ. ΠΔ 19/1995 (ΦΕΚ Α΄ 15 « Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης»)

ε. ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ Α΄ 101, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»)

 

1. Επανερχόμενοι στο σχετικό (α) έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

α. Με το αυτό έγγραφό μας, αιτηθήκαμε όπως εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 16 του σχετικού (β) νόμου, σχετικώς με τη μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

 

β. Με το σχετικό (γ) έγγραφό του, το οποίο σας αποστέλλουμε ωσαύτως συνημμένως, ο τότε Υπουργός Μεταφορών κ. Μαυρουδής Βορίδης, μας απάντησε ότι το αίτημά μας δεν δύναται να ικανοποιηθεί, καθόσον η αρμοδιότητα ρύθμισης, σχετικά με τις άδειες οδήγησης αποτελεί κοινοτικό αντικείμενο και τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να ρυθμίζουν το ζήτημα μόνο στα πλαίσια και εντός των ορίων που επιτρέπει η υπ΄ αριθμ. 91/439/ΕΟΚ κοινοτική οδηγία, μη παρέχουσα στον εθνικό νομοθέτη οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

 

γ. Πράγματι, με την ως άνω οδηγία (91/439/ΕΟΚ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το σχετικό (δ) δεν υφίστατο κάποια εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υιοθέτησης της πρότασής μας ως ανωτέρω παράγραφο 1α.

 

δ. Πλέον το σχετικό (δ) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το σχετικό (ε), το οποίο ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο νεότερη οδηγία (2006/16/ΕΚ),, σύμφωνα με την οποία, στο άρθρο 4 παράγραφο 5 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική προστασία ή που τελούν υπό τον έλεγχό τους, πρόβλεψη η οποία δεν υπήρχε στην παλαιότερη (και πλέον καταργηθείσα) οδηγία (91/439/ΕΟΚ).

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα υιοθέτησης της κάτωθι επικαιροποιημένης πρότασής μας και μας γνωρίσετε σχετικώς, προς ενημέρωση των εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία έχει ως εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας, κατά περίπτωση και Υποδομών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α`) 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α’)»».