Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Παρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Σταδιοδρομικά Θέματα (Παραμονή και Μονιμοποίηση ΟΒΑ)

ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166, «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις»)

              β.   ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ. 415/3/507868/Σ.5447/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3613, «Ανακατάταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο»)

              γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 841/2023 έγγραφό μας

              δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1045/2023 έγγραφό μας

              Κύριε Υπουργέ.

 Μια από τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με το στρατιωτικό προσωπικό είναι και αυτό των απολύσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και ιδίως εκείνων που έληξε η σύμβαση και για τους οποίους έχουμε θέσει θέμα για την επαναπρόσληψή τους [ιδέτε σχετικά (γ) και (δ)], συνδυαστικά με τη μετάταξή τους στο θεσμό των ΕΠΟΠ, πάντα υπό το πρίσμα της υποστελέχωσης των ΕΔ.

 Κατά τους τελευταίους μήνες, η Ομοσπονδία έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων πρώην ΟΒΑ που δεν δήλωσαν συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης ΕΠΟΠ, όχι επειδή δεν το επιθυμούσαν, αλλά επειδή από τις Υπηρεσίες τους είχαν υπάρξει ενημερώσεις ότι δεν πληρούν κάποια/ες εκ των προϋποθέσεων των εν λόγω διαδικασιών κατάταξης.

 Δυστυχώς, έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι η μη συμμετοχή τους στις υπόψιν διαδικασίες δημιούργησε στην Ηγεσία την εντύπωση ότι εν λόγω στελέχη δεν επιθυμούσαν την περαιτέρω παραμονή τους, κάτι που δεν ισχύει.

 Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το ζήτημα και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες αφενός για παραμονή των εν ενεργεία ΟΒΑ, αφετέρου για την επαναπρόσληψη όσων έχει λήξει η σύμβαση, με δυνατότητα μετάταξης στο θεσμό των ΕΠΟΠ, έστω σε δεύτερο χρόνο. Ειδικώς ως προς το θέμα των ηλικιακών ορίων, το οποίο δεν έχει εισέτι λυθεί ούτε καν για τους ΕΠΟΠ, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν εκείνα κατά την ημεροχρονολογία κατάταξής τος στις ΕΔ.

 Επικουρικά προς τα ανωτέρω, επαναφέρουμε την πρότασή μας για την αντικατάσταση του άρθρου 9 της (β) σχετικής, ως εξής:

Άρθρο 9

Ολοκλήρωση Χρόνου Ανακατάταξης

  1. Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος της εξαετούς ανακατάταξης, παρέχεται στους ΟΒΑ το δικαίωμα επιλογής για απόλυση κατά τις προβλέψεις της σύμβασής τους ή για παραμονή στις ΕΔ με μετάταξη στο θεσμό των ΕΠΟΠ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (Α΄ 166).
  2. Η αίτηση παραμονής τους υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της εξαετούς σύμβασης και μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί, ενώ δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) καθώς και του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).
  3. Για τους ΟΒΑ των οποίων η σύμβαση ολοκληρώθηκε πριν την ψήφιση του παρόντος, το δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται εξίσου στους δικαιούχους μέχρι δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.