Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Πεμ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών

Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 63/2005 π.δ. (Α΄98).

β. Του ν. 3549/2007 «Περί μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

γ. Των άρθρων 1 και 9 έως 13, του ν. 3883/2010 «Περί Υπηρεσιακής Εξέλιξης κι Ιεραρχίας των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις», (Α΄167) όπως έχουν τροποποιηθεί με τον ν. 4278/2014 (Α΄157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», τον ν.4361/2016 «Πέρι ρύθμισης θεμάτων μεταθέσεων Οπλιτών - Μέριμνας Προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α΄10), το ν. 4407/2016 «Πέρι ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας ΥΕΘΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄134) και το ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄67).

δ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας- Ανάρτηση νόμων-πράξεων στο Διαδίκτυο» (A΄ 112).

ε. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114).

2. Την Υ247153α/12 Αυγ 2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄3181).

3. Την 33/15-02-2019 απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

4. Την173/19-07-2019 απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

5. Tην Φ.415/95/527573/Σ.8839/22-10-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 3882 Β΄).

6. Την αριθμ.541/2019 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠ.ΕΘ.Α., προκηρύσσουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Τη μετάταξη, για το έτος 2020 Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, με ειδικότητα Αξιωματικού, για τη κάλυψη έντεκα (11) οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για τη κάλυψη τριάντα τριών (33) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από:

α. Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια».

β. Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

4. Ο αριθμός των θέσεων προς κάλυψη, η κατανομή τους σε Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα πτυχία καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Για την μετάταξη Μόνιμων Ανθστών-Υπξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώμα των Αξιωματικών, κατανέμονται έντεκα (11) Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις (Ν.Ο.Θ.) Ανθυπολοχαγών στα Όπλα του Μηχανικού και Αεροπορίας Στρατού και στα Σώματα Υλικού Πολέμου, Έρευνας Πληροφορικής, Υγειονομικού και Οικονομικού ως εξής:

(1) Μηχανικό

Μία (1) θέση Διοικητικού για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Πολιτικού Μηχανικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(2) Αεροπορία Στρατού

Μία (1) θέση Μετεωρολόγου Α΄ Τάξης για την κάλυψη της οποίας απαιτείται:

(α) Η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Μαθηματικών, Φυσικής ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

(β) Πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Γ΄ βαθμίδας (Β2).

(3) Σώμα Υλικού Πολέμου

Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου του χώρου της Πληροφορικής-Στατιστικής ή συναφών πτυχίων ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(4) Σώμα Έρευνας Πληροφορικής

Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(5) Υγειονομικό Σώμα

(α) Μία (1) θέση Νοσηλευτή για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Νοσηλευτικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(β) Δύο (2) θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού-Κοινωνιολόγου για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(γ) Δύο (2) θέσεις Βοηθού Μικροβιολογικού και Βιοχημικού Εργαστηρίου για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Ιατρικών Εργαστηρίων ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(δ) Μία (1) θέση Ψυχολόγου για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Ψυχολογίας ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(6) Οικονομικό Σώμα

Μία (1) θέση Οικονομικού για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Οικονομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Τριάντα τρείς (33) Ν.Ο.Θ. Μονίμων Υπαξιωματικών οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη Ε.Μ.Θ. – ΕΠ.ΟΠ., στα Όπλα του Πυροβολικού και Αεροπορίας Στρατού και στα Σώματα Υλικού Πολέμου, Έρευνας – Πληροφορικής, Υγειονομικού, Ταχυδρομικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και Γεωγραφικού, όπως παρακάτω:

(1) Πυροβολικό

(α) Μία (1) θέση Τεχνίτη Ουλαμού Πυρός (24C) για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Τ.Ε.Ι. Μηχανικών Πληροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(β) Μία (1) θέση Χειριστή Οργάνων Ελέγχου Πυρός (ΧΟΕΠ) – Α/Α Κατευθυνόμενων βλημάτων (Κ/Β) για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Τ.Ε.Ι. Μηχανικών Πληροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(γ) Μία (1) θέση Τεχνίτη Ραντάρ και Συστημάτων Διεύθυνσης Πυρός (24G) για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(δ) Μία (1) θέση Χειριστή Μετεωρολογικών Μηχανημάτων για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Φυσικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(ε) Μία (1) θέση Τεχνίτη Τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(στ) Μία (1) θέση Ηλεκτροτεχνίτη Ερπυστριοφόρων Οχημάτων για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(ζ) Μία (1) θέση Τεχνίτη Ραντάρ Α/Ο – Α/Π για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(η) Μία (1) θέση Μηχανουργού Πυροβόλων για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγων Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(θ) Μία (1) θέση Ηλεκτροτεχνίτη Συστημάτων OSAAK για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(ι) Δύο (2) θέσεις Τοπογράφων για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Φυσικής ή Μαθηματικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Τοπογραφίας – Γεωπληροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(ια) Μία (1) θέση Χειριστή Ραντάρ Α/Ο – Α/Π για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Μαθηματικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(2) Όπλο Αεροπορίας Στρατού

Μία (1) θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας για την κάλυψη της οποίας απαιτείται:

(α) Η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

(β) Πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β΄ βαθμίδας (Γ1/C1).

(γ) Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του π.δ. 11/2014.

(3) Σώμα Υλικού Πολέμου

(α) Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. του χώρου της Πληροφορικής - Στατιστικής ή συναφών πτυχίων ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(β) Μία (1) θέση Χειριστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. του χώρου της Πληροφορικής – Στατιστικής ή συναφών πτυχίων ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(4) Σώμα Έρευνας Πληροφορικής

Δύο (2) θέσεις Τεχνίτη Δικτύων και Συντηρητή Συστημάτων Πληροφορικής για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου συναφούς με την Πληροφορική ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(5) Υγειονομικό Σώμα

(α) Δύο θέσεις (2) Νοσηλευτή για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(β) Δύο θέσεις (2) Βρεφοκόμου για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκομίας ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(γ) Δύο θέσεις (2) Νηπιαγωγού για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Αγωγής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(δ) Μία (1) θέση Ψυχολόγου για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ψυχολογίας ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(6) Ταχυδρομικό Σώμα

Δύο θέσεις (2) Ταχυδρομικού για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. σε Οικονομικές Σχολές – Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πληροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(7) Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων

Δύο θέσεις (2) Στρατιωτικού Γραμματέα για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ψηφιακών Συστημάτων ή Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής ή Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Μουσειολογίας ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(8) Σώμα Γεωγραφικού

(α) Τρείς (3) θέσεις Τοπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγραφίας ή Δασολογίας ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

(β) Δύο (2) θέσεις Τεχνίτη Τυπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγραφίας ή Δασολογίας ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3883/2010, έχουν:

α. Οι Μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι Ε.Μ.Θ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠ.ΟΠ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

6. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 12 του ν. 3883/2010, λαμβάνονται υπόψη και παραμετροποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3882 Β΄), τα παρακάτω κριτήρια:

α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψης θέσης.

β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.

γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα Σχολεία της ειδικότητας του ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον υποψήφιο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

7. Ειδικότερα για τα στελέχη που θα υποβάλλουν αίτημα μετάταξης για τις θέσεις του Μετεωρολόγου Α΄ Τάξης και του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, αυτοί θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (α) και (β) των παρ. 4α(2) και 4β(2), αντίστοιχα του παρόντος. Το ΓΕΣ/Β1/3α μετά την συγκέντρωση των εν λόγω αιτήσεων να αποστείλει κατάσταση με τα στελέχη τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τη θέση του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας στο ΓΕΣ/ΔΑΣ, με μέριμνα του οποίου να κληθούν για την απαιτούμενη ιατρική πιστοποίηση από το Κ.Α.Ι. και σε χρόνο πριν την εισήγηση στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο για επιλογή.

8. Θα απορριφθούν, δεν θα τεθούν υπόψη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) και δεν θα εξεταστούν κατά την επιλογική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3882 Β΄), οι αιτήσεις όσων:

α. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα το αίτημά τους ή επισυνάπτουν δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη ή είναι αντικανονικά συμπληρωμένα.

β. Υποβάλλουν αίτημα μετάταξης σε θέσεις ή ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη ή έχουν υποβάλλει αίτημα παραίτησης-αποστρατείας.

γ. Υποβάλλουν αίτημα μετάταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δεν είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

9. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις θα απορριφθούν, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 8 της παρούσης, θα ενημερωθούν σχετικά με μέριμνα του ΓΕΣ/Β1.

10. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν, μέχρι την 31-12-2019, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, με επισυναπτόμενο το επικυρωμένο πτυχίο ή τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισμένη, από την αρμόδια κρατική αρχή ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα. Οι εν λόγω αιτήσεις να υποβληθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β».

11. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 17-01-2020 με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαμβάνει, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απευθείας στις Διευθύνσεις των Όπλων και των Σωμάτων του ΓΕΣ που ανήκουν.

12. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν μέχρι την 28-01-2020, στο ΓΕΣ/Β1 συγκεντρωτικά όλα τα αιτήματα, επισυνάπτοντας για κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω παραστατικά:

α. Αίτηση μετάταξης.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν τα συνοδεύουν (μετάφραση, αναγνωρισμένη ισοτιμία κ.λπ.).

γ. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό Σημείωμα).

δ. Δελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία στα οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόμενος.

13. Το ΓΕΣ/Β1 αφού λάβει τα δικαιολογητικά, με βάση το άρθρο 12 του ν. 3883/2010 και τα καθοριζόμενα στην υπουργική απόφαση κριτήρια καταρτίζει πίνακες μορίων υποψηφίων με τη σειρά κατάταξης, ανάλογα με την ειδικότητα των προς μετάταξη θέσεων.

14. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας εξετάζει τις τυχόν προσφυγές που θα υποβληθούν και η απόφασή του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

15. Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών, ο καθορισμός ειδικότητας, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα, ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

16. Οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

17. Για την διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην υπόψη προκήρυξη και για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των μετατάξεων διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα, οι οποίες είναι δεσμευτικές από την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφυγές, αυτές να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στο ΓΕΣ/Β1/3α αρχικά με τηλεομοιοτυπία (FAX) και μετά μέσω του Στρατιωτικού Ταχυδρομείου, προκειμένου να επιτευχθούν οι χρονικές δεσμεύσεις που αναγράφονται στην παρ.14, της παρούσας.

γ. Τα προβλεπόμενα Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται στην παρ.12δ, της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τελευταία δεκαετία), αλλά στο σύνολο των Σχολείων που απαιτείται να φοιτήσει ο υποψήφιος προς μετάταξη, αναλόγως της ειδικότητας και του βαθμού του και τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης παραμετροποίησης των κριτηρίων μετάταξης.

δ. Το κριτήριο του βαθμού αποφοίτησης από τα προβλεπόμενα σχολεία «Λίαν Καλώς», αντιστοιχεί στην κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 30, του ν. 3883/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25, του ν. 4361/2016, είναι από 15 έως 18,99 στην εικοσάβαθμη κλίμακα και 75-94,99 στην εκατοστιαία κλίμακα.

ε. Η κλίμακα βαθμολογίας «Λίαν Καλώς» που καθορίζεται στην παράγραφο 6γ, της παρούσας, αναφέρεται στο σύνολο των ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας δεκαετίας και αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.δ. 445/1974, σε βαθμολογία 8 ή 9.

στ. Σύμφωνα με τον ν. 3549/2007 και το ν.4485/2017, τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. αποτελούν παράλληλους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και τα πτυχία που παρέχουν λογίζονται ως ισοδύναμα. Ως εκ τούτου, για την κάλυψη των θέσεων της παρ. 4 β, εφαρμόζονται τα κριτήρια του άρθρου 12, του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

ζ. Οι Μόνιμοι Ανθστές-Υπξκοί, απόφοιτοι ΑΣΣΥ, οι ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώματος που ανήκουν, μπορούν να δηλώσουν μετάταξη μόνο σε ένα από τα Όπλα-Σώματα της παραγράφου 4, της παρούσας, στα οποία κατανεμήθηκαν ΝΟΘ κατωτέρων Αξιωματικών και
Μον. Υπαξιωματικών αντίστοιχα.

18. Η παρούσα προκήρυξη δεν επιφέρει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Π/Υ του ΓΕΣ.

19. Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ΔΟΙ.

ΓΕΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΕΠΟ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd