Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Παρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Προστασία από Λοιμώδη Νοσήματα

ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              β.   ΥΑ αριθμ. Γ.Υ. 39α/2012 [ΦΕΚ Β΄ 1002, «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδωσης Λοιμωδών Νοσημάτων.»

              γ.   ΥΑ αριθμ. 236/47755/2014 [ΦΕΚ Β΄ 916, «Θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζωων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009]»

              δ.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022

              Κύριε Πρωθυπουργέ.

Με ιδιαίτερη απογοήτευση πληροφορηθήκαμε μέσα από ανακοίνωση του κ. ΥΕΘΑ σε μέσον κοινωνικής δικτύωσης, ότι δώσατε εντολή για την ανάθεση στις ΕΔ και της απομάκρυνσης των νεκρών ζώων από τις πληγείσες περιοχές της Πατρίδας μας.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο [σχετικά (β) και (γ)] εν λόγω εργασία εμπεριέχει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο και ως εκ τούτου απαιτείται αυστηρή εκπαίδευση, επαγγελματική συνάφεια και κατάλληλος εξοπλισμός αλλά και πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και ορθής διαχείρισης νεκρών ζώων καθορίζεται ρητώς από τη (γ) σχετική ΥΑ, στην οποίαν οι ΕΔ δεν μνημονεύονται πουθενά. Ίσως επειδή δεν εμπίπτει ούτε κατ’ ελάχιστο στις αρμοδιότητές τους. Τα πτώματα ζώων δεν είναι κοινά απορρίμματα. Επισημαίνουμε ότι μόλις προ τεσσάρων ημερών ο ΕΟΔΥ εξέδωσε «οδηγίες για την πρόληψη-αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων που συνδέονται με φυσικές καταστροφές από πλημμύρα».

              Κύριε Πρωθυπουργέ.

Η παγιωμένη τακτική να ανατίθενται όλες οι εργασίες στις ΕΔ, προκειμένου να καλύπτονται τα τραγικά κενά και αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, έχει κουράσει τους πάντες. Κυρίως όμως, το προσωπικό των ΕΔ, το οποίο χρησιμοποιείται διά πάσαν νόσον, άνευ λόγου και αιτίας, ανά πάσα στιγμή. Η ολοένα αυξανόμενη διεύρυνση των «καθηκόντων» στις ΕΔ δεν υποδηλώνει απλώς κενά στον κρατικό μηχανισμό, αλλά πλήρη διάλυση και απουσία του.

  • Διερωτώμαστε δε, πως θα διενεργηθεί η όλη διαδικασία; Μήπως σαν την, περιβόητη πλέον, φωτογραφία των στρατιωτικών, οι οποίοι με δήθεν αυτοθυσία έγιναν κυριολεκτικά διάδρομος να πατήσουν πολίτες, σε μια περιοχή όπου δημόσιοι φορείς και Αρχές προειδοποιούν για μολυσμένα ύδατα και αύξηση λοιμωδών ασθενειών, λόγω (και) των νεκρών ζώων που καλούνται να απομακρύνουν οι ΕΔ;

 

  • Εξέτασε κανείς αν τα ίδια στελέχη μετά τη φωτογράφιση ήρθαν σε επαφή με άλλους πολίτες, πιθανώς και ανήκοντες σε ευαίσθητες ομάδες υγείας (πχ βρέφη, έγκυες, ηλικιωμένοι κλπ);

 

  • Εξέτασε κανείς αν προκλήθηκε επιμόλυνση άλλων πολιτών ή των ιδίων;

 

  • Διαθέτουν οι ΕΔ τα μέσα (ειδικά οχήματα), τον εξοπλισμό (ειδικές στολές), τις εγκαταστάσεις, την εκπαίδευση και την πιστοποίηση για την εκτέλεση μιας τέτοιας εξαιρετικά επικίνδυνης [σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά (α) και (δ)] «αποστολής»;

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ανάκληση της εντολής σας, αφενός λόγω έκθεσης του προσωπικού των ΕΔ σε καταστάσεις αυξημένου επαγγελματικού κινδύνου, αφετέρου λόγω αναρμοδιότητας και έλλειψης των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Παράλληλα ζητάμε την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ισχύον πλαίσιο, ήτοι την ανάθεση της εν λόγω εργασίας σε αρμόδιο φορέα υπό την  εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.