Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

18
Τρι, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Νέο Μισθολόγιο ΕΔ)

ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο»)

              β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/2022 έγγραφό μας

              γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1285/2022 έγγραφό μας

              δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1296/2022 έγγραφό μας

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1532/2022 έγγραφό μας

              στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1546/2022 έγγραφό μας

              ζ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1551/2022 έγγραφό μας

              η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 243/2-12-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων (ΣΥΡΙΖΑ)

              θ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1553/2022 έγγραφό μας

              ι.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1572/2022 έγγραφό μας

              ια. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1595/2022 έγγραφό μας

              ιβ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 038/2023 έγγραφό μας

              ιγ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 072/2023 έγγραφό μας

              ιδ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 340/2023 έγγραφό μας

              ιε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 460/2023 έγγραφό μας

              Κύριοί Υπουργοί.

 Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας διαρκώς αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στρατιωτικοί, δυστυχώς, κατά γενική ομολογία η Πολιτεία κωφεύει και είναι εξίσου γενικό συμπέρασμα ότι κωφεύει σκοπίμως.

 Πλέον ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που η ΠΟΕΣ έχει αναδείξει με το (β) σχετικό (και πλέον βρίσκεται σταθερά ως θέμα στην επικαιρότητα), ότι η αγοραστική δύναμη των στρατιωτικών που εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα 1999 επί δραχμών, διαρκώς μειώνεται. Ο πληθωρισμός καλπάζει επί μήνες κατατρώγοντας το οικογενειακό εισόδημα και η ενεργειακή κρίση να βαίνει αμείωτη.

 Την ίδια στιγμή όλες οι οικονομικές αναλύσεις παρουσιάζουν ένα ζοφερό μέλλον από πλευράς οικονομικών και ουσιαστικά, αν και έμμεσα, αφήνουν να εννοηθεί ότι βρισκόμαστε εν όψει νέων αιματηρών μέτρων, τα οποία προφανώς «φυλάσσονται» για την επομένη των εκλογών. Και το χειρότερο; Τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνονταν διαρκώς καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα από τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, με εντελώς ενδεικτικά επιχειρήματα:

              α.   Για την ΚΥΑ αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας (προ έκδοσης), «λόγω των τρεχουσών υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων, αλλά και των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα, κατόπιν και της γενικότερης κατάστασης και των εξελίξεων στην Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι προφανές ότι καθίσταται δυσχερής η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, γεγονός που μετακυλίει το χρόνο έκδοσης της, ώστε να αποτραπούν δημοσιονομικές αποκλίσεις» (ως η απάντησή σας με αρ. πρωτ. Φ.900α/3534/18420/24-Ιουν-22/ΥΠΕΘΑ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5271/206/18-5-2022 ερώτηση και A.K.E. βουλευτών του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Ηρακλείου Β. Κεγκέρογλου και Α΄ Αθηνών Κ. Σκανδαλίδη).

              β.   Εκ νέου για την ΚΥΑ της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας  (προ έκδοσης), «σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου […] εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» (ως η απάντησή σας με αρ. πρωτ. 86483/21-6-22/ΥΠΟΙΚ σε απάντησή σας στην προαναφερθείσα ερώτηση και Α.Κ.Ε.).

              γ.   Για τη μη θέσπιση μισθολογικού κλιμακίου για τους Αξιωματικούς ΕΜΘ παρά το γεγονός ότι από τελεί κύρια μη συμμόρφωση της Πολιτείας έναντι μιας ολόκληρης προελεύσεως στελεχών, «το θέμα τελεί σε γνώση του ΥΠΟΙΚ και εξετάζεται στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3573/18472/17-Αυγ-22/ΥΠΕΘΑ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5914/20-6-2022 ερώτηση βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Παπαναστάση και Β’ Αθηνών, Θ. Παφίλη του ΚΚΕ).


              δ.   Για τις εξαγγελίες αναφορικά με περικοπές στις κρατήσεις 4% υπέρ ΜΤ, «Επιπλέον λήφθηκε υπόψη ότι, η κάλυψη των δαπανών αυτών γίνεται με αντίστοιχο σχετικό δανεισμό της χώρας μας, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία.» (ως οι απαντήσεις σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3571/18470/17-Αυγ-22/ΥΠΕΘΑ και Φ. 900α/3579/18478/17-Αυγ-22/ΥΠΕΘΑ αντίστοιχα στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 5901/20-6-2022 του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Ελληνικής Λύσης, Α. Μυλωνάκη και 6004/23-6-2021 είκοσι τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία)

              ε.    Με αφορμή τη μη καταβολή αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών (περίπτωση που αφορά πλήθος άλλων αποζημιώσεων επίσης), «Σε κάθε περίπτωση, αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. 168875 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7608/23-9-2022 ερώτηση πέντε βουλευτών του ΚΚΕ).

              στ.  Ως προς τη μη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 600 € στα στελέχη των ΕΔ, «η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και επιδομάτων εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ.  Φ.900α/5167/18739/20-Ιαν-23/ΥΠΕΘΑ  στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 725/12-12-2022 αναφορά του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δ. Χαρίτου).

              ζ.    Εκ νέου ως προς τη μη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 600 € στα στελέχη των ΕΔ, «δεδομένων και των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας COVID-19 και η αύξηση του ενεργειακού κόστους» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. 1017 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 747/21-12-2022 αναφορά του βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Καρασμάνη).

              η.   Για την επιστροφή των διπλών εισφορών 2% στους ΕΜΘ, «με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων των ΕΔ και με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και στη λήψη μέτρων μέριμνας υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3802/18771/1-Φεβ-23/ΥΠΕΘΑ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1684/12-1-2023 ερώτηση βουλευτή Σερρών Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπα).

 

              θ.   Για την ΚΥΑ της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας  (κατόπιν έκδοσης), «Η σύνταξη και έκδοση της εν λόγω κοινής Υπουργικής απόφασης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού ελήφθησαν υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας.» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. 1083 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 806/21-12-2022 αναφορά βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Β. Κόκκαλη).

Από τις προαναφερθείσες, επαναλαμβάνουμε ενδεικτικές, απαντήσεις των ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ στο πλαίσιο ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκύπτει έμμεση παραδοχή της Πολιτείας ότι ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αυξήσει τις υφιστάμενες οικονομικές παροχές ή/και να θεσπίσει πρόσθετες, αφού συνομολογείται η ιδιαίτερα δυσχερής δημοσιονομική κατάσταση της Πατρίδας μας, που (ως προκύπτει από τα έγγραφα) διαρκώς βασίζεται σε εξωτερικούς δανεισμούς.

 Εντούτοις, όσα αφορούν το μισθολόγιο και θα παραθέσουμε ακολούθως, θεωρούμε ότι είναι αυτά που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα:

              α.   Για εκδοθείσα την ΚΥΑ για την αποζημίωση νυκτερινής εργασίας, αναφέρατε μεταξύ άλλων ότι, «Περαιτέρω, κατά την κείμενη νομοθεσία, η αναμόρφωση του μισθολογίου των στρατιωτικών επιχειρήθηκε με βασική αρχή την κατάργηση της επιδοματικής πολιτικής και κριτήριο τόσο την εξασφάλιση της σταθερότητας των αποδοχών, όσο και τη δημοσιονομική ουδετερότητα. Σύμφωνα δε με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τέθηκαν, θεσπίστηκαν ή διατηρήθηκαν τα επιδόματα εκείνα, που η χορήγηση τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου, και των συνθήκων απασχόλησης των στελεχών» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3764/18711/5-Ιαν-23/ΥΠΕΘΑ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1082/25-11-2022 ερώτηση βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Παπαναστάση και Β’ Αθηνών, Θ. Παφίλη του ΚΚΕ).

              β.   Για την αποκατάσταση της αδικίας στο μισθολόγιο των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ αναφέρατε μεταξύ άλλων ότι,  «η προτεραιοποίηση των νομοθετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού της μισθολογικής πολιτικής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εντός των ορίων του εκτελούμενου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του πλαισίου των αποδοχών των ανωτέρω μαθητών κατά το επόμενο οικονομικό έτος» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. 185472 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 313/14-10-2022 ερώτηση των βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Παπαναστάση και Β’ Αθηνών, Θ. Παφίλη του ΚΚΕ).

              γ.   Για το θέμα της μη καταβολής αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών (ζήτημα που αφορά πλήθος άλλων αποζημιώσεων), προκειμένου να τεκμηριώσετε την «αδυναμία» θέσπισης σχετικής αποζημίωσης, αναφέρατε ότι, «Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι, τα στελέχη των ΕΔ διέπονται από ειδικό μισθολογικό καθεστώς, διαφορετικό του ισχύοντος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το οποίο και αναγνωρίζει την ανάγκη ιδιαίτερης μισθολογικής αντιμετώπισής τους.» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3677/18606/17-Οκτ-22 στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7608/23-9-2022 ερώτηση πέντε βουλευτών του ΚΚΕ).

              δ.   Για την ΚΥΑ της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας  (προ έκδοσης), αναφέρατε μεταξύ άλλων ότι, «Παρότι, αρχικά η σχετική δαπάνη εκτιμήθηκε στα 42.000.000€ αιτήθηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ. την εγγραφή πιστώσεων ύψους 18.000.000€, για λόγους δημοσιονομικούς» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/3534/18420/24-Ιουν-22/ΥΠΕΘΑ στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5271/206/18-5-2022 ερώτηση και A.K.E. βουλευτών του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Ηρακλείου Β. Κεγκέρογλου και Α΄ Αθηνών Κ. Σκανδαλίδη).

              ε.    Εκ νέου για την ΚΥΑ της αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας, σε απάντησή σας αναφέρατε ότι, «το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται στενά με το ως άνω αρμόδιο Υπουργείο και υποβάλλει ανάλογες προτάσεις στο πλαίσιο της δίκαιης αντιμετώπισης θεμάτων του προσωπικού, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν.» (ως η απάντησή σας με αριθμ. πρωτ. Φ.900α/5173/18758/20-Ιαν-23 στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 806/21-12-2022 αναφορά βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Β. Κόκκαλη).

 Συνδυαστικά από τα προαναφερθέντα προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

 

 • Κατ’ αρχάς, ξεκάθαρα αναγνωρίζετε ότι το μισθολόγιο του ν. 4472/2017 είναι ένα μισθολόγιο, αν όχι καλό, τουλάχιστον καλύτερο από το προηγούμενο, διότι έπαψε να είναι επιδοματικής φύσης σε μια εποχή που τα επιδόματα καταργούνταν («εξασφάλιση σταθερότητας των αποδοχών»). Ωστόσο είναι προφανές ότι μπορεί να έχει κάποια δομικά προβλήματα τα οποία μέσα από κατοπινά νομοθετήματα αυξήθηκαν (πχ μη ύπαρξη μισθολογικού κλιμακίου για Αξιωματικούς ΕΜΘ, η προαγωγή των οποίων νομοθετήθηκε εκ των υστέρων) και τα οποία προφανώς χρήζουν κάποιων εξειδικευμένων / στοχευμένων παρεμβάσεων. Σε καμία περίπτωση όμως, συνολική αλλαγή, η οποία θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς.

 

 • Αναγνωρίζετε την αδυναμία της Πολιτείας να ανταπεξέλθει ακόμα και σε μια ιδιαίτερα χαμηλή αύξηση μισθολογικών δαπανών (και συγκεκριμένα στις σπουδάστριες και τους σπουδαστές των ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ έναντι των αντιστοίχων των ΣΑ).

 

 • Αναγνωρίζετε ότι η φύση του μισθολογίου των ΕΔ ως «ειδικό» δεν επιτρέπει στην Πολιτεία να θεσπίζει αποζημιώσεις που ισχύουν για το υπόλοιπο Δημόσιο (πχ αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, αποζημίωση εφημεριών κλπ). Ή μάλλον, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, το «ειδικόν» του μισθολογίου των στρατιωτικών απλώς επιτρέπει στην Πολιτεία να το επικαλείται ως δικαιολογία για να αποφεύγει να καταβάλει όσα υποχρεούται. Επιπλέον προκύπτει ξεκάθαρα ότι η σκόπιμη διατήρηση του ειδικού μισθολογίου εξυπηρετεί ακριβώς αυτή την επίκληση.

 

 • Αναγνωρίζετε ότι η κατάπτυστη ΚΥΑ για την αποζημίωση νυκτερινής εργασίας δεν μπορούσε να εξασφαλίσει/διαθέσει μεγαλύτερα ποσά, διότι με όσα αυτή συμπεριλαμβάνει (ήτοι μέσα από περικοπές δικαιούχων και ωρών) εξάντλησε όλα τα περιθώρια που υπήρχαν. Στο πλαίσιο της ίδιας αδυναμίας εν λόγω κοστολογηθείσα δαπάνη συμπιέστηκε κατά περίπου 70% (από τα 42 στα 18 εκατομμύρια)!!! Δεν τα λέμε εμείς, εσείς τα βεβαιώνετε.

                Κύριοι Υπουργοί.

 Η Ομοσπονδία μας έχει διαμαρτυρηθεί κατ’ επανάληψη για το «νέο μισθολόγιο» (η εκπόνηση του οποίου, ως έχει αναγγελθεί, θα προκύψει από ενέργειες του ΓΕΕΘΑ που είναι αναρμόδιο για κάτι τέτοιο) [ιδέτε σχετικά (ε) και (ζ)]. Επίσης έχουμε διαμαρτυρηθεί κατ’ επανάληψη για σειρά από αυθαιρεσίες της Πολιτείας, με προφανή στόχο τη μείωση των μισθολογικών δαπανών του ΥΠΕΘΑ και συγκεκριμένα:

 

 • Τη σκόπιμη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των στρατιωτικών σε επίπεδα 1999 επί δραχμών [ιδέτε (σχετικό (β)]. Υπενθυμίζουμε ότι με την ιστορική απόφαση του ΣτΕ 2193/2014 που είχε προκληθεί από προσφυγή της ΠΟΕΣ, οι στρατιωτικοί για πρώτη φορά αναγνωρίστηκαν ως χαμηλόμισθοι. Έκτοτε, όχι μόνο διατηρούνται έτσι, αλλά επιχειρείται η σταδιακή περαιτέρω υποβάθμισή τους.

 

 • Την επιβολή της αναστολής εργασίας στο ανεμβολίαστο προσωπικό των υγειονομικών δομών των ΕΔ, κατάσταση που δεν προβλέπεται για στρατιωτικούς και που προσφάτως κηρύχθηκε (συνολικά για το Δημόσιο συνολικά) αντισυνταγματική. Το αίτημά μας για αναδρομικότητα στην επιστροφή των μισθών δεν έχει απαντηθεί [ιδέτε (σχετικό (στ)].

 

 • Τη συνέχιση της εμφανώς σκόπιμης αποφυγής θέσπισης μισθολογικού κλιμακίου για τους Αξιωματικούς ΕΜΘ, που εξακολουθούν να μισθοδοτούνται ως Ανθυπασπιστές [ιδέτε (σχετικό (γ)].

 

 • Την πρόσφατη «προαναγγελία» του κ. ΥΕΘΑ σε συνέντευξή σε ραδιοφωνικό μέσον για απόλυση των Επαγγελματιών Οπλιτών, που όπως έχει ομολογηθεί, έστω κι έμμεσα, γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους («απαιτείται διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία») [ιδέτε (σχετικό (ιγ)].

 

 • Την απάντησή του κ. ΥΕΘΑ στην (η) σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Β’ Πειραιά, Ι. Ραγκούση, που αφορούσε τις απολύσεις Αξιωματικών ΕΟΘ, διά της οποίας ευθέως παραδέχθηκε από βήματος ότι οι απολύσεις γίνονται για να προσληφθεί νέο προσωπικό.

 

 • Την εξαίρεση των στρατιωτικών από την καταβολή του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος των 600 € [ιδέτε (σχετικά (θ) και (ια)].

 

 • Τη μη αναγνώριση αναδρομικότητας, συνδυαστικά με τις περικοπές σε δικαιούχους και εκτελούμενες ώρες νυκτερινής εργασίας [ιδέτε (σχετικό (ι)].

 

 • Τις αιματηρές περικοπές στο ΒΟΕΑ του ΣΞ όταν με τον πρόσφατο νόμο «μέριμνας» θεσπίστηκαν αφενός νέες κρατήσεις διαφόρων ειδών, αφετέρου (αν και οξύμωρο εφόσον έχετε εξωτερικεύσει θέματα ελέγχου βιωσιμότητας των ΜΤ) αύξηση των μεριδίων στους Ανώτατους Αξιωματικούς [ιδέτε (σχετικό (ιδ)].

 

 • Οι σταδιακές περικοπές στο «επίδομα αποστολών» που θεσπίστηκε αποκλειστικά για το ΠΝ (και συγκεκριμένα το Στόλο) που κατέληξε να έχει και συνδικαιούχους εκτός ΠΝ, αντί να θεσπιστεί νέα, ξεχωριστή αποζημίωση [ιδέτε (σχετικό (ιε)].

 

 • Διατηρεί σε σειρά από αποζημιώσεις την άνιση αντιμετώπιση (πχ επιδόματα τοκετού, αλεξιπτωτιστών και βατραχανθρώπων) ή δεν τις αναγνωρίζει καν (βαρέα και ανθυγιεινά, εφημερίες, εκτέλεση υπηρεσίας, υπερεργασία κλπ) [ιδέτε (σχετικά (β) και (γ)].

 

 • Επιχειρεί με διάφορους τρόπους να «βάλει χέρι» στα Μετοχικά Ταμεία (ιδέτε, περικοπές στο 4%, επιβολή τακτικών αναλογιστικών μελετών κλπ), προσπάθεια που έχει ξαναεπιχειρηθεί στο παρελθόν [ιδέτε (σχετικά (δ) και (ιδ)].

 

 • Δεν επιστρέφει ακόμα και εισφορές που αποδεδειγμένα έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως εις διπλούν (2% των ΕΜΘ) [ιδέτε (σχετικό (ιβ)].

 

 • Διατηρεί αποζημιώσεις σε αναχρονιστικά επίπεδα και ενίοτε δεν τις καταβάλει κιόλας. Ενδεικτικά υπενθυμίζονται η ημερήσια αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας, ύψους 19,57 € και το αντίτιμο για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρα αργίας το οποίο ανέρχεται σε 8,80 €, όπου ακόμα και αυτό το ευτελές ποσόν δεν καταβάλλεται σε όλα τα στελέχη.

 

 • Ακολουθεί κατά πάγια τακτική τη διαχείριση ζημίας, παραπέμποντας τα στελέχη διαρκώς στα Δικαστήρια για να διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους.

 

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε τα κάτωθι εύλογα ερωτήματα και αναμένουμε από τους αρμοδίους φορείς τεκμηριωμένες απαντήσεις:

        α.   Μια πολιτική Ηγεσία που έμμεσα παραδέχεται μέσα από επίσημες διαδικασίες επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια, ότι ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αποζημιώσει τους στρατιωτικούς με βάση αυτά που πραγματικά προσφέρουν και δικαιούνται την στιγμή που το εισόδημά τους συρρικνώνεται με έμμεσους και άμεσους τρόπους, τι είδους «νέο» μισθολόγιο (καλύτερο από το τρέχον) προτίθεται και μπορεί να φέρει;

        β.   Αφού το νέο μισθολόγιο θα είναι τόσο καλό (όσο έχει αρχίσει ήδη να παρουσιάζεται με τη συνηθισμένη τακτική των «διαρροών»), γιατί δεν παρουσιάζεται επίσημα ώστε να αξιολογηθεί δεόντως πριν τις εκλογές; Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του νέου μισθολογίου; Γιατί αντ’ αυτού ο κ. Πρωθυπουργός από βήματος της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης του νόμου «μέριμνας» του ΥΠΕΘΑ έμμεσα είπε «ψηφίστε μας για να το φέρουμε»;

        γ.   Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο παρόν μισθολόγιο, κατά του οποίου ουσιαστικά ουδέποτε αναφερθήκατε και γιατί δεν αναλαμβάνονται στοχευμένες διορθωτικές ενέργειες, παρά προαναγγέλθηκε η συνολική αντικατάσταση του μισθολογίου; Ποιες οι παθογένειες και οι αδικίες που έχουν εντοπιστεί και προγραμματίζεται να διορθωθούν;      

        δ.   Προσφάτως υπήρξε αρθρογραφία που δεν διαψεύστηκε, σύμφωνα με την οποίαν με παρέμβαση του κ. Α/ΓΕΕΘΑ αυξήθηκαν οι «δικαιούχοι» στο επίδομα αποστολών που, ενώ αρχικά αφορούσε το Στόλο, έπαψε να είναι τέτοιο. Αυτό συνεπάγεται ότι εν γνώσει της Ηγεσίας δημιουργήθηκε μια σοβαρή αδικία εις βάρος του στρατιωτικού προσωπικού ενός Όπλου που μαστίζεται από παραιτήσεις περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο: άραγε με αυτόν τον τρόπο θα σχεδιάσει και το νέο μισθολόγιο το ΓΕΕΘΑ, το οποίο σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. ΥΕΘΑ έχει επιφορτιστεί με το εν λόγω έργο; Με παιδιά και αποπαίδια;

        ε.    Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή διαψεύσετε προς τα στελέχη των ΕΔ, εάν μέρος του εξαγγελθέντος νέου μισθολογίου θα προέρχεται από μισθούς και δεδουλευμένα απολυμένων συναδέλφων μας (ιδέτε Αξιωματικοί ΕΟΘ, ΕΠΟΠ) ή από έτερους δικαιούχους;

        στ.  Η χώρα έπαψε να αντιμετωπίζει τα διαρκώς επικαλούμενα δημοσιονομικά προβλήματα που να διασφαλίζουν τις εξαγγελθείσες αυξήσεις; Κι αν ναι, τότε θα αναληφθούν συνολικά μέτρα αποκατάστασης των οικονομικών αδικιών εις βάρος των στρατιωτικών; Άραγε, θα επανέλθουν και τα επιδόματα εορτών που καταβάλλονταν με εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον οι λόγοι κατάργησής τους (μόνο στο Δημόσιο) αυταπόδεικτα έχουν πάψει να υφίστανται; Θα επανέλθει η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς των στρατιωτικών;

        ζ.    Προτίθεται η κυβέρνηση, μιας και ανοίγει θέμα νέου μισθολογίου, να εντάξει τους στρατιωτικούς στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, δίχως πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και αστερίσκους;