Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

26
Πεμ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Σταδιοδρομική Εξέλιξη Φροντιστών

α. Α.Ν.778/1948 (ΦΕΚ Α΄ 230, «Περί Φροντιστών Μονάδων»)

β. Ν.Δ.1085/1949 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Περί Κυρώσεως του υπ΄ αριθμ. 778/1948 Α.Ν. «περί Φροντιστών Μονάδων»)

γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

δ. ΣΚ 20-1/2003 Άρθρο 4 παρ.4 α & β (Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

ε. ΣΚ 20-2/2017 Άρθρο 19 παρ. 1 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

στ. ΣΚ 105-2/2019 Τεύχος 1ο (Κανονισμός Ειδικοτήτων)

ζ. ΠαΔ 4-19/2012/ΓΕΣ Χρόνος Δκσης ή Ειδικής Υπηρεσίας Ανθστών και Υπξκών

η. ΠαΔ 4-25/2005/ΓΕΣ (Χρόνος Δκσης ή Υπηρεσίας Στελεχών)

θ. Α2628/30-10-2018 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών/Τμ ΣΤ’

ι. ΠαΔ 4-25/2021/ΓΕΣ (Χρόνος Δκσης ή Ειδικής Υπηρεσίας Στελεχών)

Το Σώμα των Φροντιστών ιδρύθηκε με τον (α) σχετικό νόμο, ο οποίος κυρώθηκε από τον (β) όμοιο και ισχύει.

Οι Φροντιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, αποτελούν ειδική κατηγορία στελεχών του Όπλου ή του Σώματος στο οποίο ανήκουν, βάση της οποίας διαχωρίζεται το προσωπικό σε Όπλα και Σώματα. Οι Αξιωματικοί Φ.Μ. δεν μετατίθενται έως τον βαθμό του Λοχαγού, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και διαφορετικής κρίσεως από το Συμβούλιο των μεταθέσεων. Ο αριθμός κώδικα όπως αναγράφεται στο (στ) όμοιο και διαχωρίζει την ειδικότητα είναι 0780 ή 0781.

Με το (δ) σχετικό καθορίζεται η σύνθεση και η οργάνωση του Στρατού Ξηράς βάση της οποίας διαχωρίζεται το προσωπικό σε Όπλα και Σώματα.

Οι Φροντιστές, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα όπλα Πεζικού, Ιππικού−Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου και Αεροπορίας Στρατού, σύμφωνα με την παράγραφο 12, του άρθρου 3, του (γ) ομοίου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4494/2017 και ισχύει από 2/11/2017, εντάσσονται στα Σωμάτα, τα οποία είναι στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό (άρθρο 5 παρ. 1), οι Φροντιστές προάγονται υπό την ιδιότητά τους, από τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού έως τον βαθμό του Λοχαγού, βάσει της μεταξύ τους κατά Όπλο ή Σώμα σειράς αρχαιότητας και σύμφωνα με τον νόμο περί ιεραρχίας των Αξιωματικών. Το άρθρο 3 παρ. 4 αναφέρει ότι τους ανατίθεται υπηρεσία αποκλειστικά διαχειριστικής φύσεως του υλικού και εφοδίων της Μονάδας ή Καταστήματος του οικείου Όπλου ή Σώματος, απαγορευμένης της αναθέσεως αυτής μαχίμου υπηρεσίας, η οποία συμπεριλήφθηκε στην απόφαση του (θ) ομοίου σε αίτηση ακυρώσεως μεταθέσεως Αξιωματικού Φροντιστή, αναγράφοντας συν τοις άλλοις ότι …. «η διάταξη του άρθρου 3 του ν.778/1948 εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει του άρθρου 60 του ν.3883/2010, για τους Αξιωματικούς Φροντιστές (αφού δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αυτούς στο ν. 3883/2010), ανατίθενται αποκλειστικά διαχειριστικά καθήκοντα απαγορευμένης της αναθέσεως σ’ αυτούς μαχίμου υπηρεσίας»… και είχε ερμηνευτεί κατά το παρελθόν από το ΓΕΣ σε απάντηση αναφοράς Αξκού Φ.Μ., ότι απαγορεύεται η ανάθεση καθηκόντων Διμοιρίτη, Ουλαμαγού, Δκτή Υπομονάδας κ.λ.π. καθώς και στην απόφαση του (θ) ομοίου.

Με το (γ) σχετικό (άρθρο 28 παρ. 4 & 5), καθορίζεται σαφώς ότι στους Αξιωματικούς των Σωμάτων και ειδικοτήτων στα οποία ανήκει και η ειδική κατηγορία του Φροντιστή Μονάδας, δεν προβλέπεται η άσκηση διοικήσεως διότι υποχρεούνται σε ειδική υπηρεσία της ειδικότητάς τους και ότι οι θέσεις διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ. του κάθε κλάδου των Ε.Δ. ή του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. βάση των οποίων, ο Φροντιστής «ασκεί διοίκηση» επί του Υλικού που διαχειρίζεται.

Παραφράζοντας εσφαλμένα τα όσα αναφέρονται στα (α) έως (στ) σχετικά, το (ε) όπως και το νεοεκδοθέν (ι) όμοια τοποθετούν την ειδικότητα του Φροντιστή στο εδάφιο του άρθρου 28 παρ.11 του Ν.3883/2010 με την υποχρέωση, εσφαλμένα, της άσκησης διοικήσεως η οποία πολλές φορές θέτει τα στελέχη αυτά στον ετήσιο προγραμματισμό των μεταθέσεων εκάστου Όπλου, σε αντίθεση με το (ζ) όμοιο στην παράγραφο (5) του οποίου αναφέρεται ότι «οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωµατικοί των Σωµάτων (γενικές ειδικότητες-τεχνίτες), καθώς και οι Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί Όπλων τεχνιτών ή λοιπών, ειδικοτήτων (τεχνίτες, διαχειριστές, φροντιστές, οδηγοί όλων των µέσων, χειριστές διαφόρων µηχανηµάτων-οπλικών συστηµάτων- µέσων διαβιβάσεωνηλεκτρονικών µέσων, µάγειρες, συνοδοί στρατιωτικών σκύλων) για τους οποίους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης, απαιτείται να υπηρετούν σε Μονάδες για ορισµένο χρόνο σε κάθε βαθµό ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Οι θέσεις αυτές καλούνται θέσεις «Ειδικής Υπηρεσίας». Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το προαναφερόµενο προσωπικό, για την κρίση προς προαγωγή, συµπληρώνει ολόκληρο χρόνο «Ειδικής Υπηρεσίας» όταν ασκεί τα καθήκοντα των ειδικοτήτων που του έχει απονεµηθεί από την υπηρεσία (1 ης , 2ης ή 3ης ειδικότητας)».

Η μοναδική μνεία στο νεοεκδοθέν (ι) όμοιο που συνάδει με τα καθοριζόμενα των παραπάνω νόμων και ειδικότερα στον βαθμό του Ανθλγού – Υπλγού - Λοχαγού, γίνεται στο Παράρτημα «Α». Σε αυτό το παράρτημα δίδεται σε Φροντιστές Διαχειριστές το δικαίωμα του χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας, εξ ολοκλήρου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και κατά το ήμισυ σε ΣΠ, ΚΑΑΥ, Λέσχες Αξιωματικών.

Τούτο δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά περί της μη αναγραφής και των λοιπών Μονάδων, Πεζικού, Ιππικού−Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου και Αεροπορίας Στρατού, στις οποίες βάση των Π.Ο.Υ. προβλέπεται η ειδικότητα του Φροντιστή Διαχειριστή χωρίς ταυτόχρονα να του δίδεται το δικαίωμα να ασκεί Χρόνο Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση της νεοκδοθείσας ΠαΔ 4- 25/2021 συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- να αναριθμηθεί στο τμήμα «Λοιπά Θέματα» η παράγραφος (18) ως (19) και να προστεθεί με αριθμό (18) το παρακάτω κείμενο:

«24. Στους Αξιωματικούς Φροντιστές Μονάδος, δεδομένου ότι τους ανατίθεται σύμφωνα με τον Α.Ν. 778/1948 αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία διαχειριστικής φύσεως, ως χρόνος διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας θα λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι τοποθετημένοι σε θέσεις που προβλέπονται από τους πίνακες οργανώσεως και υλικού των Μονάδων ή καταστήματος που υπηρετούν.».

- να προστεθεί στο εδάφιο «Διαχειριστής» στην στήλη «εξ ολοκλήρου» του Παραρτήματος «Α», η φράση, « ….και Μονάδες Πεζικού, Ιππικού−Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου, Αεροπορίας Στρατού»

- να αναριθμηθούν στο τμήμα «Τελικές Διατάξεις» η παράγραφος (19) ως (20), η (20) ως (21), η (21) ως (22) και η (22) ως (23).

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου, για τη μερίδα αυτή των στελεχών, οι οποίοι επί σειρά ετών διαχειρίζονται υλικό του δημοσίου ως δημόσιοι υπόλογοι, έχοντας αποκτήσει πείρα και πολύτιμες γνώσεις, επί του αντικειμένου που έχουν εκπαιδευτεί στα βασικά σχολεία, οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα μιας Μονάδας. Οι κ.κ. βουλευτές Καβάλας και Χίου προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.

201-2021 ΕΣΠΕΕΚ & 40 ΕΣΠΕΕΧΙ Σταδιοδρομική-Εξέλιξη-Φροντιστών by ΠΟ ΕΣ on Scribd