Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Διάθεση Στρατιωτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΧΕΤ. :   α.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1327/2022 έγγραφο μας.

              β.   Φ.411/340/2429333/Σ.6008/04 Αυγ 23/ΓΕΕΘΑ/Β1

              Κύριε Υπουργέ.

Η Ομοσπονδία μας αναδεικνύει διαρκώς τα προβλήματα της εργασιακής καθημερινότητας των στελεχών των ΕΔ, σημαντικό μέρος των οποίων αποτελεί η ενασχόληση με υποχρεώσεις τρίτων φορέων που διαρκώς μετακυλίονται στους στρατιωτικούς.

Υπό αυτό το πνεύμα και προφανώς επειδή οι «παραδόσεις» πρέπει να τηρούνται, με το (β) σχετικό πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αιτείται για 13η συνεχή χρονιά τη διάθεση προσωπικού των ΕΔ, για την κάλυψη κενών θέσεων οδηγών και συνοδών για κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση «απαιτούνται» συνολικά 37 άτομα για χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφορά Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας με γνώμονα να μην γίνουν προσλήψεις για κάλυψη κενών θέσεων. Υπενθυμίζουμε ότι, την ίδια στιγμή στρατιωτικοί θα απασχολούνται ως οδηγοί ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ έως την 31/12/23, στρατιωτικοί γιατροί θα απασχολούνται σε μονάδες του ΕΣΥ ανά την επικράτεια για άγνωστο χρονικό ορίζοντα, τα δασοπερίπολα διαρκώς αυξάνονται, όπου μόλις λήξουν θα αντικατασταθούν από άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις κλπ, ενώ δεν αναφέρουμε καν έτερες περιπτώσεις εξωϋπηρεσιακών απασχολήσεων του πρόσφατου παρελθόντος.

 Το πιο απογοητευτικό όμως είναι ότι με το ανωτέρω έγγραφο το ΓΕΕΘΑ διατάσσει τα Επιτελεία των τριών κλάδων των ΕΔ να καταβληθούν προσπάθειες εκπλήρωσης του αιτήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό πέρα από κάθε δυσχέρεια ή στενότητα διάθεσης προσωπικού, όταν στο έγγραφο δεν υπάρχει ούτε μία φορά η λέξη μέριμνα. Κοινώς, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον πως θα καλυφθεί το αίτημα (πχ αν επαρκεί το προσωπικό ή αν θα είναι εφικτή η κάλυψη των υπηρεσιακών υποχρεώσεων) αλλά μόνο η ικανοποίηση του αιτήματος. Όσον αφορά τις άδειες του προσωπικού, ή τη θεσμοθετημένη υποχρέωση για ξεκούραση, φαίνεται ότι δεν τίθεται καν θέμα για την Ηγεσία.

Κατόπιν των παραπάνω σας εκφράζουμε τις έντονες διαμαρτυρίες μας για την ακατάπαυστη και άνευ όρων αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για την κάλυψη των κενών του κρατικού μηχανισμού και των φορέων του και ζητάμε την άμεση ακύρωση κάθε σχετικής διοικητικής πράξης διάθεσης ή απόσπασης στρατιωτικών για κάλυψη αναγκών τρίτων. Η τακτική αυτή πρέπει να σταματήσει άμεσα, όπως άμεση οφείλει να είναι και η απεμπλοκή. Οι στρατιωτικοί έχουν συγκεκριμένη αποστολή, δεν είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Κούρασε η παγιωμένη τακτική κάθε αίτημα να παρουσιάζεται ως «κοινωνική προσφορά» ή καλύπτονται υπό του μανδύα του δήθεν έκτακτου. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την κατάσταση στην οποίαν έχουν περιέλθει τα στελέχη, τα οποία λαμβάνουν μόνο διαταγές για ανακλήσεις, για πρόσθετες απασχολήσεις, για αποσπάσεις, για διαθέσεις. Είμαστε εργαζόμενοι. Έχουμε και δικαιώματα, όχι μόνο υποχρεώσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.